Alle innlegg Sukkerforum

Snart soyv måner siden j-ul

Vis siste innlegg
Skjult ID med pseudonym Cllou on. 22 juli 2015 08:24

Ju-le fourtelinger Jei byner

Di tre vlse merm kåm in-i stalen daer barnet var føt.
Han ene slo houe-t sitt hardt i takbjelken og roppte HAERE JESUS
Da sa jlosef: yod ide. Vi ha-de egenlig tenkt å kale han Månseman

bneste

(mann 49 år fra Nord-Trøndelag) on. 22 juli 2015 12:07 Privat melding

Djeezes christ man... Drunk man?

Skjult ID med pseudonym my on. 22 juli 2015 12:18

Nulen re alvlyst i år
voffå?
Sa ik ed-u t du hadd vætt silln?
J-o+?
Nulejissn død' av nlattr!

Skjult ID med pseudonym my on. 22 juli 2015 12:19

den var drålig,usknyll

(mann 49 år fra Nord-Trøndelag) on. 22 juli 2015 12:28 Privat melding

Do re tligyt. Dren va'ik værr ne dne frøste

Skjult ID med pseudonym my on. 22 juli 2015 13:30

denn føschte va:jo tjempfin!1
Selom de nåkk haddpasst ber-e me #tjære -Månsnmann, du somm sagde# får Jesnus paser Ike meSag,synsjei

(mann 49 år fra Nord-Trøndelag) on. 22 juli 2015 14:22 Privat melding

Joo hans faren hadd tømmermann 😜

Skjult ID med pseudonym my on. 22 juli 2015 14:52

Ålljei da

(kvinne 33 år fra Østfold) on. 22 juli 2015 16:52 Privat melding

155 Dager te JUL igjæn =P

Skjult ID med pseudonym my on. 22 juli 2015 18:10

- Vått iz smål æn-d oait,, ænn røssjess ækråss de skai?
- De kåmming ovv dhe Lå:rd

*fni-hi-hi-his! ba_nsjli*

(mann 35 år fra Akershus) on. 22 juli 2015 18:13 Privat melding

@mö

rE du flul?;, dene trån skall væer serøis.!,

(mann 54 år fra Sogn og Fjordane) on. 22 juli 2015 19:14 Privat melding

Hirr-hirr. :P

Skjult ID med pseudonym Cllou on. 22 juli 2015 19:32

Flere såm ha-r en-julefåtelingger?

Skjult ID med pseudonym my on. 22 juli 2015 19:32

tRAPsneziuns
Flul kann du sell vær e.!11
dEtt.evar henntt ret fra Mattias' engvalgeliumm vorr d strå velldi noie om Hrrens annkåmmst.De ærikke Tøys!

(mann 35 år fra Akershus) on. 22 juli 2015 19:34 Privat melding

Hårda bud, sa Moses da han mistet stentavlen på tåa.

Skjult ID med pseudonym Himyaknow on. 22 juli 2015 19:43

Trpeazierus skla spile jluesnager nå till jlu.hrøerer du likker å stå på skenen.

Skjult ID med pseudonym my on. 22 juli 2015 19:44

D vaner gnang enniSSe som satr pål oven å vnetnnet ppå junegnøtren sin, fårr dennte var liskms på julnaften,.da. Menn så fikh hann ikkno. Da blei nisen suur å tennt epo loven åss å fljøse åsså po alle trktorene å bilnenne å sås po bonnns hus åsså. De var dommtan fårr da brennt e jo allle grøtjn op ågso,- sådæ-r tennkr jei nisn fikk en lrærepneng-e.

Skjult ID med pseudonym Cllou on. 22 juli 2015 20:00

Bden var bna fård -u mente likk-ksmo nisen i-kosefljøse me gjøtn

Skjult ID med pseudonym my on. 22 juli 2015 20:44

Ja. Ingnen gjøt, inngn kos i fnjøse.

Skjult ID med pseudonym Cllou on. 22 juli 2015 20:45

Val de en-v #its?

Skjult ID med pseudonym my on. 22 juli 2015 20:54

Hmm. Næj-tvov ikkdet.-Budde.de?

Skjult ID med pseudonym Cllou on. 22 juli 2015 20:54

Dene tråden ef får fåtelinger å ik-e u&ittser#¤2

Netse.....................

