Alle innlegg Sukkerforum

Hvor viktig tror du matchtreet er?

Vis siste innlegg
Skjult ID med pseudonym marini on. 30 sep. 2009 11:56

Jeg oppfatter matchtreet som en veiviser, eller et verktøy for å få et inntrykk av en person. Jeg synes ikke man skal henge seg for mye opp i selve matchTALLET, men det er ofte egenskaper på treet som jeg er opptatt av.

Det første jeg ser på er varighet. Ettersom jeg selv er ute etter et langvarig forhold, ønsker jeg at en person jeg eventuelt skal date skal ha samme ønske. Om det blir langvarig eller ikke, kan jo ingen forutse, men jeg synes det er viktig at jeg har omtrent de samme holdningene på dette feltet som mannen. Hvis bladet er oransje, er det helt ok, men hvis det er rødt, skygger jeg banen.

Videre ser jeg ofte på emosjonell, krenkbarhet, sosial intelligens og empatisk. Hvis det lyser noen røde blader her, sier det ganske mye om den som har fylt ut testen. Hvis en person f.eks har krysset av at han er empatisk i liten grad, er det helt uaktuelt for meg å treffe denne personen.

Når det gjelder krenkbarhet, er det å lett føle seg krenket et tegn på lav selvtillit og usikkerhet. Det er vanskelig å leve i et forhold der den ene parten til stadighet føler seg krenket, og ikke kan bære sine egne vonde følelser på egen kappe, men vil beskylde den andre parten for å ha krenket dem. Selvfølgelig er det naturlig å føle seg krenket dersom man faktisk har blitt krenket. Men hvis man krysser av på spørsmål som indikerer at man er lett krenkbar, da er jo tendensen helt klart der.

Hvis det lyser rødt på emosjonell, vil jeg tenke at den andre parten er ufølsom, rigid, og ikke er i stand til å føle noe særlig. Jeg tror testen har stilt spørsmål i forhold til hva vi faktisk føler, og ikke hva vi er i stand til å uttrykke, da dette er to vidt forskjellige ting. Jeg kan ikke gå inn i et forhold der jeg mistenker mannen for å være en kald fisk....

Heldigvis er det svært sjeldent at disse egenskapene, som jeg setter høyt, dersom de ligger i riktig ende av skalaen, matcher dårlig. Men av og til lyser det rødt, og da får jeg en dårlig magefølelse. Ofte blir denne magefølelsen bekreftet av profiltekst, og bilder. Dersom alle disse egenskapene viser seg gjennom fire oransje blader, da blir jeg litt skeptisk.

Når det gjelder personlighetstester og relasjonstester, skal man alltid bruke disse som et redskap og ikke som noen fasit. De kan brukes som et verktøy, som kan være utgangspunkt for spørsmål eller samtale. Likevel er det bred enighet om at slike tester faktisk ofte gir et relativt godt bilde av oss som mennesker.

Skjult ID med pseudonym ...! on. 30 sep. 2009 14:49

Jeg er overveiende enig med deg *i prinsippet.*

Problemet er at mange av punktene i relasjonstesten er utformet sånn - spesielt om man tar hensyn til "hjelpeteksten" - at de er veldig åpne for tolkning og misforståelser. Jeg har personlig prøvd å fylle ut etter beste evne, men på f.eks. nettopp Sosial Intelligens, har jeg nå lagt meg midt på treet, fordi jeg kan være enig i begge ytterpunktene (i hjelpeteksten).

Hadde ikke "hjelpeteksten" vært der, hadde jeg nok ligget nærmere 10, fordi jeg føler meg ganske oppegående på området. Men hjelpeteksten er ganske tvetydig. "Skal jeg velge å gi uttrykk for at jeg er glad i sosiale spill, bare fordi jeg mener at jeg ligger i den enden av skalaen, eller skal jeg velge at jeg setter pris på tydelige venner fordi jeg tross alt misliker misforståelser, men da p.g.a. poengsummen gi inntrykk av at jeg har lav sosial intelligens?"

Og dette er bare ett eksempel i testen. For meg blir det litt "pest eller kolera" ut av det. Men jeg har da gjort et ærlig forsøk. Dersom 'drømmedama' da hopper videre fordi bladet er gult eller oransje p.g.a. dette... Vel, ikke så mye jeg får gjort med det.

Skjult ID med pseudonym marini to. 1 okt. 2009 12:12

...!

Jeg synes at det du forteller nettopp viser at en relasjonstest gir en god indikasjon på hvem man er som menneske. Du valgte å sette deg selv midt på treet, når det gjaldt sosial intelligens, ut fra at du tenkte "at du kunne være enig i begge ytterpunktene". Når du krysser av midt på skalaen, viser ikke dette at du har lav sosial intelligens. Men hadde du foretrukket å bare være sammen din nærmeste venn, fremfor å gå på fest, da kan det tyde på manglende sosial intelligens, fordi du hadde gruet deg til å være sammen med andre mennesker, og ikke helt hadde mestret situasjonen. Men du krysset av på midten, altså er du gjennomsnittlig. Du er ikke av dem som mestrer enhver sosial setting på en utmerket måte, men har en helt normal sosial intelligens.

Du har svart ærlig på spørsmålene, og det tjener du på i lengden. Mennesker som reagerer på små nyanser på fargene på bladene tillegger relasjonstesten for mye vekt. Jeg ser ikke på bladene med mindre de lyser rødt, da er det fare på ferde :-)

Skjult ID med pseudonym lewis to. 1 okt. 2009 15:38

Jeg ser på røyk og hvis det dukker opp noen røde blader på barn. Ellers ser jeg ikke i det hele tatt på treet.

Skjult ID med pseudonym TomTom;-) to. 1 okt. 2009 15:45

Jeg bruker treet som en veiviser, men fokuserer ikke for mye på den siden mange ikke har vært nøyaktige nok.

Skjult ID med pseudonym yeehaw to. 1 okt. 2009 16:14

Du grønne glitrende tre, goddag!