Alle innlegg Sukkerforum

Likelønn.

Vis siste innlegg
Skjult ID med pseudonym ...! fr. 21 aug. 2009 16:41

Hørte på radioen her om dagen at for hver hundrelapp en mann tjener, så tjener nå en kvinne åttifem kroner.

Det jeg lurer på når det gjelder sånne tall, er om de da bare legger sammen alt alle menn tjener og alt alle kvinner tjener, og sammenligner? Eller sammenligner de yrke for yrke, utdanning for utdanning, ansiennitet for ansiennitet osv.?

Hvis det førstnevnte blir det jo for dumt, men hvis det sistnevnte synes jeg det er drøyt at vi ikke er kommet lenger? Er det virkelig så ille at dersom en mann og en kvinne har samme yrke, samme utdanning, samme ansiennitet, samme evner etc., så tjener altså kvinnen en del dårligere enn denne mannen, øyensynlig fordi hun er kvinne?

Skjult ID med pseudonym Løsbart fr. 21 aug. 2009 16:45

Det er nok det første, men det er absolutt en utfordring likevel. Norge liker å skryte av at vi er et av verdens mest likestilte land, men det er samtidig få land i Europa som har et så kjønnsdelt arbeidsmarked som Norge har. Mens det er så godt som bare kvinner som blir sykepleiere, førskolelærere osv., er det så godt som bare menn som blir ingeniører, teknikere osv. Og samtidig er det også slik at mannsdominerte yrker jevnt over har høyere lønn enn kvinnedominerte yrker, på tross av like lang utdanning.

Skjult ID med pseudonym ...! fr. 21 aug. 2009 16:49

Jo, det er jo også et poeng, at typisk kvinnedominerte yrker har lav inntekt. Så det kan jeg være enig i. Ellers synes jeg vel en direkte sammenligning av gjennomsnittet for kjønnene blir litt feil, og noe jeg tror vil rette seg opp etterhvert som kvinner nå kommer inn i mer høytlønnede yrker og sjefsstillinger. Ting tar tid. Men jeg tror da vi er på vei dit? Men ja - ingen grunn til at kvinnedominerte yrker skal være lavtlønnede.

Skjult ID med pseudonym Nøste fr. 21 aug. 2009 16:52

I avisen sto det at en av grunnene var at det fortsatt er få kvinner i topplederstillinger og at de fortsatt velger lavstatusyrker, så det er nok det førstnevnte. Men det andre gjelder også, dessverre, det leser man jo stadig vekk. Gutta er flinkere til å både "overvurdere" egne kvalifikasjoner men også å forvente, og kreve, høy lønn.

Leste forresten for en stund siden at etter at kvinnene begynte å velge politiyrket, stoppet lønnsnivået opp der... og følgelig har man jo sett at politiet både streiker og klager på lønna, for første gang i historien! Så kanskje hvis det kom flere menn inn blant sykepleierne, vil lønna gå opp der? hehe. Sjukt.

Skjult ID med pseudonym vibe fr. 21 aug. 2009 17:33

Ja, nøste er inne på noe.

Når et yrke skifter fra å være mannsdominert til kvinendominert, går det fra å være høyere lønnet og mer pretisje til å være lavere lønnet og lavere prestisje. Tydelige eksempler er også lærere og veterinærer, men det gjelder også nisjer innen finans og ingeniørfag og forskning. Det er de kvinnedominerte nisjene som er - eller utvikler seg til å bli - lavest betalt, selv i høyere lønende bransjer.

Så selv om kvinner skulle skifte valg, ville den lave lønnen over tid innhentet dem, så lenge det ikke er likestilling.
Jeg og venninner har selv opplevd (ubegrunnede) holdninger hos arbeidsgiver som om jeg ikke hører til samme segment som min mannlige kollega, som om min inntekt er en bi-inntekt mens min mannlige er hovdeforsørger.
Eks fra Hydro. Samboerpar rett fra NTNU fikk samme stilling, men ulik lønn. Hun gikk til Dagens Nøringsliv og det ble skikkelig oppvask. Dette er 8-9 år siden. (Men samboerforholdet overlevde, han var tydeligvis en moderne mann:)

Skjult ID med pseudonym wintermute fr. 21 aug. 2009 17:58

Så lenge det er lik lønn for likt arbeid, så er det i hvert fall ikke snakk om noen diskriminering. En kvinnelig toppleder i nærlingslivet tjener omtrent det samme som en mannlig. En kvinnelig snekker tjener det sammen som en mannlig. Det spiller ingen rolle om du er ingeniør eller barnehageassistent, lønnsnivået for to personer med samme arbeidsoppgaver, og tilsvarende utdanning og kompetanse på en arbeidsplass, er høyst sammenliknbar.

