kjedelig når ingen skriver til meg evjcflogvøøfrblbgsxydkrldødbs