Alle innlegg Sukkerforum

Tidsskillet i informasjondalderen.

Vis siste innlegg
Skjult ID med pseudonym blingbling sø. 26 mars 2017 12:03

De fleste bør ha fått med seg at informasjon er et mektig verktøy. Uten så er dette et underlig oppholdssted.

De fleste vet også at mektige verktøy kan brukes etisk og direkte til opplysning (slik jeg liker - jeg er vestlending). Slik info. av kvalitativ art er heldigvis rundt oss og er dominerende. Siste er at norske medier organiserer i fellesskap for å bevare den kvaliteten i omstilling.

Mektige verktøy kan også brukes tilrettelagt, og motsatt. Det ser vi der, det ser vi her.

Jeg skal legge ut noen historiske eksempler, og omtaler her. Ikke noe system eller bevisst rekkefølge.

Til refleksjon.

Skjult ID med pseudonym blingbling sø. 26 mars 2017 12:06

"Det lyves aldri så meget som før et valg, under en krig og etter en jakt."

Otto von Bismarck

🔹🔸
🔹🔸

Skjult ID med pseudonym blingbling sø. 26 mars 2017 12:09

"Jeg kan si kategorisk at ingen nåværende ansatt i Det hvite hus, ingen i denne administrasjonen, var innblandet i denne meget bisarre episoden."

Richard M. Nixon

🔹🔸

Skjult ID med pseudonym blingbling sø. 26 mars 2017 12:11

"Jeg hadde ikke sex med den kvinnen, frøken Monica Lewinsky"

Bill Clinton

🔹🔸

(mann 51 år fra Buskerud) sø. 26 mars 2017 12:14 Privat melding

Dagens informasjon er farlig, særlig på sånne steder som twitter og FB... der drukner vi i falske nyheter, folk limer og klipper i filler sannheten og lager sin egen sannhet.
Vi får snart en ny verdens krig pga dette, vi drukner i usannheter og de som er mest mottaglige er de som skaper mest frykt.

Skjult ID med pseudonym blingbling sø. 26 mars 2017 12:15

"Deutschland seigt an allen fronten"

Joseph Goebbels

(brukt vesentlig lengre enn det var faktisk sant)

🔹🔸

Skjult ID med pseudonym blingbling sø. 26 mars 2017 12:17

"Du må kunne lyve med mesterskap. En bløffmaker vil alltid finne mange som er rede til å la seg bløffe."

Niccolo Machiavelli

🔹🔸

Skjult ID med pseudonym blingbling sø. 26 mars 2017 12:18

"Når en stor løgn blir gjentatt ofte nok, da vil folk til slutt tro på den."

Joseph Goebbels

🔹🔸

Skjult ID med pseudonym blingbling sø. 26 mars 2017 12:21

"Den tyske hær fikk et dolkestøt i ryggen"

Erich Lundendorff

🔹🔸

Skjult ID med pseudonym blingbling sø. 26 mars 2017 12:22

"Siden kl 0545 i morges er det blitt skutt tilbake"

Tysk radio 1. september 1939 etter det SS-iscenesatte 'polske angrep'.

🔹🔸

Skjult ID med pseudonym blingbling sø. 26 mars 2017 12:30

"Stol ikke på hesten trojanere! Jeg frykter grekerne, selv når de bringer gaver."

(en 'prest' )

🔹🔸

Skjult ID med pseudonym blingbling sø. 26 mars 2017 12:33

"Ingen har til hensikt å bygge en mur"

Walter Ulbricht

🔹🔸

Skjult ID med pseudonym blingbling sø. 26 mars 2017 12:39

"En jødisk verdenskonpirasjon"

'Sion vises protokoller' (et falsum brukt av både nazistene og av tsarens hemmelige politi for å rettferdiggjøre pogromer)

🔹🔸

Skjult ID med pseudonym blingbling sø. 26 mars 2017 12:47

"Den inneholder noe som kan gi et villedende inntrykk, ikke en løgn. Jeg var økonomisk med sannheten"

Sir Robert Armstrong

🔹🔸

Skjult ID med pseudonym blingbling sø. 26 mars 2017 12:49

"Dere skal få en ny fyrste i landet deres som er født i Wales og ikke snakker et ord engelsk"

Edvard 1. av England til de keltiske fyrstene (uten fyrstekake), vist til sin nyfødte sønn, hvilket han økomomiserte å nevne.

