Hva skal man gjøre når en skriver kanskje 7 - 8 linjer med tekst og får svar tilbake ikkje mer enn 2 linjer maks og ikkje noe å bygge videre på, dei svar på spørsmålene du stilte og ikkje noe meir ? :/ Vil du spurt om person var intressert i å bli betre kjent eller bare godt videre ?