Alle innlegg Sukkerforum

2. Slutten

Vis siste innlegg
(mann 53 år fra Oppland) lø. 16 des. 2017 09:54 Privat melding

En gammel dame fra Valdres hadde dette synet

Synet til den 90 år gamle kvinnen i Valdres Tilrettelagt innledning og kommentarer av Lisa Kristiansen Dette synet som den 90 år gamle kvinnen i Valdes hadde fått av Gud, - ble fortalt til Emanuel Minos i 1968. Minos hadde noen møter i Valdres, - hvor han kom i kontakt med denne kvinnen. Han tok og skrev det ned og la papiret i en skuff… Nå ca 30 år senere fant han det frem igjen, - og deler det budskapet som kvinnen delte med ham.. Dette synet har vakt stor oppsikt. Og det har blitt gjengitt i aviser, blader og tidsskrifter som i traktater. Og noen ganger ikke helt korrekt. Jeg har selv lest flere utgaver av dette synet, - og sett at det er forskjeller i gjengivelsen av det. Derfor har jeg gått til hovedkilden for å få det gjengitt slik det opprinnelig ble gitt til Emanuel Minos av denne kvinnen. Det er av den største viktighet at slike syn blir korrekt gjengitt for at det ikke skal føre til noen som helst avvik og feil informasjon, - og heller ikke tillegge Gud noe som Han skal ha vist, - som Han ikke har gjort... Derfor har jeg gått til Emanuel Minos sin bok ”Fra Reykjavik til Jerusalem” og skriver synet ordrett derfra, - hvor Minos selv bekrefter min uttalelse om forskjellige gjengivelser som er kommet ut, og hvor han begynner med denne innledningen til synet som denne kvinnen fortalte ham om: Her blir det gjengitt som det ble nedtegnet (av Emanuel Minos). Og det blir delt inn i fire avsnitt eller bolker. Synet Den gamle kvinnen fortalte: - Det var som et kart ble rullet opp foran meg. Jeg så det med mine naturlige øyne. På kartet var alle verdensdeler nedtegnet. Jeg merket meg Europa, Skandinavia og Norge. Det jeg fikk se var foreteelser som gjaldt tiden før Jesus kommer igjen, og den tredje verdenskrig bryter ut. I Før Jesus kommer igjen og den tredje verdenskrig bryter ut, blir det avspenning. Det blir en lang fredsperiode mellom stormaktene (+ Minos tilleggskommentar under en forkynnelse til dette punkt, - som jeg har hørt på en kassett: husk på at dette var i 1968 når den kalde krigen var på sitt høyeste). Folk kommer til å legge langsiktige planer. I vårt land blir det nedrustning, og vi blir igjen uforberedt som 9. april 1940. Den tredje verdenskrig begynner på en måte ingen har ventet, og fra et helt uventet hold.

(mann 53 år fra Oppland) lø. 16 des. 2017 09:55 Privat melding

II Det blir et frafall uten sidestykke fra sann og ekte kristendom. Det blir stor lunkenhet blant de troende. De blir ikke lenger åpne og mottakelige for ransakende, budskap. Folk vil ikke så gjerne høre om synd og nåde, lov og evangelium, bot og bedring. En ny slags forkynnelse overtar talestolene. Det er å søke lykke, fremgang og materiell velstand. En slags lykkeforkynnelse griper om seg. Kirkene begynner å stå tomme. Det samme skjer med bedehusene og vekkelseslokalene. De troende vil ikke etterfølge Jesus på den smale Korsvegen. Underholdning, kunst og kulturaktiviteter overtar mer og mer plassen for vekkelse, nød, anger og botsmøter.
III Det blir moraloppløsning som vi ikke har opplevd tidligere. Folk lever som gifte uten å være gift. (+ Minos sin kommentar: Den gang hadde vi ikke begrepet samboer. Så kvinnen uttrykte det på sin måte). Det blir stor urenhet før ekteskapet. Og det blir veldig utroskap i ekteskapet. Ja, selv i de kristne ekteskapene gjør utroskapen seg gjeldende, og blir oppløst. Perverse synder begynner også å gripe om seg. Og det blir til og med godtatt i kristne kretser. Tv`en kommer til å spille stor rolle. Det blir mange tv-stasjoner (+ Minos sin tilleggskommentar: Den gang hadde vi ikke ordet kanaler og tv`en var akkurat kommet til Norge, - så den gamle kvinnen brukte ordet stasjoner, - etter det som ble brukt om radio). Tv`en blir full av vold. Volden blir underholdning for menneskene på denne tiden. Og den volden som folk ser på Tv, kommer til slutt å prege byer og bygder. Det blir også vist intime samlivsscener. De mest intime forhold som tilhører ekteskapet kommer åpenlyst til å bli vist på Tv. ( + Minos sin tilleggskommentar: Da bet ble sagt sa jeg et dette ikke var tillatt i offentlige sendinger. Vi hadde den gangen en varsomhetsplakat, som ikke tillot obscøne scener. Da sa hun med hevet røst: ”Den kommer de ikke til å bry seg om, når tiden er inne.”)