Så hvorfor tjener kvinner som gruppe mindre? For det første jobber kvinner langt mer deltid enn menn. De har høyt fravær pga fødselspermisjoner, og nesten dobbelt så høyt sykefravær som menn. De velger langt i større grad offentlige yrker, og yrker i omsorgsektoren, som lønnes av skattebetalerne, i motsetning til private yrker som genererer egne inntekter.

Et eksempel: Min tidligere samboer og jeg har begge 3-årig høyskoleutdanning. Hun er barnevernspedagog, jeg dataingeniør. Samboeren min tjente mellom 220-260.000 kr i året, mens jeg tjente over det dobbelte. Urettferdig? Vel, jeg jobbet direkte ut mot kunder og fakturerte 1000kr timen noe som skapte godt over en million kroner i inntekter for bedriften. Av utviklerne i firmaet var vi mange gutter, men også et par jenter. Deres lønn var på samme nivå som oss. Tilsvarende gjelder for håndverkere, rørleggere, elektrikere, tannleger osv.

Hvis sykepleiere, lærere, barnevernspedagoger, og alle andre skal tjene like bra som i det private, så må ett av to skje: Skatten må økes betraktelig for å finansiere lønnsøkningen disse yrkene, eller så må yrkene privatiseres.

Skjult ID med pseudonym Nøste fr. 21 aug. 2009 18:08

@wintermute
Jeg har selv erfart, og kjenner til mange andre (i tillegg til å ha lest utallige medieartikler om dette), at det fortsatt er et problem med ulik lønn for likt arbeid mange steder. Det er naivt å tro noe annet. Da har du isåfall bare ikke fått det med deg, men det er en annen sak.....

Skjult ID med pseudonym wintermute fr. 21 aug. 2009 18:23

Jeg har aldri opplevd den kjønnsdiskrimineringen som du forteller om, i løpet av de 10 årene jeg har vært yrkesaktiv. Hvis det er utallige bevis og mediartikler på at dette er vanlig, så kan du godt nevne et par.

Skjult ID med pseudonym sykepleier fr. 21 aug. 2009 18:45

Det er faktisk tilfelle at det ikke er likelønn i omsorgsyrker også. Har en ledende stilling i helsevesenet og en av mine kolleger ( mann ) som kun jobber 50% har 40 000 mer i meg i årslønn. Jeg jobber 100%. Han krevde dette i egne forhandlinger og ville jo egentlig jobbe mer enn 50 %, men vi er 3 stk. i den samme type stilling med like høy utdannelse ( 3 år + spes. på 1 år ) ). Han som har den høyeste ansieniteten har den dårligste lønnen av oss. Det er jo heller ikke riktig, men han fikk ikke et tillegg som jeg fikk i individuelle forhandlinger pga at han er organisert i spl. forbundet på et annet statlig sykehus i tillegg. Gikk til øverste sjef og ba han gjøre rede for hvorfor det er så forskjell på lønn, men det fikk jeg aldri svar på. Så gikk man til Spl. forbundet, men de ville heller ikke hjelpe til. Nevnte det med likelønn, men dette her var noe helt annet mente de. Slik må man regne med fikk jeg til svar av Spl. forbundet. Så det Spl. forbundet og mange andre klager på i forhold til likelønn er i forhold til like lange utdanninger, men jeg er også enig at vi kan ikke sammenligne oss med det private når vi enten jobber i kommunen eller statlig. Synes man først bør rydde opp i egen hage og det er Spl. forbundet elendig på. Hadde det ikke vært for endel bra forsikringer så hadde jeg meldt meg ut av forbundet for lengst.
Det med Politi synes jeg er hårreisende. De har klaget i alle år, og plutselig får de 40 000 mer i årslønn for 1 time mer i uka. Joda de fortjener også høyere lønn, men de får vente til det faktisk er lønnsforhandlinger. Hadde det ikke vært for en pinglete/ lite konsekvent justisminister som kunne ha satt en stopper for dette. Kan jo ikke si jeg ser så mye mer politi ute i gatene eller at det har blitt tryggere etter de gikk opp i lønn.
Der de virkelig bør ta tak er jo de som jobber i omsorgsyrker og spesielt sykehjem/ hjemmesykepleie. Det er ikke mange yrkesgrupper som har tyngre jobb enn de. Har selv jobbet innenfor det feltet, men gikk lei fordi der jobber man og sliter for luselønn. Det kommer jo en eldrebølge om ca. 10 år ++ og da burde de ha satset på de yrkene og også i forhold til lønn.

