Videoen er gammel (fra 2 år siden), men det er sikkert mange som ikke har sett den :)

http://www.ted.com/talks/the_raspyni_brothers_juggle_and_jest.html