http://www.youtube.com/watch?v=iGO1M6a3op4

Et tørt stykke brød i ro og fred er bedre enn festmåltid med trette i huset.