Til ettertanke:

http://www.kjendis.no/2014/07/01/kjendis/turia_pitt/brannskader/magasin/australia/34107400/