... ikke lett, men det er det eneste som holder !!
Games people play ...