Alle innlegg Sukkerforum

Kvinner flest gir faen i menns utfordringer

Vis siste innlegg
(mann 36 år fra Vestfold) ma. 12 nov. 12:19 Privat melding

Fant en artikkel med tittelen; "Kvinner flest gir faen i menns utfordringer". Klikk linken og les, så åpner vi for litt diskusjon om dette er relevant eller ikke 😉

https://www.nettavisen.no/meninger/friskemeninger/kvinner-flest-gir-faen-i-menns-utfordringer/3423555807.html?fbclid=IwAR171j5DDmWy0mDpFYqqd3Bt-zIEq4sgn8J2XBjqyBylXS7JFx3SZJBpd8M

(mann 46 år fra Oslo) ma. 12 nov. 12:59 Privat melding

Men nå er ikke spørsmålet "enkeltindividet", det er kjønn.

Og da spiller det liten rolle hvorvidt du synes vi heller skal fokusere på enkeltindividet @ Luna.

Problemstillingen er meget interessant den, og Nann Jovold-Evenmos debattinnlegg tar tak i det jeg antar er en rekke ubehageligheter sett med kvinners øyne. Det er også etter mitt skjønn en god oppsummering av dagens situasjon. Det å bli frarøvet klage- og sutreretten samt offerstatusen, det er nok ikke noen god situasjon for ekstremfeministene.

Jeg er feminist, men før det, veldig langt foran det, så er jeg realist og demokrat. Realist, ikke til forskjell fra nominalist, men fra idealist. For likestilling kan ikke finne sted utenfor et samfunn av demokratiske realister, ettersom det grunnleggende forholdet mellom kjønnene fra naturens side ikke er balansert, utgangspunktet er gitt til mannen.

Synspunktene Nann Jovold-Evenmos forfekter er ikke bare egnet til å sette fokus på at problemer må angripes uavhengig av kjønn, de er også egnet til å forsøksvis vurdere hvor likestillingsfremmende argumentasjonen til dagens feminister egentlig er, da spesielt de høyest skrikende av oss.

(kvinne 61 år fra Østfold) ma. 12 nov. 13:25 Privat melding

Artikkelen var en tankevekker for meg, og mye jeg ikke har tenkt på.
Når menn i tillegg ikke er så flinke til å åpne seg, snakke om egen helse osv. så betyr det at andre bør se dem i en hver situasjon.
Hater å skrive etter Patent 😂

(kvinne 61 år fra Østfold) ma. 12 nov. 13:34 Privat melding

Haha og den første setningen er tidenes dårligste 😂

Skjult ID med pseudonym og så ma. 12 nov. 15:29

Denne ble lang, deler i tre. Bær over med meg, alle tre henger sammen:

Det er et tegn i tiden. Stadig fler kvinner som selv nok har passet inn i moderat feminist-båsen er i ferd med å oppdage at noe er gått galt for mannen. Slike beveglser i samfunnet må forstås i modellform som arealer under gauskurver: Det er fløyene som drar mot sidene, de er små og ubetydelig i antall, men deres intoleranse virker veldig sterkt. Midten lar seg lede, men er veldig store i antall. Den som klarer å flytte midten litt i retning sin side, vil over tid oppnå store forandringer, særlig når tiden får virke.
I den offentlige diskurs, siden ca 1980 har det vært uaktuelt å si høyt at man er imot noen av "likestillingstiltakene", om man ikke er langt ute på motsatt fløy. I realiteten har alle tiltak vørt til kvinnenes fordel, og i alle fall frem til 1990 var nok det fortsatt på en rett side av en balansevekt. I akademia regner jeg det som et kraftig tidsskille da Susan Faludi ga ut Backlash (1986?). Den drar inn det som må anses som i kjønnet biologiske egenskaper, som noen som skal tvinges igjennom endring i.

