1. Målbevisst
( Hva slags mål tenker dere på da?)
2. Ha ambisjoner
( På hvilke områder Karriere/privat)
3. Karriere
( Jeg valgte en lang utdannelse pga evner og interesser, ikke med tanke på karriere. Jeg jobber i et prosjekt og valgte det fordi målet med prosjektet tiltaler meg, ikke fordi det er noen god karriere vei. Vi det si å ha karriere. )
4. Lett å snakke med
( Jeg er lett å snakke med når det ikke er på det personlige planet, men veldig vanskelig når fremmede begynner grilling av min personlighet)
5. Sosial
( Jeg er veldig sosial i en liten vennegjeng, men ikke sosial der folket er ukjent)