Alle innlegg Sukkerforum

Hvorfor er hva er viktig for hvem?

Vis siste innlegg
Skjult ID med pseudonym Cllou ti. 21 juli 2015 22:11

-At kona hennes godtar sin egen, eller den andres kjønnsidentitet?

-At mannen hans oppfører seg som han selv bør, eller som partneren bør?

-At ektefellet lever på grunnlag av dets egen programinstruks, eller det andres instruks?

Skjult ID med pseudonym Cllou ti. 21 juli 2015 22:18

Bna bnente bnu bned bned?

Skjult ID med pseudonym Cllou ti. 21 juli 2015 22:25

Mener bu rellass-Joner mellåm komput-tere?

Skjult ID med pseudonym Cllou ti. 21 juli 2015 22:53

Bna. fOR eslers kanb de bli missgorstoelse-r. Jærter-aess?

Skjult ID med pseudonym Cllou ti. 21 juli 2015 23:19

@my
fÆSJkenshop last wik. E-r ded-endu-seier nei ? (FÆSj)

Skjult ID med pseudonym Cllou on. 22 juli 2015 00:09

@Litah & @my
De bnil dere høre når resultatene komer.

Skjult ID med pseudonym Cllou on. 22 juli 2015 07:09

Fnabnen! do sierb- are ja til grise-njokre

Skjult ID med pseudonym Cllou on. 22 juli 2015 07:38

Dbu

Skjult ID med pseudonym Cllou on. 22 juli 2015 07:51

Ikej-æi