Skjult ID med pseudonym og så ma. 12 nov. 15:30

Den får gjennomslag fra etter 1990 i norsk feminismedebatt, og da er vi ved underlige skille at det kreves likt sluttresultat i alle fagområder, ikke like rettigheter og muligheter. Det var i alle fall fra 1995 likelønn i alle praktiske henseende, men det kreves fortsatt lavtlønnstillegg for kvinner. Skolen er etterhvert så innstilt på jenters adferd, at gutter som ikke er særs tilpasningsdyktige ikke klarer henge med. Menn får i stadig større grad et liv i ensomhet,kvinner kjører de "gode" farasemnene på rundgang i stadig større grad (i 1970 var det ca 10% barnløshet for begge kjønn ved fylte 40, nå er det ca 11% for kvinner, 25% for menn), så menn møter ensomheten med det ubehag dette er.
Det nye skiftet er at kvinner ser at deres sønner ikke finner seg til rette som voksne i alt for stor grad. Dette vil (og har begynt, artikkelen er et eksempel) medføre at man innser denne vei ikke er farbar. Ingen mor ønsker å se sin sønn svinne hen. De vil delta i opprydningen slik at det ikke rammer videre. Den enorme oppslutningen personligheter som Jordan Peterson har er og et tegn på endringen som skjer. Verden beveger seg i sinuskurver, ikke i rette linjer. Nå er det en kraft som drar tilbake. Om den er sterk nok til å tippe maktbalansen er avhengig av hvormange på midten under gauskurvene som flytter seg til andre siden av vippepunktet. Dersom dette skjer, skal alle som er med å dra, være oppmerksom på logikken i det jeg her skriver. Det skal ikke dras så langt og så lenge at kvinner i gjen havner i reell underlegenhet, Det er ikke en løsning. Kvinner og menn skal da kunne leve sammen på så like fot som mulig uten å bruke uredelige maktmidler.

Skjult ID med pseudonym og så ma. 12 nov. 15:30

Og jeg kaller meg ikke feminist (sluttet med det i ca 1995), men ekvalist, likestillingsforkjemper, ikke kvinnestillingsforkjemper. Jeg finner diskriminering galt, uansett hvem som rammes. Da må jeg søke mot det som gir størst håp om ekte likestilling mellom alle grupper, nemlig like rettigheter og like muligheter, og en skole som balanserer så godt som mulig mellom kjønnenes gruppemessige adferdsnormaler.

(mann 46 år fra Oslo) ma. 12 nov. 16:48 Privat melding

@ og så,

spennende lesning må jeg si!

Spørsmålet om ekvalisme (eller ekvivalisme, egalitarisme etc.) kontra feminisme er egentlig ganske bra underholdning, for hva skjer når man benevner seg som slik? Jo, de radikale feministene får nesten sammenbrudd i frykt for at fokusmonopolet skal opphøre og likestillingsspørsmålet, kvinnekampen og feminismen (reelt sett) skal åpnes opp for realistene.

De mest hardbarkede feministene har messet sin deskriptive klagesang så høyt og så lenge at det har blitt en deskriptiv sannhet som nær ingen tør røre, og som er i ferd med å endre det normative fra en idé om likestilling til en ide om kompensasjon.

Se bare på metoo-kampanjen. Dersom man tar til orde for å henlede oppmerksomheten på tilfeller der rollene er byttet om, så blir man nærmest halshugget av både kvinner og menn, for det truer med å fjerne fokuset fra «kun kvinnen» og skifte det mot problemet som sådan. Se også på hvordan likestillingsspørsmålet etter hvert legitimerer det som mange vil se på som kunstige virkemidler; kvotering, kjønnsprioritering etc.

Er vi ikke egentlig nå såpass likestilte at vi har kommet til det punktet der det gjenstående ganske enkelt bare tar fryktelig langt tid? Det er jo slik med alle revolusjoner, i begynnelsen går det i hundre, men innseilingen er så langsom at utålmodigheten melder seg. Dette må ikke oversettes med en oppfatning om at likhetsidealet er uoppnåelig og derfor legitimerer stadig mer konstruerte mekanismer for å «rette opp» i ubalansen. Likhetsidealet er etter mitt skjønn mer avhengig av en reelt fundert holdningsendring enn et påtvunget regime, det siste mer enn egnet til å holde liv i mannssjåvinismen som fortsatt eksisterer i beste velgående.

Men vi er ikke i mål, så jeg tillater meg å kalle meg selv feminist. Og da ikke ekvalist, for jeg nekter å la de radikale feministene forskyve fokus fra et spørsmål om like rettigheter /og/ forpliktelser til et spørsmål om hvorvidt det er jeg som forsøksvis forskyver fokus.

Feminisme som begrep har jeg ingen problemer med så lenge ubalansen er der og mennene sitter høyest, men takket være deler av feministbevegelsen, er det nå så kvalme konnotasjoner til begrepet at kanskje skulle den jevne feminist vurdert ekvalist i stedet og på den måten starte å ta tilbake makten over både premisser og debatt.

Skjult ID med pseudonym og så ma. 12 nov. 19:11

"Feminisme som begrep har jeg ingen problemer med så lenge ubalansen er der og mennene sitter høyest, men takket være deler av feministbevegelsen, er det nå så kvalme konnotasjoner til begrepet at kanskje skulle den jevne feminist vurdert ekvalist i stedet og på den måten starte å ta tilbake makten over både premisser og debatt."

Just presis. Ved fortsatt å kalle deg feminist så gir du legitimitet til de råeste identitetspolitisk orienterte feministene, i ytterste konsekvens til "kill all white men" - kampanjen. Det er stille i de interne debattene, de som hever stemmen er så fort irettesatt fra ytterfløyen at de trekker seg unna. Da er bevegelsen korrumpert av sine egne mest intolerante, og gjort verdiløs.