Skjult ID med pseudonym Erhm fr. 21 aug. 2009 18:47

Ser du på skattelistene vil du se at den normale mann ikke er i nærheten av den normale kvinne når det gjelder inntekt.

Skjult ID med pseudonym mandu76 fr. 21 aug. 2009 18:50

@ wintermute: Nå tenker du som en ingeniør og ikke som en samfunnsviter!
Dette handler for stor del om strukturelle ulikheter. Kvinner tar mer fødselspermisjon enn men, dels fordi mennene tjener bedre, kvinner velger yrker de kan kombinere med barn, kvinner velger oftere deltid nettopp av overnevnte grunner og vil oftere være hjemme med sykt barn enn menn. Kvinner har oftere lavere ansenitet enn menn og mer deltid nettopp pga strukturelle forhold.

Skjult ID med pseudonym Nøste fr. 21 aug. 2009 19:23

@wintermute
Med forbehold om at du til enhver tid gjennom hele yrkeslivet ikke vet hva alle kollegaene dine har i lønn, så synes jeg ikke det er så rart at du som mann ikke har opplevd det, eller rettere sagt; ikke vært klar over det.

At du ikke opplever det betyr ikke at det ikke eksisterer :-)
Men jeg må si det forbauser meg litt hvis du aldri har _hørt_ om det!

Selvfølgelig har jeg ikke laget meg et arkiv over alt jeg har lest/hørt i media. Men du klarer sikkert selv å søke frem på nettet, dersom dette er et tema du skulle finne interessant.

http://www.likelonn.no/likeloennsstatistikk-2005.72161.no.html
http://www.likelonn.no/bakgrunnsinformasjon.72174.no.html
http://www.finansforbundet.no/jobb_og_karriere/Likestilling/
http://www.nito.no/Aktuelt/Nyheter/Nyhetsarkiv/Likestilling-og-likeverd/Kvinnelige-ingeniorer-far-mindre-lonn/

Skjult ID med pseudonym wintermute fr. 21 aug. 2009 19:28

mandu76: Ja, jeg skjønner godt at kvinner prioriterer annerledes pga av barn, men det er slett ikke umulig å kombinere et høytlønnet yrke med barn, dersom du har en partner som spiller på lag. Selv er jeg alenefar for to barn annenhver uke (delt omsorg). Jeg hadde lang pappapermisjon sammen med begge barna, henter og leverer i barnehage, og har min egen hjemme-med-sykt-barn kvote. Likefult har jeg en godt lønnet jobb, og mine få kvinnelige kollegaer (som også har barn), likeså. I IT bransjen oppfordres kvinner til å søke, og de lokkes med svært konkurransedyktige lønninger, Problemet er bare at svært få kvinner har interessen for disse yrkene.

Jeg hevder fortsatt at bevisst diskriminering av kvinnelige arbeidstakere er høyst uvanlig, og ikke årsaken til de lønnsforskjellene som dras frem i statistikkene. En kvinne har samme muligheter som menn til å ta seg utdannelse innenfor de "rette" feltene. Hun har like store muligheter til å satse på karriere, og sikte etter lederstillinger, dersom hun prioriterer jobb høyt nok. Slik var det ikke for 50 år siden, da man virkelig kunne snakke om diskriminering.

At kvinnen bevisst satser på barn og familie, fremfor jobb og karriere, er selvsagt høyst beundringsverdig, men det er ikke urettferdig at denne prioriteringen medfører lavere lønn. Slik er det også for menn som prioriterer likedan.

Skjult ID med pseudonym wintermute fr. 21 aug. 2009 19:42

@Nøste: Ingen av de linkene sier noe annet enn at kvinner, som gruppe, i snitt tjener lavere enn menn. Dette er jo almennkjent, og nevnes allerede i første innlegg. Det er ingen som har benektet dette faktum. Den siste linken sier noe om ingeniører, men det er stor forskjell på begynnerlønna til en kjemiingeniør (høy andel kvinner), og en dataingeniør. Ingen av disse beviser det du hevder, nemlig at det bedrives systematisk diskriminering av kvinner.

Jeg vet forøvrig meget godt hva mine kollegaer tjener. Vi er ikke fagorganiserte, og derfor avhengige av å stå sammen som gruppe når vi skal forhandle om lønna. Derfor er vi ganske åpne om hva vi tjener. Dessuten har skattelistene vært tilgjengelige i mange år nå, så jeg vet meget godt hvordan mine kvinnelige kollegaers lønn er i forhold til min egen.

