Hei!

Har akkurat bladd igjennom "the rules". Denne er vel kanskje mer kjent i USA enn i Europa (Norge). Lurer på om det er andre, av begge kjønn, som har lest denne boka. Er "the rules" like aktuell etter norske forhold å regne, eller er dette noe sært amerikansk?

Et par eksempler:
-"Be a creature unlike any other"
-Don't talk to a man first
-Always end phone calls first
-Always end the date first
-Don't see him more than once or twice a week

osv osv osv