For å sette ord på hvorfor man i toleransens navn må være ekstremt intolerant mot de intolerante, for å bevare toleransen samfunnet:

https://medium.com/incerto/the-most-intolerant-wins-the-dictatorship-of-the-small-minority-3f1f83ce4e15

Lar man en intolerant bevegelse få mer enn tre prosent av befolkningen kan den kun stanses ved å møtes av større intoleranse. De mest rabiate feministene har brakt oss dit at vi enten må gjøre aktiv motstand mot deres radikale krav, eller bli underlagt dem langsomt. Spillteori som er anvendbar på (nær sagt) all samfunnsområder. Er det en intolerant kjerne i bevegelsen du ikke aksepterer skal ha absolutt makt over fagområdet en gang i fremtiden, må du gjøre aktiv motstand, helst før de når 3%.

(kvinne 43 år fra Rogaland) ma. 12 nov. 19:26 Privat melding

Viktig artikkel, bare så synd at headingen ikke akkurat tjener saken...

Jeg tror ikke kvinner flest gir faen.

"Ingen mor ønsker å se sin sønn svinne hen. De vil delta i opprydningen slik at det ikke rammer videre" Det tror jeg også... @og så

Samfunnet er ikke tjent med ubalanse mellom kjønnene, uansett hvilket som er det underlegne. Det er vårt felles ansvar å rette opp den skuta, og det gjøres ikke ved å peke på hverandre og lete etter syndebukker.

(mann 46 år fra Oslo) ma. 12 nov. 21:18 Privat melding

@ og så,

ja, det er jo en overlagt diskrepans i det jeg skriver der, så vi er nok langt på vei enige.

Så, min «toleranse» for feministbegrepet er strengt tatt også en protest, og videre også et valg om å ikke anlegge en egen hjemmebane for diskusjoner rundt likestilling, for jeg mener at det ikke er riktig å frata flertallet (de moderate feministene) deres begrepsidentitet. Spørsmålet og problemstillingen er langt viktigere enn at innfortolkninger i et såpass veletablert begrep som feminisme skal forstyrre debatten. For meg blir det å flytte fokus fra A til B når det er C vi diskuterer. Og der kommer jo dilemmaet du tar opp inn på banen.

Hva gjelde disse tankene rundt toleranse, så er det jo med stor uhygge at det er et godt argument for å gå til krig. Historiske eksempler på det du nevner mangler det i alle fall ikke på.

Og la oss nå knytte disse to tingene sammen via Veslemøys kommentar:

Du siterer, @ Veslemøy», fra Nann Jovold-Evenmos debattinnlegg, og jeg leser det hele som om du tenker at det er et argument for din påstand om at kvinner flest /ikke/ gir faen. Feilen her, sett med mine øyne, er at denne erkjennelsen - at kvinnenes egne sønner blir skadelidende - kommer sent og kommer kun i de tilfellene der kvinnene faktisk får én eller flere sønner. (Jeg tror faktisk ikke at kvinner, eller folk flest for den saks skyld, faktorerer inn slike ting før de er en realitet i eget liv.)

Forut for dette punktet kan påstanden om at kvinner flest /faktisk/ gir faen fortsatt være sann, og din idé - begrunnet med tanken om hensynet til sønnene - kan vanskelig tenkes å være gyldig for kvinner som ikke har hatt incentivet til å tenke på hensynet til sine (altså ikke-eksisterende) sønner.

(mann 46 år fra Oslo) ma. 12 nov. 21:18 Privat melding

Det @ [og så] snakker om her, om minoritetenes intoleranse, er underordnet intoleranse som sådan. Majoritetens intoleranse er tusen ganger mer kraftfull enn minoritetens intoleranse, forskjellen ligger i at majoriteten som regel heller er tolerant. /Graden/ av intoleranse er avgjørende når begge parter er intolerante. Så, det vi ser på er kanskje en form for (historisk sett berettiget) intoleranse fra kvinnenes side og der den mer tolerante og derfor fleksible andelen (vanligvis majoriteten) av bekvemmelighetshensyn tilpasser seg. Det er først når det går opp for kvinnen at hennes eget avkom er skadelidende under denne intoleransen at hun skifter mening. Men det er for sent og for lite, for hun er nå blitt en akutt minoritet i den ignorante/fleksible andelen av befolkningen (majoritet eller ikke) hun nå deler oppfatning med.

Om headingen tjener saken?

Headingen /er/ saken, og Nann Jovold-Evenmo skal i min bok ha kred for å tørre å setteen type ord (hun har nok ikke valgt tittelen selv, den er det nok redaksjonen som har plukket fra teksten som klikkagn) på dette som hun nok høster enda flere meningsmotstandere ved, men som er nødvendige i forsøket på å åpne øyne.