🔹🔸

Skjult ID med pseudonym blingbling sø. 26 mars 2017 12:52

"Han løy som en finansminister før en devaluering"

Om Stanford Cripps etter den devalueringen i 1949 som satte punktum for pund sterling som verdensvaluta, fordi han selvsagt hadde måttet benekte like før.

🔹🔸

Skjult ID med pseudonym blingbling sø. 26 mars 2017 12:54

"Det er ingen amerikanske vantro tilbake i Baghdad! De som prøver seg, slakter vi ned."

pressetalsmann Mohammed Said al-Sahhaf aka "Komiske Ali" aka "Baghdad Bob".

🔹🔸

Skjult ID med pseudonym blingbling sø. 26 mars 2017 12:56

"Ingen har fått sparken raskere"

Om Michael Flynn etter 3 uker som sikkerhetsrådgiver for 'The Donald' (løy om samtaler med russisk ambassadør).

🔹🔸

Skjult ID med pseudonym blingbling sø. 26 mars 2017 12:57

"Det er løgn, og dessuten er det lenge siden"

Russisk ordtak

🔹🔸

Skjult ID med pseudonym blingbling sø. 26 mars 2017 13:36

'Vranja' er et russisk direkte uoversettelig begrep. Betyr at den som har høyere sosial posisjon kan (og kulturelt skal) slippe unna med en løgn mest til underholdning. Tilhørerne skal jatte med. Det er et sosialt feiltrinn og uhøflig å si "nei hør nå her, den er for drøy".

De to russiske ordene for sannhet er pravda og istina. Pravda betyr den politiske sannhet. Den er anvendelig når man skal selge gummistrikk i metervis eller utforme valgløfter. Istina er den religiøse, absolutte sannhet, og selv i en kommunistisk ateist vil det vrenge seg hvis noen sier "istina" når vedkommende burde sagt "pravda".

🔹🔸

Skjult ID med pseudonym blingbling sø. 26 mars 2017 13:44

"Krig er fred. Frihet er trelldom. Uvitenhet er styrke."

George Orwells 1984

Inspirasjon til refleksjon (vet det er ikke lett å tenke)

🔹🔸

Skjult ID med pseudonym blingbling sø. 26 mars 2017 13:45

Fine!

🔹🔸

(mann 40 år fra Oslo) ma. 27 mars 2017 17:39 Privat melding

Hvilken "sannhet" man velger, blir ofte en konsekvens av hva man tjener noe på. Opplysningstiden gav oss troen på vitenskap, på empiri, på erfaringsbasert læring.

Dette ble en suksess, fordi slik kunnskap viste seg å være profitabel. Vitenskap kunne omsettes til reelle og faktisk nyttige hjelpemidler, innsikter og teknikker som skapte ny velstand og ny vekst. Opplysningens store fordel var ikke at mennesker av noe iboende edelhet naturlig foretrakk den rene fornuft, men at den rene fornuft gav gevinster i form av klingende mynt, makt og sikkerhet.

Opplysningsidealene kan derimot raskt gå under, dersom de slutter å være nyttige. Desto færre som tjener på å tilskrive seg dem, desto mer sannsynlig er det at de vil bli utfordret.

Skoletaperen som aldri riktig forstod Newton, vil ha langt mer å tjene på et enklere og mer primitivt verdensbilde, hvor f.eks. hvite amerikanske menn er helter, og muslimer er skurker, fremfor å måtte sette seg inn i nyanser og detaljer. Bakenfor "fake news" og krangler om hva som faktisk skjer, er det en god, gammel kamp om ressurser. Det er ikke overraskende at de land i Vesten hvor dette med "fake news" har blitt populært, også er de med høy økonomisk ulikhet.

Skjult ID med pseudonym blingbling ma. 27 mars 2017 19:36

Vel talt @Voltaire.