Skjult ID med pseudonym mandu76 fr. 21 aug. 2009 19:49

Bevisst diskriminering er nok sjelden. Igjen tenker du som en ingenør og ikke som en samfunnsviter. Politifolk er heller ikke bevisst diskriminerende mot invandrere (stort sett) og alle vet at tjukke folk kan være smarte men de bedømmes som mindre smarte. Dett edreier seg som sagt om strukturelle forhold i samfunnet. ikke at en sjef sitter å tenker; hu er jo dame hu trenger ikke lønn!

Jeg har kvinnlige sjefer i tre ledd oppover, unge mannlige kolleger tjener likevel oftere mer. Var du, når du var sammen med moren til barna dine, like ofte hjemme med sykt barn som henne og tok du ut all permisjonen din?, og hvordan er det med disse aspektene hos de av kammeratenen dine som har barn?
Det er vanskelig å være småbarnsmor og ha en jobb du ikke kan reise fra.
Ikke noe problem for meg dog: har ikke barn.

Skjult ID med pseudonym mandu76 fr. 21 aug. 2009 19:52

nylig avdød forsker som har holdt på mye med dette:

kilden.forskningsradet.no/c16881/.../vis.html?...

Skjult ID med pseudonym Nøste fr. 21 aug. 2009 19:54

@wintermute
Jeg har aldri hevdet at det "bedrives systematisk distriminering av kvinner". Heldigvis er vi nok kommet lengre enn som så! Jeg sa at det fortsatt er et problem mange steder at kvinner får lavere lønn for likt arbeid. Som du hører både fra meg og andre her, så har vi opplevd det selv, og kjenner til mange andre som også har opplevd det.

Litt for kjapp til å lese disse artiklene du da.

"I bedrifter med over 250 ansatte tjener kvinnelige toppledere 79 prosent av hva menn tjener."
"Nødvendig å fortsette arbeidet, fordi vi erfarer at det dessverre fremdeles foregår forskjellsbehandling mellom kvinner og menn."
"Det skal heller ikke underslås at mange i finansnæringen opplever å få ulik lønn for likt arbeid. Dette til tross for at Likestillingsloven er klinkende klar."

Jeg sier igjen, at du ikke har opplevd det betyr ikke at det ikke skjer. Hvorfor tror du dette er et aktuelt debattema til stadighet (også her ;-) ) ? Samfunnet generelt, og diverse organisasjoner og politikere, bruker vel neppe tid på å diskutere og utrede et problem som ikke eksisterer.

Skjult ID med pseudonym Jokke fr. 21 aug. 2009 20:34

Mange bra argumenter i denne diskusjonen. Lurer på hva som blir resultatet av likelønnsprosjektet som diskuteres nå. Skal utdanning belønnes slik at f.eks. sykepleiere og ingeniører som er offentlig ansatt kommer på samme nivå ? Betyr det at det kommer til å bli et større gap mellom de som har 3 år med høyskoleutdanning og de uten høyere utdanning ? Tror neppe LO går med på det.

I min enkle verden er ikke lønn noe som bare skjer med deg, men noe du må ta ansvar for selv. Og en liten del av forklaringen på at det er lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, tror jeg har med mot til å stikke hodet fram... Har intervjuet og ansatt flere og det er en tendens til at kvinner er mer forsiktige med å fortelle hva de kan (før de virkelig kan det 100%) og mot til å si at jeg er god, jeg er den du vil ha bare du betaler meg bra nok (i arbeidslivet vel og merke :-) Men som sagt, det er nok bare en del av forklaringen...

Skjult ID med pseudonym wintermute fr. 21 aug. 2009 20:37

mandu76: Vi er vel egentlig ganske enige. Lønningene styres av stort sett av egne valg og ambisjoner. Unge menn er oftere ambisiøse, karrierebevisste, og ofrer privatlivet til fordel for jobben. Vi er enige i at forskjellene skyldes strukturelle forhold i samfunnet, men er det dermed urettferdig? Kan man lønne de som prioriterer hjem og familie like høyt som de som prioriterer jobb og karriere? Alle vet meget godt hvilke yrker som er lavtlønnede, like fullt velger svært mange kvinner disse yrkene. Hadde fler kvinner valgt annerledes, ville det blitt stor mangel på f.eks sykepleiere, og lønningene i disse yrkene måtte heves.

Når jeg var sammen med barnemoren tok jeg ut 5 ukers pappaperm for begge barna. Hun var hjemme i 1 år minus disse ukene. Når hun begynte å jobbe igjen, sørget vi for å dele sykefraværet likt. Ettersom jeg hadde fleksitid og jobb i nærheten, og hun en 8-16 jobb, 45 minutter unna, så ble det oftere til at jeg både hentet og leverte barna, handlet mat, og sørget for at middagen kom på bordet. Dersom barna ble syke i løpet av dagen, var det alltid jeg som reiste hjem.