(kvinne 43 år fra Rogaland) ma. 12 nov. 21:45 Privat melding

Det virker til å være svært viktig for deg å "finne fem feil" ved andres oppfattelse av virkeligheten, @Patent?

Er det ikke heller bedre å bruke energi og talent på å dra lasset sammen mot (forhåpentligvis) felles ønsket mål; nemlig likeverd for begge kjønn?

...eller blir det simpelthen for kjedelig? :)

:)

(mann 46 år fra Oslo) ma. 12 nov. 21:49 Privat melding

Seriøst @ Veslemøy? Virkelig?

Du påstår noe og argumeterte for det, jeg deler ikke (hele) din oppfatning, og jeg argumenter for det.

Hva er problemet ditt her?

(kvinne 43 år fra Rogaland) ma. 12 nov. 21:52 Privat melding

Ikke noe problemer her :)

(kvinne 43 år fra Rogaland) ma. 12 nov. 21:53 Privat melding

Jeg syns bare det er forgjeves å diskutere virkeligheten, med det utgangspunkt i at én har en mer riktig virkelighetsoppfattelse enn den andre.

(kvinne 43 år fra Rogaland) ma. 12 nov. 21:54 Privat melding

That`s all :)

(mann 46 år fra Oslo) ma. 12 nov. 21:57 Privat melding

@ Veslemøy,

men hvor i universet tok du det fra?

(kvinne 43 år fra Rogaland) ma. 12 nov. 21:57 Privat melding

Derimot kan det være verdifullt med samtaler der ingen av partene har noen glede av å vinne, annet enn nye oppdagelser om seg selv, andre mennesker og temaet som drøftes :)

(kvinne 43 år fra Rogaland) ma. 12 nov. 21:58 Privat melding

Det kan du lure på @Patent, sannsynligvis ikke ditt :)

(mann 46 år fra Oslo) ma. 12 nov. 22:01 Privat melding

Det er jeg sikker på, og jeg er også sikker på at du ikke kan ha tatt det fra noe jeg skrev heller, så da står vi igjen med at du slenger ut en ufundert påstand som du enten ikke vil eller ikke evner å understøtte.

That - is all.

Skjult ID med pseudonym Mækstuff ti. 13 nov. 09:47

Lest en uendelig diskusjoner om menn vs kvinner. Det er ikke rart det blir noe utfordringer med å forstå hverandre når vi tross alt kommer fra to forskjellige planeter.

Men det inntrykket jeg har i dag er at karma står på dørstokken til oss menn. Vi må ikke glemme hva slags posisjon kvinner har hatt ifht menn i alle herrans år. Og karma is a bitch. Nå har de fleste damer et slags frikort for det meste, mens menn ender opp som tapere i dagens samfunn.

Situasjonen i Norge er visst litt for seg selv:

https://www.aftenposten.no/kultur/i/xR2emQ/Jordan-Peterson--Norge-har-storst-ulikhet-mellom-menn-og-kvinner

Skjult ID med pseudonym og så ti. 13 nov. 19:11

Mækstuff: Du kan henvise til karma, men i realiteten er det d ser at våre sønners sønner skal ta straffen for våre fedres fedres synder. For dine fedres synder skal du lide i tolv generasjoner?
Jeg er ikke med på den, den er i vestlig filosofi avskaffet som saklig argument. De gutter som i dag blir født har intet ansvar, og skal derfor ikke lide, for de synder som forfedrene gjorde.
Jordan B. Peterson har helt rett, når det er ful frihet, og nok økonomisk trygghet i å velge det man mest ønsker, så ender en med at kjønnene klumper seg sammen igjen. Det fremstår ved første øyekast ganske absurd, men forstår man funksjonen av små forskjeller i gauskurvefordelingene og hvor store utslag arealet under den midtre delen av guaskurvenes makt i antall så er det ganske naturlig.

(mann 22 år fra Buskerud) ti. 13 nov. 22:29 Privat melding

Fuck jeg finner ikke kjæreste faen.
Det er grålig app

Skjult ID med pseudonym Bigluv ti. 13 nov. 22:32

Helt enig!
Grå som få!
😝

Skjult ID med pseudonym Mækstuff ti. 13 nov. 22:45

Den karma greia var det bare å ta med en klype salt. Kvinner er idioter, menn er idioter. Sånn går nu dagan, life is a bitch and then you die. Hvorfor ender menn opp som tapere i dag, når samfunnet aldri har vært så fokusert på likeverd og likestilling som nå? Jeg vet svaret: vi må løfte opp skjørtet og finne ballene.

@Emranali96
Jeg kan gi deg to enkle hint, sånn ved ett lett øyekast; profilbilde og skriving...