🔹🔸

Skjult ID med pseudonym blingbling ma. 27 mars 2017 20:12

Egentlig det samme som @Sunset sier tidligere i tråden. Der i lettvintheten ligger kimen. Det har den alltid gjort...

🔹🔸

(mann 40 år fra Oslo) ma. 27 mars 2017 21:10 Privat melding

Ikke uenig, om enn jeg tror ikke jeg skal trekke det ditt at vi er på vei mot en verdenskrig riktig ennå. Det er kanskje å trekke utviklingen litt vel langt.

Veien "tilbake" er langtifra uoverkommelig, i alle fall for Vestens del. Det sentrale er at man tilgodeser fattige, arbeiderklasser og nærliggende samfunnsgrupper med noen fordeler. De fleste av tradisjonell arbeiderklassebakgrunn har stort sett vært fornøyd, så lenge de har følt seg noenlunde trygge, noenlunde verdsatte og noenlunde ok betalte, har de akseptert å leve i en sivilisasjon hvor de selv bare er tilgodesett med brødsmuler.

Innvandringen de seneste tiårene, og spesielt nå, har derimot bidratt til å skape en ny underklasse, som har konkurrert med den gamle. Dette skaper hat, frykt og sterk grobunn for slikt som Breitbart. Mye ville løst seg gjennom å sørge for at den klassen fikk sine nødvendige smuler. At de ikke lenger følte seg så truet. (Man kan gjerne stille spørsmålet om de rent faktisk er truet - men opplevelsen av å være truet er i alle fall høyst reell).

Det ville derimot kreve en form for selvransakelse hos både politiske og intellektuelle eliter (om man kan bruke et slikt ord), som ennå ikke helt har kommet på plass.
Den vanligste reaksjonen på slikt som Breitbart og hundrevis av andre kilder for løgn, forfalskninger og propaganda, er å forsøke bevise det i hjel. I det man hører "fake news", kommer man gjerne med faktasjekker, statistikk og annet motbevis. Men det man stort sett oppnår med slikt, så lenge man ikke samtidig tar tak i de bakenforliggende økonomiske problemene, er kun å provosere frem nye løgner og Breitbart-stoff. Bruker man derimot en slik "pisk" sammen med en økonomisk gulrot, vil det virke langt bedre.

Skjult ID med pseudonym blingbling ma. 27 mars 2017 21:17

Vel talt igjen @Voltaire. Eneste er at virkemidlene dine må finansieres. Den finansen har ikke statene uten en endret internasjonal skattlegging av kapital akkumulert på ganske relativt få hender. Trenden er dessverre motsatt, og generasjoner tapt 'in despare.'

Derfor er @Sunsets prognose langtfra vill.

🔹🔸

Skjult ID med pseudonym blingbling ma. 27 mars 2017 21:20

Ligner Weimarrepublikken...

🔹🔸

(mann 40 år fra Oslo) ma. 27 mars 2017 21:32 Privat melding

Jeg kjøper gjerne at det er mye penger tatt ut av omløp og plassert på hendige kontoer omkring i verden, som nok skulle vært tappet.

Samtidig vet jeg ikke om disse pengene må til, for at noe slikt skal gjøres. Det er fortsatt betydelige muligheter for omorganisering, om man er villig til å tenke litt nytt. Jeg ser blant annet med spenning på det finske forsøket på borgerlønn. Om noe sånt lykkes, og man får en trygg forventning om at "uansett hva som skjer, så vil jeg få kr X", så hjelper det et godt stykke. Dersom den eventuelle ekstra kostnaden dette gir, veies opp med den optimismen og stabiliteten som kommer i gjengjeld, kan det være en vei fremover.

For å si det på en litt mer kortfattet måte : glasset er halvfullt ;)

Skjult ID med pseudonym blingbling ma. 27 mars 2017 21:44

Ikke uenig i intensjon og idé @Voltaire. Men statene er for forgjeldet. Til hvem? De de ikke skattlegger.

🔹🔸

Skjult ID med pseudonym blingbling ma. 27 mars 2017 21:46

Weimarrepublikken er forresten et bra eksempel på at sosialdemokratiet er ingen søndagsskole...

