Denne metoden kan brukes for å se om profilen er falsk

https://www.youtube.com/watch?v=LagwG7bieEA