Alle innlegg Sukkerforum

Etikk/moral:

Vis siste innlegg
Skjult ID med pseudonym blingbling fr. 6 mai 2016 22:35

@Antonine: Svarer deg på din siste i tråden: 'Oppfølging: Dine tre viktigste...'

Ok - moralfilosof (etisk refleksjon/morallære) er det nærmeste du får meg. Grunnen er at moral er bare skrittvis endrende - en (moral-)norm gjelder inntil den erstattes - idyllisert. I en del tilfeller/for en del formål gjelder den videre - altså i overlapp - fordi 'noen' vil det fremdeles. Normdannelse er altså i sin natur/endringsprosess statisk/konserverende - ikke dynamisk. Og det er så mye som har vært moral (og institusjonalisert i lov) oppigjennom - fra heksebrenning til konkubinatparagraf:

https://no.m.wikipedia.org/wiki/Konkubinatparagrafen

Staten er jo suverén som norm (og moraldanner) gjennom lovgivning.

Moralisme vil da være å forfekte tidligere erstattede normer - eller å irrasjonelt forfekte endring av gjeldende som trenger endring/fornyelse.

Det er denne sementeringen som er innebygd i (moral-)normeringen jeg er begrunnet skeptisk til.

Med eksemplene gitt ovenfor er det innlysende lett å se i ettertid at de måtte fornyes. Når en står midt i (moral-/)legalnormen i dag er det vesentlig vanskeligere.

Etisk refleksjon (moralfilosofi) er i kontinuitet.

Siterer Eva Joly: "Du behøver ikke like tiden du lever i - men det er farlig å ikke forstå den."

Etikk:

http://filosofi.no/etikk/

Filosofi:

http://filosofi.no/hva-er-filosofi/

Moral/moralisme (inkl. illustrerende eksempler/paradokser av moral):

http://www.minervanett.no/hva-er-moralisme/

PS - trivielt: for mange er f.eks. kommunereform umoralsk (fordi man forandrer det bestående). Hensikten er imidlertid å forbedre ved å bytte ut noe tilpasset en annen tidsalder (og kanskje passet/presterte det ikke dengang engang) - 'forandre for å forbedre'. Å motarbeide er pr. def. moralisme - og det er ikke engang subjektivt.

For vel hundre år siden het det seg at: 'Hesten er kommet for å bli' (vi vet at for fjordingens del er det snarere blitt et eksistensielt genetisk tvilstilfelle) - og byenes fremste miljøproblem var ikke inversjon/eksoslokk vinterstid, men et berg av hestemøkk (og bare hest og kjerre å kjøre den bort med = catch22)

Skjult ID med pseudonym - fr. 6 mai 2016 23:25

Ja....en kommunereform vil neppe gå ned i historiebøkene som en definisjon på en etisk- eller moralsk- definisjon! En kommunereform er utelukkende drevet frem av økonomisk argumentasjon, bestemt av et organisert samfunn.....dog fornuftig! Men en helt annen diskusjon! Filosofi er tidløs, etikk og moral er ikke statisk! Om det er hva du mener? De fleste vil behandle etiske spørsmål med ett annet premiss i dag enn i tidligere tider, noen vil ikke gjøre det (kristendommens moralske kasus vs. Islams standhaftighet i bokstavtro islam, salafister!). Jeg ser ikke hva du vil frem til? Noen sin moral?

Skjult ID med pseudonym blingbling lø. 7 mai 2016 07:05

Først rette en feil i innlegget i går, der det står: "Moralisme vil da være å forfekte tidligere erstattede normer - eller å irrasjonelt forfekte endring av gjeldende som trenger endring/fornyelse."

Dette skulle/skal selvsagt lyde:

Moralisme vil da være å forfekte tidligere erstattede normer - eller å irrasjonelt fornekte behov for endring av gjeldende som trenger endring/fornyelse.