🔹🔸

Skjult ID med pseudonym blingbling ma. 27 mars 2017 22:18

Mannen som kunne undergravd at Adolf ble 'gal mann til rett tid', eller 'rett mann til gal tid'. Holder en knapp på første..

https://no.m.wikipedia.org/wiki/Walther_Rathenau

🔹🔸

(mann 40 år fra Oslo) ma. 27 mars 2017 22:33 Privat melding

Hvis du synes tematikken er spennende, så vil jeg anbefale et par gamle karer ved navn Adorno og Horkheimer.

Dette er to tyske tenkere som skrev under og i kjølvannet av 2.verdenskrig, og beskrev Europas historie siden den franske revolusjon som kampen mellom "likhet" og "frihet". Selv om revolusjonen hadde forsøkt å forene disse to, var de egentlig motsetninger. Mens "likhetens" største tilhengere senere kom under fascistisk og kommunistisk flagg, var "frihetens" fanebærere f.eks. Storbritannia og Frankrike.
Likhet var å dyrke fellesskapet. Frihet var et samfunn hvor det var mulig å dyrke enkeltpersonens interesser. Og ifølge disse to gamle menn, var det en uforenelighet mellom disse målsetningene, som kastet de ut i en lang, lang kamp. Det var ikke rom for avvikeren i "Das Volk". Og motsatt, det var ikke rom for fellesskapet i den ekstreme konkurransen.

Ifølge dem hadde Europa siden 1789 (og kanskje tidligere) hoppet frem og tilbake mellom disse ytterkantene, ute av stand til å finne noe ro.

Det er vanskelig å ikke kjenne seg igjen i de samme beskrivelsene når man ser dagens virkelighet. En kamp mellom "fellesskap" og "individ", hvor de to stadig trekker i hver sin retning.
På det ene teoretiske ytterpunkt, et samfunn hvor alle står løsrevet fra hverandre, som indirekte skaper et behov for mer fellesskap. På det motsatte, et samfunn hvor en felles kultur står sterkt, som indirekte skaper et behov for å gjøre seg selv mer unik og uavhengig. Får det ene ytterpunktet for mye innflytelse, beveger pilen seg i motsatt retning.
Se på Brexit. Et Storbritannia (vel, et England) med økende sosial uro, økende klasseskiller, økende kulturelle forskjeller, velger å hoppe med begge benene først for å skille seg ad fra resten av Europa, og gjennom det skape et mindre og tettere fellesskap. Uavhengig av om Brexit var en god ide eller ikke - adferd vist både før og etter valget, taler tydelig for at det var en sterk ide om hvem som var "oss" og hvem som var "dem" som bidro til resultatet.

"Fake news" er enkelt. Det bidrar til lettvinte løsninger om "dem" og "oss". De bidrar til en opplevelse av et meningsfylt fellesskap. Skal man tro Adorno og Horkheimer, er trangen til å gå i den retningen, etter en lengre periode med en sterkere individualisme, en mare som ligger iboende i den overordnede ideologien vi har hatt de siste to hundre årene.

Skjult ID med pseudonym blingbling ma. 27 mars 2017 22:43

Bankers og innertier. Derfor blandingsøkonomi etter skandinavisk modell leverer best.

Hvorfor tror du logoen min er?:

🔹🔸(optimum)

(mann 40 år fra Oslo) ma. 27 mars 2017 23:13 Privat melding

Jeg vet dessverre ikke. Jeg kan gjette, men siden vi snakker om "fake news", så skal jeg forsøke å unngå noe i samme retning ;)

Skjult ID med pseudonym blingbling ma. 27 mars 2017 23:21

Luring ;) Akkurat fordi balansebehovet du beskriver.

Det er som å gå. Du flytter blå fot fram mens du står på rød fot. Så står du på blå fot mens du flytter rød fot fram. Villa - ganglag og framdrift. 🤘

🔹🔸

Skjult ID med pseudonym blingbling ma. 27 mars 2017 23:21

*Viola

🔹🔸

Skjult ID med pseudonym blingbling ti. 28 mars 2017 14:55

*Overskriften seff: 'Informasjonsalderen'

🔹🔸

Skjult ID med pseudonym Powpowgutt ti. 28 mars 2017 15:38

"Everybody lies." - Gregory House

Skjult ID med pseudonym blingbling on. 29 mars 2017 09:55

"
«Allerede i Staten
mente Platon at
bare filosofer med
særlig innsikt burde
styre staten»

Etter
demokratiet
Er vi for dumme til å ha stemmerett?

