Hva er kjipest, stå på et høydedrag å se bare trær, eller stå på det samme høydedraget, og se lys i tusenvis av hus uten at du kjenner noen av de som.bor der?