Så til stilt spørsmål - hva vil jeg fram til. Det er i og for seg besvart i innlegget - men greit å bli invitert til å få gjenta og presisere. Pedagogisk bedre løsning:

Forskjellen på etikk og moral er som forskjellen statikk/dynamikk. Med moral havner en i denne fella fordi en ikke stiller seg spørsmål. Unngås ved å bruke råmaterialet etikk og reflektere:

https://no.m.wikipedia.org/wiki/Straffeloven_§_213

På mange andre områder er det også tilfelle at etablert/gjeldende praksis står i veien for ny praksis. Ofte kan det være kommersielle årsaker - altså at dagens praksis selger godt, inneholder monopol, og gir store overskudd (fine julebord på høyfjellshotell m/særs høye smørbrød). Jeg er selv i situasjonen ved å bruke og være brukerstøtte på en dyr og ineffektiv programvareportefølje som kan byttes ut med innovasjoner. Men systemet er konservativt (les: gjennomsyret av moral / er moralistisk). Det er staten - dvs. du som betaler disse høye smørbrødene for at jeg ikke blir hørt (hobby 2 etter kommunereform m/bivirkninger).

Eksemplene er/var ment for å illustrere 1. En gjeldende moralnorm i endring - dvs. at mantraet "generalistkommuneprinsippet på småskala struktur leverer best" står for fall.

2. At noe som var selvfølgelig ikke forblir selvfølgelig. For mange - faktisk for flertallet er det vanskelig å fatte - fordi de aksepterer og ikke reflekterer.

Skjult ID med pseudonym blingbling lø. 7 mai 2016 07:09

I 2. der bør det stå 'er selvfølgelig....' for ennå tydeligere illustrasjon... :-)

Skjult ID med pseudonym blingbling lø. 7 mai 2016 07:11

Og dynamikk/statikk - altså motsatt rekkefølge, dvs. etikk er dynamisk og moral er statisk...:-)

Skjult ID med pseudonym blingbling lø. 7 mai 2016 08:13

Gammelt, men lesverdig og godt eksempel på når det har gått trått:

http://www.aftenposten.no/meninger/kommentatorer/stanghelle/I-utakt-med-seg-selv-6262953.html

Skjult ID med pseudonym blingbling lø. 7 mai 2016 10:41

@Antonine: Så i den tråden jeg viste til i Ts at du også hadde vært innom problemstillingen lojalitet til arbeidsgiver. Først vil jeg si at min arbeidsgiver som jeg med et kortere avbrudd, for å prøve noe annet jeg ikke skal prøve igjen (småkommune), har hatt i 25 år er en samfunnsbygger jeg er stolt av. Jeg har stor frihetsgrad og innflytelse der, fordi jeg har integritet og leverer over forventning. Å være stolt av betyr imidlertid ikke at den får min lojalitet - til det har den for mye forbedringspotensial, både på kjerne- og støttevirksomhet.

Når for tradisjonell såkalt strategisk tenkning foreslår feil strategi både i kjerne- og støttevirksomheten - og fastholder disse, tross at jeg har påpekt og ugjendrivelig begrunnet hvorfor feil, gir grunnlovens paragr. 100 meg retten til å kritisere som privatperson og politisk aktør (jeg er ikke politiker i valgt forstand).

Dette er moralsk feil eller moralsk i grenseland for mange fordi jeg bryter det mange oppfatter som norm, og oppfatter som å "prate drit om". Ytringsfriheten etter paragr. 100 sier motsatt.

Min etiske egenevaluering sier meg at min leveringsplikt er overfor eieren - altså statsborgeren, fremfor overfor et tilfeldig forvaltingsorgan som skal utøve på eierens vegne - men trenger korreksjon for å få det til.

Nå har geskjeften endatil nyss kjøpt seg en egenevaluering som også sier nettopp det jeg har påpekt.

Derfor liker jeg ikke begrepet lojalitet - pga. misforståelser og misbruk.

Hadde verden alltid vært full av lojale - uten kjettere og fritenkere, hadde vi ennå bodd i huler, og hentet ild fra forrige lynnedslag!