Demokratiet har gitt oss mye bra, som muligheten til
å påvirke det som skjer rundt oss, Kurt Nilsens seier i
World Idol og trusa til Per Borten, men også høyre-populisme,
Brexit og Trump. <<.Ja ja, demokrati er bra det»,
sier du, og tar et nytt glass vin på fest og setter på noe
Pitchfork har anbefalt på Spotify-kontoen du deler med
tre andre, «men det fungerer jo ikke så bra i praksis når
folk stemmer på så mye dumt!»

Idet de peneste av festdeltakerne av det foretrukne
kjønn belønner refleksjonsnivået ditt med seksuell oppmerksomhet,
tenker du at det må finnes alternativ til demokratiet
hvor smarte folk som deg selv har mer makt
Og vet du hva, det gjør det faktisk!"

🔹🔸

Skjult ID med pseudonym blingbling on. 29 mars 2017 10:01

"EPISTOKRATI
Den amerikanske filosofen Jason Brennan ved universitetet
i Georgetown, hevder i sin bok Against Democracy
at det ikke er selve styreformen ved demokrati som er
problemet, men kunnskapsnivået til demokratiets innbyggere.
Ifølge Brennan ligger løsningen i en variant av demokratiet,
nemlig et epistokrati, som kort fortalt er et demokrati
hvor stemmene til de med mest kunnskap teller
mer. Brennan mener kunnskapsløshet gjør at mange
velgere stemmer frem dårlig politikk og dårligere ledere.
Bare fordi flertallet vil «atombombe Tuvalu eller å innføre
proteksjonistisk politikk», er det åpenbart ikke det
lureste å gjøre. Vi lar ikke barn eller personer med alvorlig
nedsatt mental kapasitet stemme, og innvandrere må
i mange land (USA inkludert) bevise at de kan nok om
landet for å få statsborgerskap og stemmerett. Valg avgjør
viktige ting, og vi forventer at folk som tar avgjørelser
som påvirker livet ditt vet hva de driver med.
Bør det ikke være sånn i et demokrati også?
Ideen om et epistokrati er, som badematten min,
ikke ny. Allerede i Staten mente Platon at bare filosofer
med særlig innsikt burde styre staten. Filosofen John
Stuart Mill argumenterte i Considerations on Representative
Government (1861) for såkalte «weighted votes»,
hvor de med høyest utdannelse burde få flere stemmer.
Mill mente informerte velgere ville stemme på en måte
som til syvende og sist ville gjøre samfunnet bedre både
for dem selv, men også de med færre stemmer. Men
dette visste vel du, du som har tatt ex. phil! Det er heller ikke lenge siden epistokrati ble praktisert. Helt frem til
50-tallet fikk man i England en ekstra stemme i området
du hadde tatt universitetsgraden din."

🔹🔸

Skjult ID med pseudonym blingbling on. 29 mars 2017 10:07

"HOBBITER, HOOLIGANS OG VULCANS
Brennan deler amerikanske velgere inn i tre kategorier:

Hobbits
Hobbits er apolitiske og har hverken interesse for eller
ambisjoner om å lære mer om politikk. Som Brennan
sier i et radiointervju med Libertarianism.org (!) «lf you
ask them for their opinion, they will come up with something
on the spot. But it will change 10 minutes later.»
Brennan plasserer omtrent halvparten av amerikanere i
denne kategorien.

Hooligans
Den andre cirka halvparten av amerikanere faller under
kategorien Hooligans. De har mer informasjon enn hobbitene,
og er mye mer politisk aktive. Problemet er at
Hooligans bare ser etter informasjon som bekrefter det
de allerede mener. I likhet med fotballhooligans kan de
altså mye om sporten, men vil ikke bytte mening om
«laget» de støtter.

