Det er en rose svart som kul
Ikke visend ikke død
Visiden av den kul svarte rosa er det en rose så rosa og søtt.
Hva har skjedde med den kul svarte rosen
Hva har skjedde med de to rosene
Prøv å find ut svaret