Skjult ID med pseudonym mandu76 fr. 21 aug. 2009 21:14

Dette handler om de fagene som ligger over alleen på blinderen, wintermute og jokke. Jeg har ikke noe problem med mine egne vilkår for lønn og denslags. Er svært enige i at kvinner trolig individuelt og på gruppenivå er dårligere på å forhandle lønn. Men å tro at kultur er selvvalgt og at natur ikke er det, det er å føre seg selv bak lyset.

Skjult ID med pseudonym kit fr. 21 aug. 2009 21:24

Det er jo kvinner som velger yrker med lav lønn. At typiske kvinneyrker er dårlig betalt er vel ingen bombe?

Likevel velger jenter de yrkene. Hvorfor gjør de det?

Skjult ID med pseudonym Jokke fr. 21 aug. 2009 21:49

@Mandu76, Ahh...over alleen der de har alle fasitsvarene :-) Kanskje jeg får noen aha-opplevelser i løpet av høsten siden jeg begynner å studere psykologi (årsenhet) i tillegg til min overbetalte jobb i det private :-) Spøk til side...

Strukturelle forhold ligger til grunn for ulikheter ja, men hvor mye vi bør kompensere for det gjennom regler og ordninger vet jeg ikke. Blir det ikke litt overregulert om en skal forsøke å gjøre verden 100% rettferdig ? Det vil den jo aldri bli likevel...

Skjult ID med pseudonym mandu76 fr. 21 aug. 2009 22:51

Kanksjea du får noen overraskelser ja :) se frem til milgram og standford prison. Hva vi bør mene om politikk av denne grunn vil jeg ikke uttale meg om.

Skjult ID med pseudonym Nøste fr. 21 aug. 2009 22:57

Kit, mener du at f.eks. en som drømmer om å bli sykepleier heller burde tvinge seg gjennom et ingeniørstudium fordi hun bør velge et yrke der hun har bedre muligheter til å få høyere lønn?

"Så la vær da", hehe. Akkurat. Å snu det på hodet slik du gjør er vel en av grunnene til at det i det hele tatt er behov for, og nødvendig med, likelønnsdebatt.

Synd da isåfall at den eneste måten å jevne ut forskjellene på, er å sørge for at ingen velger "typiske kvinneyrker", slik at man ikke får noen til å gjøre den jobben og dermed må øke lønnsnivået for i det hele tatt å få noen dit. Før det skjer får vel griser vinger.

Skjult ID med pseudonym mandu76 fr. 21 aug. 2009 23:02

Jeg merer at de som vasker fortjener bedre lønn.

Skjult ID med pseudonym 666 fr. 21 aug. 2009 23:10

Siden jeg er mannvond og illsint i dag kan jeg like godt spre litt harme her og.
Ekskona mi gikk en periode på studielån/stipend + overgangstønad og hele pakka med trygdeordninger 28000 utb i mnd. Jeg jobbet 100% og fikk utb 24000. Barna var 50/50. Nå har jeg 4000 å leve for i mnd etter regninger selv om brutto inntekt er over 400000 i året og barna er nesten like mye hos meg. Likelønn, up my ass................

Skjult ID med pseudonym Jokke fr. 21 aug. 2009 23:22

Hvem fortjener egentlig å tjene minst ? Og hvor stor forskjell bør det være på de som tjener minst og de som er på trygd ?
Hvis ingen skal tjene minst må jo alle tjene likt, og det lar seg vel vanskelig gjøre....

Vaskehjelp, resepsjonist, operatør på et aluminiumsverk, sykepleier, hjelpepleier, trailersjåfør, ingeniør i privat sektor, ingeniør i offentlig sektor, bussjåfør, politimann...hvem bør tjene minst og hvem bør tjene mest ? Er det antall år med utdannelse, risiko for seg selv eller andre, risiko for å bli arbeidsledig som skal bety noe når "rettferdig lønn" skal diskuteres ?

Alle fortjener mer i lønn, men det hjelper jo ikke om alle får det, da er vi vel like langt....

Skjult ID med pseudonym Kokosøster fr. 21 aug. 2009 23:30

Er så "kynisk" at jeg mener enhver får sørge for seg sjøl.
Foretrekker du parkdress fremfor operasjonsfrakk så er det vel for fader ditt valg.

Cry me a river...

Skjult ID med pseudonym mandu76 fr. 21 aug. 2009 23:38

@jokke: jeg mener vaskedamer bør tjene mer fordi dem gjør en kjedelig jobb som sliter på helsa.