Vulcans
Den tredje typen er Vulcans. De er balanserte og kalkulerte
tenkere med et høyt kunnskapsnivå (In Norway we
call them Aksel Sterris). Vulcans vet godt hva de ikke vet,
og skifter mening når bevis taler for det. Ifølge Brennan
er det svært få Vulcans i USA, mens politiske teorier som
forsvarer demokrati som regel forestiller seg at befolkningen
består av mennesker som enten er, eller er på vei
til å bli, Vulcans. Men sånn er det dessverre ikke."

🔹🔸

Skjult ID med pseudonym blingbling on. 29 mars 2017 10:22

"MANGEL PÅ KUNNSKAP
Hvor ille er det at vi bare er hobbiter og hooligans? I en
kronikk trykket i The Washington Post og LA Times peker
Brennan på at hundrevis av undersøkelser avslører
alvorlige hull i amerikanernes politiske kunnskaper. De
færreste vet for eksempel hvor høy arbeidsledigheten er,
eller om den øker eller avtar.
llya Somin, forfatteren av boka Democracy and Political
lgnorance: Why Smal/er Government is Smarter, skriver i en kronikk publisert hos CNN om en undersøkelse utført
av Farleigh Dickinson som viser at bare 34% av amerikanere
kan navnet på de t re forskjellige maktområdene
delt i maktfordelingsprinsippet, og hele 30% kunne ikke
navnet på en eneste en.
I fjorårets valg var frykten for meksikansk innvandring
en viktig faktor. Somin peker på at totalt sett har
migrasjonen fra Mexico ligget stille de siste ti årene. Og
selv om meksikanere statistisk sett er mer lovlydige enn
amerikanere født i USA, t rodde halvparten av alle amerikanere
og hele 71 % av republikanere at innvandring
fører med seg mer kriminalitet. Amerikanere tror også
25 % av amerikanske tenåringer føder barn i året, men
det virkelige tallet er 3%. En undersøkelse gjort av Vox
viser at de færreste Trump og Sanders-fans ønsker å betale
den høyst konkrete prisen det vil koste å støtte den
økonomiske politikken deres."

🔹🔸

Skjult ID med pseudonym blingbling on. 29 mars 2017 10:24

"EUROPA
Det er lett å tenke på stereotypien om den dumme amerikaneren,
men heller ikke i Europa står det spesielt bra
til med velgernes kunnskap. The Guardian skriver om en
lpsos Mori-undersøkelse som avslørte at veldig mange
europeere ikke vet så m:xe om landet sitt. Franskmenn
tror for eksempel at 30 % av befolkningen er muslimer,
mens det virkelige tallet er 8 %- Italienere tror halvparten
av befolkningen er arbeidsløse, men arbeidsledigheten
da undersøkelsen ble utført var bare på 12 %.
Sverige er blant de beste til å svare riktig på spørsmål
om seg selv, men t ror likevel at arbeidsledigheten
er tre ganger høyere enn den er, og at det kommer 45
% flere innvandrere enn det virkelig gjør. Nordmenn er
enda bedre enn svensker. Ifølge Aftenposten svarer nordmenn
at befolkningen består av 16 % innvandrere som
bare er 2 % over det virkelige tallet. Samtidig viser en
undersøkelse utført av professor Toril Aalberg ved NTNU
at kun 1 av 5 norske kvinner vet hva handlingsregelen er."

🔹🔸

Skjult ID med pseudonym blingbling on. 29 mars 2017 12:52

"HVORFOR VET IKKE FOLK NOK?
Hvorfor er det så mange hobbits og hooligans og så få
vulcans? Skyldes det #falske #nyheter? Er vi for dumme?
Både Somin og Brennan mener det skyldes at folk er
for rasjonelle. Ifølge Brennan er sjansen så liten for at
akkurat din stemme vil spille noen rolle at man ikke har incentiv nok til å ta seg bryet med å sette seg inn i politikk.
De fleste vil sannsynligvis bruke mye mer tid på å
researche smarttelefoner før man kjøper ny mobil enn
å lese seg opp på kandidater ved et valg. Somin, på sin
side, påpeker at om en uvitende person stemmer spiller
det ingen rolle, men når mange millioner gjør det blir
det et problem."

