Etter inspirasjon fra "utfordringstråden"; tar du utfordringen? Utfordring av den intellektuelle typen., evt. forsøk på å være intellektuell;)