..kunne uttrykke det det denne musikken uttrykker, ville vi ikke trengt musikk. Og litteraturen ville vært noe helt annet enn det den er.

http://www.youtube.com/watch?v=wHDSY0QLXgY&feature=related

Jeg har jobbet med ord store deler av livet. Men musikken er kunstartenes dronning...