🔹🔸

Skjult ID med pseudonym blingbling on. 29 mars 2017 13:02

"FORSLAG TIL EPISTOKRATI
Javel, Brennan. Selv om jeg og alle som leser dette er
Vulcans, anerkjenner vi at andre er dårligere informerte
enn oss. Men hvordan fungerer dette i praksis? I boka og
kronikken presenterer Brennan forslag til praktisk implementering
av et epistokrati. Man kan følge Mills' forslag
om allmenn stemmerett, men gi de som består en test
om grunnleggende politisk eller samfunnsmessig kunnskap
ekstra stemmer. Eller bare gi stemmerett til de som
består testen og ta den fra alle andre.
En annen mulighet er det Brennan kaller et «enfranchisement
lottery>>, hvor ti tusen tilfeldig valgte borgere
er de eneste som får stemme, men kun etter å ha lært
relevant kunnskap. Eller et såkalt «simulated oracle»,
hvor alle borgere i meningsmålinger blir spurt om hva
slags politikk de vil ha gjennomført, og hvem de helst vil
stemme på. Statistikere vil så finne ut hva folket egentlig
hadde stemt om de hadde vært bedre informert, og
gi stemmene til de kandidatene som best representerer
folks egentlig politiske ønsker."

🔹🔸

Skjult ID med pseudonym blingbling on. 29 mars 2017 13:05

"TESTENE
Noen må åpenbart lage testene som måler kunnskapen til de med stemmerett. Men hvem? Og hva skal de
testes i? Brennan vil unngå at egoistiske partier lager prøver som gir dem fordeler, og foreslår at
man enten bruker
«allment aksepterte» spørsmål som de i borgerskapstes­ ten i USA, eller at man, hold deg fast, lar
alle stemme over spørsmålene. Selv om folk ikke kan mye om politikk,
burde de vite hva andre burde vite, ifølge Brennan."

🔹🔸

Skjult ID med pseudonym blingbling on. 29 mars 2017 13:12

"KUNNE EPISTOKRATIET STOPPET TRUMP OG
BREXIT?
Målet med et epistokrati er åpenbart å få bedre politikk og mer kompetente politikere. Men hadde et
epistokrati utgjort noen forskjell under Brexit og valget av Trump? Ja, sier Brennan, nei sier
andre. Heldigvis er det lov å være uenige om ting i et demokrati! I et intervju med framtida. no
hevder Brennan et epistokrati ville hindret valget av Trump: «Trump har hentet støtten sin blant
populistiske, dårlig informerte velgere.... Velgere med mye informa­ sjon har systematisk andre
politiske preferanser enn velgere med lite informasjon. Opplyste velgere har en tendens til å awise
Trumps politikk, de er positive til fr i­ handel, innvandring, reform av rettsvesenet også videre.»
Okei, det høres jo bra ut! Men! Nettstedet pleeps.org har kjørt statistikken over hvem som stemte
på hvem under det amerikanske presidentvalget i fjor gjennom forskjellige typer epistokratiske
løsninger (forskjellige grader av mindre stemmer til uinformerte og forskjel­ lige grader av flere
stemmer til velinformerte) og nådd motsatt konklusjon. I samtlige teoretiske epistokratiske
scenarioer hadde Trump vunnet med større margin enn den han vant med i virkeligheten. Den største
marginen hadde han fått om bare velinformerte hadde stemme­ rett! Dette skyldes blant annet at jo
mer såkalte «non­ college whites» vet om politikk, jo mer sannsynlig er det at de stemmer
republikansk.
Hva med Brexit? I intervjuet med framtida.no sier Brennan at begge sider var «systematisk
feilinformerte om grunnleggende fakta som var relevante for avgjørel­ sen», men at de som stemte
for Brexit var «mye mer uinformerte enn de som stemte for å bli.» The Guardian viser på sin side
til en undersøkelse i utført av Eurobaro­ meter i 2015, som viser at det ikke var mindre sannsyn­
lig å være imot EU om man visste mer.
Okei, så er ikke demokratiet perfekt, selv når det bare er oss velinforme rte som stemmer.
Demokratiet er jo, tross sine mangler, fremdeles den «verste formen for styreform, bortsett fra de
andre». Kanskje må vi bare tåle noen utbrudd av fascisme og nihilistisk populisme inni­ mellom. Det
er bare så frustrerende å hele tiden måtte kjempe imot de idiotene fra (et parti du ikke liker) når
vi i (partiet du stemte på forrige gang) har rett! Hadde vi bare fått lov til å styre helt fritt
noen år hadde det garan­ tert blitt mye bedre. Men sånn kan vi jo ikke ha det. Eller?"