Skjult ID med pseudonym Jokke fr. 21 aug. 2009 23:43

Vaskedamer og vaskemenn fortjener absolutt å få bedre betalt :-) Det var godt det ikke var meg som skrev vaskedamer for da hadde jeg sikkert fått høre det... :-)

Skjult ID lø. 22 aug. 2009 00:05

Hvor mye tror dere en lærer tjener?
Nysgjerrig på hva dere tror....

Skjult ID med pseudonym mandu76 lø. 22 aug. 2009 00:10

En lærer som har jobbet i 40 år tjener ca 450 000

Skjult ID med pseudonym mandu76 lø. 22 aug. 2009 00:11

?

Skjult ID lø. 22 aug. 2009 00:18

Ja, du har peiling!
Mange tror at en lærer tjener langt mindre.
Poenget mitt med innlegget var egentlig å belyse at læreryrket, som er typisk kvinnedominert, faktisk tjener mer enn politibetjenter og brannmenn, bare for å sette dette i perspektiv.....
I det offfentlige tjener altså kvinner ofte mer enn menn, men i den private sektor ser tallene av og litt annerledes ut. I det offentlige finner man flere kvinner i lederstillinger enn menn.

Skjult ID med pseudonym vibe lø. 22 aug. 2009 00:45

Det er menignsløst å sette yrkesgrupper opp mot hverandre, for vi snakker om tilbud og etterspørsel og spisskomeptanse hvis attraktivitet som varierer mellom yrkesgrupper.

Problemet er at det ikke er lik lønn for likt arbeid.
Mulig kvinner er mer beskjedne, men min erfaring er at de kvinnene som tør forhandle blir overhørt, overprøvd eller ikke hørt.
En kvinne må fighte mye mer enn en mann for det samme pålegget, og jeg har ofte nok sett at en mann får justering høyere enn kvinnen - UTEN forhandling. Vi snakker om grunnleggende dirksiminerenede holdninger på individnivå, der beslutningstakerne - gjerne uten å vite det i seg selv - har et bilde av hva en kvinne vs en mann bør tjene for samme stilling, og det bildet er ikke likt.

Det samme gjelder forfremmelser - som gjør at flere menn havner høyere opp. Flere menn passer med det bildet folk har av ledere (fordid et er det man er vant til? fordi beslutningstakerne selv er menn?) Bortsett fra noen kvinnelige alibier her og der - og ikke spesielt faglige dyktige, mer behagelig føyelig for sjefene - er det langt mellom kvinnene på ledernivåer.
Det er ikke påvist at talent er ujevnt disbtribuert mellom kjønnene, så det indikerer kun at grunnleggende diskriminerende holdninger resulterer i en uoffisiell kvotering av menn. Og favorisering på lønn.
Jammen glad penger og karriere ikke er alt, for da ville jeg fått magesår.

Skjult ID lø. 22 aug. 2009 00:52

Hvorfor er det meningsløst å sette yrkesgrupper opp mot hverandre? Det er jo et faktum, at i det offentlige tjener kvinner mer enn menn.

Skjult ID med pseudonym mandu76 lø. 22 aug. 2009 07:31

@wintermute. jeg er ikke samfunnsviter. Jeg skjønner jo at dette har noe med inntjening å gjøre, men det er likevel påfallende at morsomme jobber stort sett er bedre lønnet enn tunge, kjedelige jobber. Det er dessuten flere med kort utdanning som tjener godt se feks på håndtverkere. Jeg synes rett at de som vasker etter oss fortjener å bli satt pris på.

Det står jo respekt av det løpet du har gjort! Når det er sagt vil de fleste være avhengig av lån, stipend og jobb ved siden av studiene.

Skjult ID med pseudonym knuffings lø. 22 aug. 2009 13:11

Lønnsstige lærere:

http://www.utdanningsforbundet.no/Lonn-og-arbeidsvilkar/Kommuner-og-fylkeskommuner-KS/Minstelonnstabeller/Minstelonnstabell-per-152009/
Denne er for KS, for oslo er det anderledes. Der går det på lønnstrinn og er ikke like oversiktlig.
Kort fortalt er adjunkt tilsvarende dagens 4-årige lærerutdanning. (makslønn 414 700) Om du tar mastergrad (minimum 5 år) blir du lektor.

Når det gjelder å sammenligne med andre yrkesgrupper som politi og brannpersonell så vil jeg tro det er flere tillegg her enn hos lærere. Lærere får tillegg hvis de har egen gruppe elever. (Dette varierer, det meste jeg har hørt om er 25 000. Men da har man over 27 elever.) Andre verv kan også tas for å få litt bedre lønn, men det er ikke store summer det er snakk om.
Om lærere jobber "overtid" (ubekvem arbeidstid som avslutninger o l ) tror jeg det ligger nå ligger på 19 kroner timen. (hehe..) Vikartimer lønnes bedre, men med full undervisningsstilling er det begrenset hvor mange timer en får tatt.