Skjult ID med pseudonym Apache lø. 7 mai 2016 14:57

Du tar dette virkelig alvorlig.:-)

Skjult ID med pseudonym blingbling lø. 7 mai 2016 16:05

@Apache: skal ta vesentligheter alvorlig - det viktigste som fins faktisk. Det mellommenneskelige - mankoen starter kriger i ytterste konsekvens.

"Filosofi - det viktigste av alle fag."

Tar deg alvorlig og jeg :-)

Skjult ID med pseudonym - fr. 13 mai 2016 21:45

Helt ærlig - jeg tror du har (vet ikke om det fortsatt heter exphil) forvirret deg inn i et uføre du ikke kommer deg ut av! Altså, "forskjellen etikk/moral er som forskjellen statikk/dynamikk"....jeg er ikke helt sikker på om du benytter deg av tulleord (tulleord som i at du ikke vet hva de betyr) eller om du ser på etikk som en konsekvens av endring i moral over tid? Statikk/dynamikk, blir det samme som statisk/dynamisk tatt ut av fysikken! Statisk/dynamisk er funksjoner av tid! Er dette deterministisk? Er moral deterministisk?

Skjult ID med pseudonym blingbling sø. 15 mai 2016 21:18

Ser trykkleifene: statikk/dynamikk skulle vært konsekvent statisk/dynamisk. Beklager ingeniørtabbe!

Etisk refleksjon er kontinuerlig, mens moral er statisk - altså gjeldende moral på et vilkårlig tidspunkt (jf. steining som i Life of Brian).

Tror snarere moral er mest stokastisk faktisk. Mulig grunn til Japan til himmels, og Filipinene i korrupsjonsdass tross begge adm. av MacArthur? Forskjellig religion, kultur og utviklingsnivå spiller nok også store roller. Vanskelig å vite, men så er jeg hobbyamatørfilosof, -sosiolog, -antropolog, -historiker -mm. - bare (og uten xphil.)🤔🤓

Skjult ID med pseudonym - sø. 15 mai 2016 21:32

Det er noe som heter statikk/dynamikk, og statisk/dynamisk er avledet av disse begrepene. Det kan neppe være stokastisk om det er statisk, men mener du etikk er en funksjon av moral over tid? Altså, endring i hva som er etisk avhenger av endring i moral over tid? Er moral eller etikk å anse som eksogen?

Skjult ID med pseudonym blingbling sø. 15 mai 2016 21:59

Jeg har nok forklart deg så mye jeg evner - og vil du så forstår du, ev. supplert med andre støttekilder. Det siste spørsmålet er forskjellig svar på - ikke likt. Etisk refleksjon skjer jo i et hode - ev. supplert med drøfting på dialektisk vis med andre. Er vel da naturlig å kalle det nærmest en endrogen prosess (slik for egen del). Moral er eksogen etter min oppfatning - siden jeg ikke hefter meg med noen. Da vil den jo alltid være ytre påført. Moral har jo alltid vært exportert på kryss og tvers i vesentlige mengder - i imperier og av misjonærer.

Men - du er nå litt nyttig korrektiv også. Har alltid likt å jobbe med referansegrupper.

Skjult ID med pseudonym - sø. 15 mai 2016 22:06

Ja...vet ikke helt om jeg henger med...all samfunnsvitenskap er menneskeskapt og kan således ikke forstås på noe annen måte en gjennom forvirrende forklaringer...takke meg til naturvitenskapen, den kan, av og til, være lettere å forstå:)

Skjult ID med pseudonym blingbling sø. 15 mai 2016 22:16

Vel - du så jeg brukte begrepet 'ingeniørtabbe' - så jeg er også naturvitenskapsmann 'light'. Men har alltid hatt mer sans for anvendt matte/fysikk enn vitenskapen i dem i seg selv. Da blir en smått tradisjonsbundet og naturvitenskapen blir jammen fortsatt et mysterium også. Trøsten er at du og jeg blir ikke de første som dør uutlært i de fag..,🤔

Skjult ID med pseudonym blingbling sø. 15 mai 2016 22:17

*de fleste fag...

Skjult ID med pseudonym - sø. 15 mai 2016 22:19

...det får være trøsten:)