Finé

🔹🔸

(mann 40 år fra Oslo) on. 29 mars 2017 18:59 Privat melding

Kunnskap som kriterie for innflytelse og makt, er som du nevner en gammel ide med røtter tilbake til Platon. Og det bør vel nevnes at det eneste reelle forsøket på å innføre en stat av Platons format, gikk opp i flammer.

Den store gevinsten med et representantivt demokrati i nåtidig variant er ikke dens beslutningsdyktighet. (Elitestyrer er stort sett flinkere til å tenke produktivt, i alle fall hva gjelder hvordan tilgodese elitestyret.;) ) Fordelen med demokratiet slik det praktiseres i Europa i dag, er at det er den beste løsningen så langt på hvordan skape kompromisser mellom ulike maktgrupper. Så lenge alle får sin del av kaka, vil ingen velte kakefatet.

Det ligger mye makt i både "hooligans" og "hobbiter", for å bruke den terminologien. Men så lenge de får sine smuler, vil de ikke utnytte makten til radikale endringer. Ethvert system som utelukker dem fra å ha evne til å påvirke derimot, graver sin egen grav.

Samtidig er det ikke til å stikke under en stol at det å kjempe for å bli inkludert i det gode fellesskap, har vært en mekanisme som har bidratt til å gjøre befolkningen som en helhet bedre rustet til å vare på sitt eget samfunn. Arbeiderkampen i det sene 1800-tall og tidlige 1900-tall førte med seg mye skolering av arbeidere, hvor arbeiderklassen selv bidro til å skape skoler, lesesirkler, osv. Kvinnekampen som fulgte tett på, førte med seg det samme. Det å stå utenfor men ville inn, i alle fall så lenge man tror på at det er mulig å komme inn, kan bidra til at man får færre "hobbits" og "hooligans".

Noe slikt kan derimot vanskelig oppnås med å fjerne noens rettigheter, eller å gi ekstra rettigheter til et lite utvalg. Om man skal klare å gjenskape noe slikt, må det gjøres kulturelt.

(mann 40 år fra Oslo) on. 29 mars 2017 18:59 Privat melding

Det er et skrikende behov i Vesten i dag etter identitet. Mange leter etter et "oss". De liberale kreftene er for individualistisk orientert til å ville tilby noe slikt ennå. Dette gir farligere grupper monopol på å bygge ulike varianter av "oss", som ut i fra valgene de siste årene, åpenbart får gjennomslag.
Men jeg tror det er mulig å jobbe for å skape liberale, kollektive identiteter. Fredelige og kunnskapsbyggende fellesskap, som utenforstående vil ønske å være en del av.

2.verdenskrig, tett etterfulgt av postmodernismens idealer, har skapt en frykt blant liberale for ideer om fellesskap. Men det er bygging av gode fellesskap som har vist seg å være det beste hinderet mot fascisme, mot fremmedfrykt, og mot dumhet. I Norden har det gjerne kommet i form av organisasjoner, både interesse- og hobbyorganisasjoner. Her har rik og fattig, belest og ulærd deltatt i samme fellesskap, og lært mye. Denne fellesskapsånden, var trolig hva som førte til at Norden så en forsvinnende liten andel løpe inn i NS og tilsvarende partier, selv om våre forutsetninger på andre områder ikke var så fryktelig annerledes enn f.eks. Tyskland i sør.

Fellesskap av den sort som bygger landet fremfor å svekke det, trenger ikke å ta samme formen som den gang. Kanskje det kan komme i form av andre ideologier, andre måter å skille seg ut på, andre goder å ettertrakte. Men så lenge medlemskap i det fellesskapet er ettertraktet, og så lenge medlemskap krever at man lærer og utvikler seg, kan det bidra til å svekke flere Trump-er.