(mann 53 år fra Oppland) lø. 16 des. 2017 09:56 Privat melding

IV Folk fra fattige land strømmer til de rike landene. De kommer til Europa, til Skandinavia, og også til Norge. Det blir mange av dem. Og folk begynner å mislike dem, og de blir hårde imot dem. (+ Minos sin tilleggskommentar: Da hun sa det begynte hun å gråte). De blir mer og mer behandlet som jødene under krigen. Da er målet for våre synder fullt. Krigen bryter ut. Først som en liten konflikt, en ubetydelig konflikt. Men den slutter ikke. Den tiltar og brer seg. Til slutt utvikler det seg til en stor krig. Mot slutten av den store krigen blir fryktelige våpen tatt i bruk, bl.a. atomvåpen. Luft, jord og vann blir forgiftet og ødelagt. Folk fra de industrialiserte land, Amerika, Europa, Australia, Japan og andre liknende områder, må flykte. De kan ikke bo der lenger. De forsøker å komme til de fattigste land som har unngått det verste. Men de vil ikke være villige til å ta imot dem.

(mann 51 år fra Østfold) lø. 16 des. 2017 10:03 Privat melding

Tidlig på akevitten i år?

Skjult ID med pseudonym GuriMalla lø. 16 des. 2017 10:04

Åkei. Bring it on.

(mann 53 år fra Oppland) lø. 16 des. 2017 10:20 Privat melding

Dere får selv vurdere om dere kjenner dere igjen i dette som ble nedskrevet i 1968.
Ha en velsignet God helg..)

(mann 51 år fra Østfold) lø. 16 des. 2017 11:05 Privat melding

Jeg vet også om en profeti som viste seg å stemme helt sjukt bra.

In the beginning
Back in nineteen fifty-five
Man didn't know about a rock 'n' roll show
And all that jive
The white man had the smoltz
The black man had the blues
No one knew what they was gonna do
But Tchaikovsky had the news
He said

Let there be sound
There was sound
Let there be light
There was light
Let there be drums
There was drums
Let there be guitar
There was guitar
Oh, Let there be rock
And it came to pass
That rock 'n' roll was born
All across the land every rockin' band
Was blowing up a storm
And the guitar man got famous
The businessman got rich
And in every bar there was a super star
With a seven year itch
There were fifteen million fingers
Learning how to play
And you could hear the fingers picking
And this is what they had to say

Let there be light
Sound
Drums
Guitar
Let there be rock

One night in a club called "The Shaking Hand"
There was a ninety-two decibel rocking band
And the music was good and the music was loud
And the singer turned and he said to the crowd -
Let there be rock

(mann 51 år fra Østfold) lø. 16 des. 2017 11:50 Privat melding

Gud er god å TRO man har når alt går til helvete. Eller du kan heise deg selv opp etter kraven for å klare deg selv. To setninger som går ut på akkurat det samme.

(mann 53 år fra Oppland) lø. 16 des. 2017 12:33 Privat melding

Fra han som mottok budskapet:

https://youtu.be/kHS3EBId_w8

(mann 51 år fra Østfold) lø. 16 des. 2017 12:44 Privat melding

Det finnes datingsider for kristne. De er kanskje litt mer mottagelige der for budskapet ditt.

(mann 53 år fra Oppland) lø. 16 des. 2017 12:56 Privat melding

Det er dere som trenger denne informasjonen.

(mann 53 år fra Oppland) lø. 16 des. 2017 13:02 Privat melding

Profetier er en ting, det aller viktigste for dere er dette:

Veien, sannheten og livet Jesus sier: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. (Joh 14,6)

(mann 53 år fra Oppland) lø. 16 des. 2017 13:27 Privat melding

Jeg har ikke svaret på alt.

Jeg er rettferdiggjort ved troen, derfor frykter jeg ingen ting, heller ikke død eller krig som måtte komme...).jeg har evig liv.

(mann 53 år fra Oppland) lø. 16 des. 2017 13:30 Privat melding

1. Kor.13
.."vi skjønner stykkevis og taler profetisk stykkevis; men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis, få ende. …"

Skjult ID med pseudonym Mækstuff lø. 16 des. 2017 13:36

Jeg er din rake motsetning, Apollonis. Uryddig oppførsel og-verdier. Synder som det ikke kommer en morgendag. Liker å leve litt på kanten, kan du si. Og det går greit. Jeg kan bare skrifte en gang i blant og be om syndsforlatelse. Å ikke må stå til ansvar for noe så lenge du følger noen retningslinjer fra en dude jeg aldri har sett er herlig. For en skaper vi har. Fader i helvete. Nei, tilgi meg -jeg mente "Amen" 👐

Kan Gud være en dame, forresten?

(mann 53 år fra Oppland) lø. 16 des. 2017 13:43 Privat melding

Troen er frihet til gode gjerninger, ikke til det motsatte..)..Hallelujah...

(mann 53 år fra Oppland) lø. 16 des. 2017 13:44 Privat melding

Forøvrig Satan: Du stopper ikke meg, du er en taper, du tapte for 2000 år siden...

