Vi er alle i samme båt
Det hjelper svært lite å synes
synd på seg selv
Det å søke og finne trøst i at andre
har det verre enn seg selv er trist

Søk i sansene inn i deg selv
Foren deg selv
med ditt opprinnelige opphav
Søk og finn den gleden du hadde
da du var barn

Rensk opp i ditt eget hjertekammer
der du må kjempe og arbeide
for å få ut det onde!
Ikke gjem deg!!

Aktiviser deg selv
pusteøvelser, daglige gjøremål, selvstudier
Bygg din grunnmur der du selv velger
hvor flott og stort tempelet ditt skal være
men husk å bygg det i ditt eget tempo

Freden, trygghet og roen
finner man i troen
troen som flytter fjell
Finn tilbake til barnesinnet
hvor man begynner å leke igjen

Søk etter lykken, gleden og freden
Finner man dette så vil man
også finne meningen med livet

Visdommen vil gjøre deg godt
så ta den imot med åpne armer

Visdommens bok sier;

Når jeg kommer hjem til mitt hus,
vil jeg hvile ut hos visdommen,
for i omgangen med den finnes ingen bitterhet,
samlivet med den kjenner ingen smerte,
bare lyst og glede.

http://www.youtube.com/watch?v=ih0mha2lwiQ