Jeg sier ikke at brannmenn og politimenn ikke fortjener bedre lønn. Det er bare merkelig at disse som regel dras fram når lønnsnivå på lærere blir diskutert. I politiyrket kan man i likhet med i skolen bedre lønnen ved å videreutdanne/spesialisere seg ut over de tre årene i grunnutdanningen. En bekjent av meg har gjort dette, og tjener langt bedre enn meg. (Godt over 100 000 i året, men vet ikke hvor mye som er overtid.)

Angående likelønn har jeg en bekjent som har jobbet med lønn i et internasjonalt selskap. Hun fikk virkelig illusjoner knust angående likelønn, for likt arbeid og lik utdannelse. Også ingeniør og IT-relatert.

Skjult ID med pseudonym knuffings lø. 22 aug. 2009 13:13

p.s: ja læreryrket ER kvinnedominert. Menn er hjertelig velkommen, hehe ;)

(mann 46 år fra Sør-Trøndelag) lø. 22 aug. 2009 18:08 Privat melding

Jeg tenkte likestillingen var gjennomført her i landet! Er du sikker på at ikke årsaken er at det er flere kvinner som holder på med f.eks å ta seg en utdannelse, er gravide osv... slike ting vil jo trekke ned gj.snittet på statistikkene? Jeg for min del mener kvinnene har et fortrinn i.o.m de kvoteres inn i styre og stell! Dere må også huske på når det gjelder slike undersøkelser at det er enkelte yrker som drar opp som f.eks off-shore og fiskeri! Har jobbet som fisker selv og vært med på de gode lottene. Men obs, ønsker du å jobbe halvannet døgn i strekk og bo i en fiskebåt 10 måneder i året, så værsågod!

Skjult ID med pseudonym Løsbart lø. 22 aug. 2009 20:28

Dette dreier seg helt klart om strukturelle forhold, og i den formen vi ser det i dag, er det ting som strekker seg tilbake til slutten av 1800-tallet, der teknologiske fremskritt gjorde det arbeidet kvinner (og barn) tradisjonelt sett hadde utført ble mindre viktig og bismarckske velferdsprinsipper i stadig større grad gjorde kvinnene til en reservestyre i arbeidslivet. Det var mannen som skulle forsørge familien, kvinnene skulle først og fremst stå for husarbeidet og kun arbeide i den grad det ikke gikk ut over dette.

Utviklingen de siste 30-40 årene har imidlertid gjort det nesten umulig å greie seg med én inntekt. Likevel har ikke strukturene endret seg veldig - og de videreformidles av samfunnet. Hvor mange fødende ville for eksempel ventet seg en mannlig jordmor? Og hvor mange ville forventet å møte en kvinne når de leverte inn bilen til EU-kontroll? Når man gjør sitt yrkesvalg så tenker man ikke alltid på lønn. Når man for eksempel skal bestemme seg for hvorvidt man skal velge maskin og mek eller helse og sosial, så er det sosiale vel så viktig. All den tid utdanningene er enten gutte- eller jentedominerte, betyr de sosiale konvensjonene mye - tror ikke det var så veldig overraskende for de av oss som hadde gått i klasse med henne at den eneste jenta i ungdomsskoleklassen som begynte på maskin og mek ikke lenge etterpå kom ut av skapet som lesbisk. Dermed reproduseres det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.

Jeg merker det også selv. Selv jobber jeg i det offentlige, og begynte i stillingen min samtidig som en kvinne begynte der. Vi har begge den samme utdannelsen (studerte sammen uten at jeg visste det da) og like lang arbeidserfaring, selv om hennes erfaring før hun begynte der nok er mer relevant enn min var, og vi ble plassert i samme stillingsbetegnelse og med om lag samme ansvar. Likevel ble jeg plassert inn 50.000 over henne i lønn og har siden gått enda mer fra henne i lønnstrinn. Ikke at jeg har noe mot det personlig akkurat, men det viser jo et og annet.

(mann 46 år fra Sør-Trøndelag) lø. 22 aug. 2009 20:41 Privat melding

Løsbart.. Det der er jo et horribelt eksempel på lønnssjåvinisme og det burde ihvertfall det offentlige ta tak i mener jeg! En annen faktor er vel at mange jobber med omsorg. Hjelpepleierlønnen burde jo vært adskillig høyere mener jeg og da hadde vel det blitt mer balanse i regnskapet!