Skjult ID med pseudonym Mækstuff lø. 16 des. 2017 13:50

Jesus døde for mine synder, så det minste jeg kan gjøre for h*n er å synde. Så døden ikke ble forgjeves, liksom.

(mann 53 år fra Oppland) lø. 16 des. 2017 13:58 Privat melding

Ingen tvinger deg til å lese eller skrive på denne tråden Descalzo.

"For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter,
mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet."

Derfor ber jeg Gud velsigne dere alle, syndere og spottere, alle..)

Skjult ID med pseudonym Mækstuff lø. 16 des. 2017 14:10

Sånn går nu dagan...

(mann 53 år fra Oppland) lø. 16 des. 2017 14:25 Privat melding

Desc
Kan ikke si jeg kjenner meg igjen nei.....du verden....)

(mann 53 år fra Oppland) lø. 16 des. 2017 14:37 Privat melding

Jeg vet ikke hvilke opplevelser du har hatt Desc, men jeg vil be om tilgivelse på deres vegne..)

(mann 53 år fra Oppland) lø. 16 des. 2017 14:50 Privat melding

De handlingene dere beskriver tar jeg selvsagt avstand fra, trodde dere noe annet ?

(mann 53 år fra Oppland) lø. 16 des. 2017 14:56 Privat melding

Det dere beskriver foregår absolutt ikke i alle kristne miljøer, der tar dere grundig feil.

(mann 53 år fra Oppland) lø. 16 des. 2017 15:11 Privat melding

Jeg forsøke bare å antyde at det kanskje er egne opplevelser som får deg til å gå så hardt ut.
Hva som oppfattes som kristent betyr ingen ting for meg, jeg vet hva jeg står for.

Hva gjør Guds barn Desc ?

(mann 53 år fra Oppland) lø. 16 des. 2017 15:22 Privat melding

Jeg har vel ikke sagt at jeg er bedre enn deg, har jeg vel ?..

Gud velsigne deg Descalzo. Jeg gir deg en klem også..)

(mann 53 år fra Oppland) lø. 16 des. 2017 15:40 Privat melding

Dette blir med all respekt spekulativt. At det skjer, ja, det vet vi.
Som sagt; jeg har aldri sett eller hørt om noe slikt på noe sted der jeg har vært, aldri !

(mann 49 år fra Rogaland) lø. 16 des. 2017 15:59 Privat melding

Slike ting skjer nok i alle kristne miljøer @App. Som i resten av samfunnet.
Forskjellen er at i kristne miljøer blir slike ting gjerne holdt skjult, man skylder på djevelen.
resepten er bønn og tilgivelse.
Istedet for å plassere ting der det hører hjemme.
-Anmeldelse til politiet, med påfølgende etterforskning, evt tiltale, dom og fengselstraff.

(mann 49 år fra Rogaland) lø. 16 des. 2017 16:36 Privat melding

Appropos Klem @Des. Hvordan går det med deg?
#tvangsklem.

(mann 53 år fra Oppland) lø. 16 des. 2017 16:41 Privat melding

Dere er dyktige, det skal dere ha...

(mann 53 år fra Oppland) lø. 16 des. 2017 16:43 Privat melding

Men, han som er i meg er sterkere enn han som er i verden..)

(mann 49 år fra Rogaland) lø. 16 des. 2017 17:11 Privat melding

Så bra. Har det fint jeg, venter bare på juleferien nå.

(mann 46 år fra Vest-Agder) sø. 17 des. 2017 11:39 Privat melding

Det skjer mye i kristne trossamfunn, gjerne i lukkede trossamfunn. Mormonerkirken, Jehovas Vitner og Smiths Venner er trolig blant de som topper listen. Her skal alt ordnes internt.

Det som derimot er like ille, men som ingen norske våger å snakke om, er at dette skjer i muslimske miljøer. Her foregår det voldtekter og andre ting som også holdes internt.

Heldigvis ser vi nå noen tøffe jenter som våger å fortelle hva som foregår.

(mann 53 år fra Oppland) sø. 17 des. 2017 11:53 Privat melding

Jeg takker Gud for at jeg ble ledet til sannheten fra dag 1 og ikke havnet i disse lukkede trosssmfunnene du nevner StigRemi.
Disse får mye oppmerksomhet, og det skal de ha for å få grumset frem, men det som er synd er at de ufrelste ikke skiller mellom disse og de ekte evengelietro menigheter styrt av den hellige ånd.

Skjult ID med pseudonym Turn of.. sø. 17 des. 2017 18:25

Er det fryktelig mye mobbing her av en person? som har et kristent livssyn....
Er vi virkelig så lite tålerant....Hm....

(mann 51 år fra Østfold) sø. 17 des. 2017 19:28 Privat melding

Apollonisse. Ta deg en tur til midtøsten eller Afrika med litt mat og førstehjelpsskrin og gjør verden til et bedre sted i praksis, så skal du få et par teskjeer respekt fra meg.

Skjult ID med pseudonym Mækstuff sø. 17 des. 2017 19:31

Turn of(f ) ?
Tror folk går løs på nettopp dette med toleranse...

Skjult ID med pseudonym Chutlu ti. 19 des. 2017 00:56

Skjønner!☺️