Vi måtte dessverre inn å slette ett innlegg igjen. Denne gang var det en "middelaldrende" dame og ikke en mann som var skuffet OVER Sukker.
Saken er den at det til en hver tid vil alltid minst 10% som er veldig skuffet PÅ Sukker. Slik er det hver gang håpet brister og det ligger dessverre i datingens natur.
Det å være skuffet over Sukker er noe annet og her skjer det ofte en sammenblanding. Vi slipper igjennom en del frustrasjon, men da må det komme frem at det ikke er budbringeren av kontakten (Sukker) som er skyld i at det ikke oppnåes kontakt. Det blir feil hvis vi skulle tilllate de 10% (utgjør 5000 aktive) å uttrykke slike misforståelser dette på forumet når de ønsker å få blåst ut litt frustrasjon. Det ville ikke gjort det noe særlig hyggelig her på forumet. Mange tror jo på det de leser så vi må holde litt orden på hva som skrives om Sukker.
Vi forstår også at det er fort gjort og uskyldig å klage på et system som Sukker men vi må ikke glemme Sheakespeares begrep "don't shoot the messenger".