Lik lønn for likt arbeide er et uomtvistelig krav.

Skjult ID med pseudonym Løsbart lø. 22 aug. 2009 20:53

@Havsalt1
Jeg er helt enig i at det er grelt. Problemet er bare at det, i hvert fall i min type stilling, er vanskelig å angripe. Jeg jobber i en statlig institusjon med rundt 150 ansatte, og med unntak av kontor- og arkivpersonale er alle en eller annen form for saksbehandler. Men ingen saksområder er like. Selv jobber jeg i den delen som har ansvaret for økonomi og budsjett, mens hun det er snakk om arbeider med helt andre typer saker. Vi har også kun den øverste sjefen som felles sjef, og forholder oss derfor til ulike personer i lønnsforhandlinger. Derfor blir det vanskelig for henne å vise til hvilket lønnstrinn jeg er på.

Poenget mitt er snarere å vise at selv i det offentlige, der man jo ellers, i hvert fall på min arbeidsplass, er relativt likestilt på saksbehandlernivå (selv om samtlige kontoransatte er kvinner), likevel er preget av den sosiale arven på dette feltet. Men samtidig så tjener jo vi menn på det også, budsjettet endrer seg jo ikke, og skal kvinnene opp, må vi ned. Dermed blir det også veldig vanskelig for fagforeningene å ta fatt i dette også.

Vanskelig, dette...

(mann 46 år fra Sør-Trøndelag) lø. 22 aug. 2009 21:01 Privat melding

Syns ikke det er så vanskelig egentlig! Det er det innarbeidete systemet som isåfall gjør det vanskelig og da bør forbundet gjøre noe med det! Fatter ikke at du kan si at vi menn tjener på det, rett skal være rett! Nesten så jeg begynner å lure på om du tuller med meg her nå.
Hvis det er LO det er snakk om så vet jeg at de tar fatt i slike saker så rettferd skjer sin gang.

Skjult ID med pseudonym Løsbart lø. 22 aug. 2009 21:21

@havsalt1
Jo, jeg mener faktisk at vi umiddelbart tjener på det. Hvis en arbeidsplass har to ansatte og et lønnsbudsjett på 800.000, vil den som tjener mest tjene på det hvis det er delt 450.000/350.000 sammenlignet med en 400.000/400.000-fordeling.

Men dette spørsmålet har jo også implikasjoner med hvilke fagforeninger som er på en arbeidsplass. De to største sammenslutningene hos oss er LO (der jeg er med) og Akademikerne (der hun er med), og de har som kjent svært ulikt syn på lønnspolitikk - mens Akademikerne ønsker mest mulig i lokale forhandlinger, ønsker LO at mest mulig fordeles sentralt. De har også ulikt syn på hva som skal prioriteres - mens Akademikerne ønsker å prioritere bestemte utdanningsgrupper, ønsker LO at lønnsoppgjørene skal bidra til utjevning mellom ulike grupper. Dermed blir det fullstendig ulike strategier for å bøte på dette.

(mann 46 år fra Sør-Trøndelag) lø. 22 aug. 2009 21:27 Privat melding

Du får bare gå til LO og forklare saken da! Enten må hun opp eller så må du ned i lønn;) Lik bakgrunn, likt arbeide, lik lønn og likt ansvar osv. skal gi lik lønn. Sånn er nå det.

Skjult ID med pseudonym Løsbart lø. 22 aug. 2009 21:29

Det burde kanskje vært så enkelt, men det er det ikke, ønsker jo nødig å gå ned i lønn selv, da, og vet også at jeg selv er relativt lavt lønnet i forhold til stillingsbetegnelsen min, og siden 99% tenker slik, så blir det værende slik.

Skjult ID med pseudonym yeehaw lø. 22 aug. 2009 21:35

Det vil alltid bli en forskjell på manns- og kvinnelønn i og med at mange kvinner arbeider i skjermet sektor (eks. helse og sosial) mens mange menn arbeider i konkurranseutsatt sektor. I det første tilfellet blir mesteparten av lønna fastsatt gjennom sentrale forhandlinger, i det andre er det betalingsviljen i markedet som avgjør.

Når det gjelder lederlønningene i helsevesenet er det - og vil alltid være - forskjeller. Ikke bare fordi enkelte menn greier å forhandle seg til høyere lønn, men fordi man leder ulike avdelinger med ulike krav til lederskap, noe som betinger annen avlønning.

At menns yrkesaktivitet er høyere enn kvinners spiller selvfølgelig også inn. Stabil og påregnelig arbeidskraft lønnes høyere enn arbeidskraft som har mye og til dels lange fravær.