Alle innlegg Sukkerforum

Hva menenr dere om psykiatrien?

Vis siste innlegg
Skjult ID med pseudonym bare noen lø. 10 okt. 2009 20:11

Er den god nok?

Skjult ID med pseudonym Borgersen lø. 10 okt. 2009 20:12

de som jobber der er gode nok men de mangler nok litt arbeidskraft......

Skjult ID med pseudonym TomTom;-) lø. 10 okt. 2009 20:24

Jeg kjenner bare til andres erfaring, og den er visst varierende.

Skjult ID med pseudonym yeehaw lø. 10 okt. 2009 20:28

Det gjøres mye bra arbeid, men psykiatrien er en bransje som kundene sjelden skryter av. Til det er det å ha benyttet seg av psykiatriske tjenester for stigmatiserende.

Skjult ID med pseudonym psyk.spl lø. 10 okt. 2009 21:06

Man har kommet mye lengre i psykiatrien de siste 15 årene, men det er ikke bra nok. De som jobber i psykiatrien prøver nok å gjøre en så god jobb som mulig, men det er ikke enkelt når politikerene i dette landet ikke prioriterer midler slik at institusjoner blir jo nedlagt. Med økende kø til psykiatrien så sier det seg selv at det vil ikke fungere optimalt. Politikerene har lovt i mange år at det skal prioriteres men det motsatte skjer. De det går utover er jo de psykisk syke og deres pårørende i første omgang. Dessuten er det frustrende for de som jobber i psykiatrien og mange mister motivasjonen fordi de føler de ikke kan gjøre jobben tilfredstillende nok. Hadde politikerene økt midler og øremerket de til kommunene så hadde det hjulpet masse. I kommunene er det manglende kompetanse i forhold til psykiatri og de har ikke nok stillingshjemler. Det er stort sett DPS som har ansvaret for pasientene ettersom hjemmetjenesten ikke fungerer optimalt. Det er noe jeg selv har sett etter å ha jobbet mange år i hjemmesykepleien før jeg startet i psykiatrien selv. Det her er noe kommunene bør prioritere. Det må fagkompetanse til for at det skal bli bedre.
Det å være pårørende er også noe jeg har erfart. Det var ikke bare positivt, og noe frustrende å være på den andre siden å ikke kunne hjelpe. Jeg ga meg derimot ikke og sørget for at personen fikk den hjelpen han/hun trengte. Skal selvfølgelig rose mange dyktige som jobber i psykiatrien, men skal også være noe ydmyk og si at i mine år i psykiatrien har jeg støtt på enkelt personer som aldri burde ha jobbet i psykiatrien. Slik vil det nok alltid være dessverre enten i helsevesenet generelt eller andre yrkesfelt.

Mange pasienter hadde hatt det bedre hvis de fikk raskere hjelp og mer kontinuerlig hjelp over tid ute i kommunene. Mange psykiatriske pasienter sliter jo med dobbeltdiagnose/ rus og psykiatri de får heller ikke den hjelpen de trenger. Det er altfor lange køer til behandlere ute i kommunene. Det er jo begrenset hvor mange pasienter en behandler kan ha. Mange av de psykisk syke trenger tilpassede boliger og det er også manko på.

I forhold til tvang har det blitt mye bedre de siste årene og det er veldig bra. Bedre kan det bli. Det er et veldig strengt lovverk både i forhold til innleggelse og til tvang, og det er bra på mange måter men i noen tvilstilfeller der pas. ikke samarbeider så får man ikke gitt de behandlingen de trenger. Det kan seff..også være pga feilvurderinger.

Skjult ID lø. 10 okt. 2009 21:17

Man går til legen og får en liste over alle psykriatikere i området. Så begynner man å ringe øverst på lista. "har time om 9 mnd ! "
Fortsetter og gir opp etter lege nr 20................ Da orker man ikke mere. Dette er ILLE !!!!!!!!!

Skjult ID med pseudonym psyk.spl lø. 10 okt. 2009 21:29

Man får ikke time så fort til en psykiater eller psykolog. Det er dessverre lange køer. Til de som trenger behandling raskt så går man enten til fastlegen som da sender henvisning til DPS, eller så går man til legevakten/psykiatrisk legevakt hvis man bor i Oslo. Man kan også ringe for hjemmebesøk hvis det virkelig er akutt og man får ikke med seg vedkommende, men det tar sin tid før man får behandling for de fleste dessverre.

Skjult ID med pseudonym Mr.X ti. 13 okt. 2009 20:44

Siden jeg fortsatt går fritt omkring, kan den vel ikke være god nok.

Skjult ID med pseudonym frøkna ti. 13 okt. 2009 21:22

Nå synes jeg Mr.X var ganske skjønn og nydelig med sin tilbakemelding :-)

Men greia er vel at man prøver å behandle psykiske lidelser som pasienten opplever som et problem, og ikke prøver å putte friske folk inn i et A4 format dersom de ikke hører hjemme der.

TS sitt spørsmål er det umulig å svare på. Psykiatrien innenfor hvilket område da? Mener TS psykiatrien for de som trenger å finne en terapaut å prate med fordi de har fått et akutt problem, eller psykiatrien for de som stadig trenger litt hjelp men ellers klarer seg bra, eller psykiatrien for de som har en tung diagnose og ofte blir veldig dårlige og ute av stand til å realitetsorientere seg selv?

Skjult ID med pseudonym arne on. 14 okt. 2009 00:30

har vell deita enkelte såm sykiatrien ike har fanga opp får og si det sånn