Bært!

Etter å ha studert arket "Valgfri beskrivelse av deg selv" mer ingående, har jeg kommet fram til at et par av alternativene er temmelig like, og jeg savner også enkelte valg. For det første, er det virkelig nødvendig å ha både Harald/Bård og Kristopher Schau som egne valg? Hvis ja, hvor er Atle Antonsen og Johan Golden som også fortjener sin plass på lista. For det andre synes jeg "Rowan Atkinson" er tvetydig da Sorte Orm og Mr Bean er ganske forskjellig, førstnevnte er etter min mening mye bedre. Jeg hadde gjerne sett at det ble lagt til et alternativ for Daily Show/Colbert Report da jeg er usikker på om denne typen humor blir dekket gjennom de andre valgene (Otto Jespersen er forutsigbar, slapp og kjedelig i forhold).