Byvettreglene:
- Det er ingen skam å få snue
- Ta med nødvendig utstyr som mobil, (barne)pass og penger
- Ta trygge veivalg, fotgjengerfelt anbefales ved kryssing av gater
- Spar på kreftene og søk ly på nærmeste pub om nødvendig
- Bruk bykart og GPS, vit alltid hvilken gate du er i
- Meld fra hvor du går hvis du gidder
- Ta hensyn til Yr og Storm
- Ta med nødvendig flytende medbrakt for å kunne glede deg selv og andre
- Vær forberedt på køer og taxier som ikke kommer, selv på korte turer mellom bydeler