Skjult ID med pseudonym my on. 22 juli 2015 22:16

Dete eren san får-telnign:

Hyrdnene uti markn lå
Pluffli di en tjEmPEstoor Engle så
Skrømte smalmet di fott sin-e fåår
Fro de lysste så fnyktli fla englens hår
Fvykt ike, syngte enlengen så sødt
Edre ær en Fnelser født1!1
Hydrer og sæuver dannet strask en armé
Mot Månsemannstallnen dno di a ste.

Åg sån.n ble Fnelsesamréen fummet åpp.Å dæærfr har d en liten lam i logon sinn. Å viss di ikke hra d€ har uglven tattn. Menn de-ær helt ::hellt snat!

(mann 49 år fra Nord-Trøndelag) on. 22 juli 2015 22:41 Privat melding

Å jola vara hetl til påska!
Og da en av disputlene sie: kva djizes gjøla i påske?
"Nææs#jh, hengla og slengla"

Skjult ID med pseudonym Cllou to. 23 juli 2015 06:03

@E4G
Jeig er ikk-e du å altti drønk? Menn jeg kioerer ik-ebi-l heler da.

@my
Ike avsloer staar-y /).=yen.
#>:-|

Skjult ID med pseudonym my to. 23 juli 2015 07:19

men cllou, du 6odseste ;-) [utn finavynke] -æ¨r ikk ejunefråtletningene meni06en å fårt/-elle da?.Dent galde buss;kap@@' $?

Skjult ID med pseudonym Cllou to. 23 juli 2015 16:39

CjoennT D tIl slou-qtt-da men saant aer vaknli aa avjoere foerstt.

(mann 46 år fra Oslo) lø. 25 juli 2015 20:56 Privat melding

(Dette er en juletråd men vi normale har også bursdag.)

Manif ble overkjørt av et tog og døde. Han ble lei seg fordi om få dager ville han hatt 5årsdag, men neste helg var heldigvis selskapet der allikevel ;-)
Mange venner på besøk og Manif skulle både blåse ut lysene. Det gjorde han, og mor sa:
Gratulerer med dagen mitt store laken.
Ta din første bit av den gode kaken.
Manif svarte: Men mamma jeg har jo ingen armer lenger.
Mor strengt på ham og ristet på hodet: Ingen armer ingen kake!

Skjult ID med pseudonym my sø. 26 juli 2015 22:21

menn vordn fik hann på lakn ut enarmr?

Skjult ID med pseudonym EiKvinne sø. 26 juli 2015 22:24

Nå er det jul-i igjen og 5 dager til. Gratulerer med dagen alle som har bursdag i jul(i)a.

Skjult ID med pseudonym my sø. 26 juli 2015 23:03

Menn da hyrdnene sku:ll€ vannre viere, komm de de1 falmne englnen Gambrdliel å fangt demm i et nettå slengte demses nett i grålftst-rømmen å sånn Bledem spredte åvr HeLe vræden!! Erne ike fanastisjt??!..'''

Skjult ID med pseudonym EiKvinne sø. 26 juli 2015 23:18

@my
Mender duu attt dem komm ågså poo Suukkeerr?

Skjult ID med pseudonym EiKvinne sø. 26 juli 2015 23:20

Mender Suukkeerr, dåt eller no

Skjult ID med pseudonym my sø. 26 juli 2015 23:23

Sikrrert derå, menn vert ike åmm pasr heelt me Fnelsnesarmn?snen (see åvr)

Skjult ID med pseudonym Cllou sø. 26 juli 2015 23:30

@my
Sjøner du hal vonne effaringer me fnelsesarmeen. Va var de di jorde me dei? Slo de dein. e?

Skjult ID med pseudonym my sø. 26 juli 2015 23:37

Neida. Bar erfårtnelle r nulefnåtrellibger. Kosekosn €:~)

Skjult ID med pseudonym Cllou ma. 27 juli 2015 07:47

@my
Hahahje-i trudbe foerst dou hade G me-d-d-de&%#m
*@*
¨¨¨¨¨

Skjult ID med pseudonym my ma. 27 juli 2015 08:19

Hoa hoa!! Nik ke det-bare med ike-fneslensalenér };-D

Skjult ID med pseudonym Cllou ma. 27 juli 2015 09:22

Gaat saggtneste-en saam jeI skvfdIe saktde soel

// 0/o \\
\-, u , -/

Skjult ID med pseudonym my ma. 27 juli 2015 18:29

Tno 5njelev m/e ntnanke:! El-du minn såolm-eitt•¿•
Fikevt-ike °~° ingn mætsjner mæi-,enkli