Klarer du å løse denne?

https://www.youtube.com/watch?v=xoAOEZVHXh8