Alle innlegg Sukkerforum

Definisjoner...;-)

Vis siste innlegg
Skjult ID med pseudonym Tingeling lø. 9 okt. 2010 12:42

Apropos definisjoner...og begrepsavklaringer.
Jeg opplever at mange her inne ikke mestrer kunsten å kommunisere. *påstand*
Begrunnelse:
God kommunikasjon (communicare - gjøre felles) er informasjon mellom mennesker. Vi kommuniserer her skriftlig, åpenbart siden det er et nettsted. Dersom man skal kunne kommunisere godt, er det absolutt en fordel å være sikker på at man snakker om samme sak...og at man forstår hverandre. Dersom man ikke sørger for å forstå hva andre sier, eller for at andre forstår hva en selv sier, oppstår det krasj i kommunikasjonen. Dette kan skape misforståelser, som igjen kan skape konflikter.
Jeg opplever at mange her inne mangler evnen til å lytte, og til å stille gode spørsmål. Men det overrasker meg ikke, siden jeg opplever det er slik IRL også. At det er viktigst å få frem sin egen mening, og at det ofte mangler forklaringer eller begrunnelser for påstander. Og så spør så mange seg om HVORFOR ting går på trynet i dating og meldingsutveksling?
*Obvious, isn`t it?*

Standardsetninger her inne er:
"Det ER....slik og sånn....
"De fleste kvinner/ evt alle kvinner....er...blabla
"De fleste menn/ evt alle menn...er...blabla

Det dukker stadig opp spørsmål eller påstander her inne. Og for meg er det essensielt at jeg forstår hva som ligger i påstanden eller spørsmålet, for å kunne ta stilling til hva jeg mener om temaet.

Eksempel fra annen tråd:
"Sykelige egoister blir ofte ledere"
Jeg spurte da om HVA sykelig egoisme ER. Jeg etterlyste dokumentasjon for påstanden.
Jeg skrev også en snudd påstand/spm, om at " da er de fleste ledere sykelige egoister?"...noe som implisitt står i påstanden.
(Spørsmålene mine står fortsatt ubesvart)

Eksempel:
"Er du redd for å være A4?"
Jeg spør: Hva er A4?
Hvordan kan jeg svare om jeg er redd eller ikke for noe jeg ikke vet hva er. ;-)

*Og jada, jeg skjønner folk blir lei. Men jeg for min del har et behov for å kommunisere med begrepsavklaringer for å unngå misforståelser. Og da må jeg starte med å lytte OG forstå det de andre sier. Hva dere andre velger å gjøre, er ikke min sak. ;-)*

(kvinne 32 år fra Oslo) lø. 9 okt. 2010 12:44 Privat melding

:) , helt enig. Greit å vite hva man snakker om. Noen ganger er det likevel slik at man tolker litt for raskt, og det er forståelig. En annen ting som forbauser meg at veldig få mennesker har evnen til å ombestemme seg og innrømme at de kanskje var litt for raske med å bestemme seg for noe :) Eller evnen til å innrømme egne feil

Skjult ID med pseudonym Tingeling lø. 9 okt. 2010 12:50

:-)
Jeg tenker også endel på dette med å "tolke". Vi kvinner blir påstått å være tolkemestere, og det er kan hende noe i det. Men i det generelle tolker vi jo alle i hodet vårt, det vi hører og ser...før vi agerer i handling eller ord tilbake. Tolkningene våre er vårt bilde av verden, vårt bilde av sannheten, vår måte å se ting på. Men har vi rett? Kan noen av oss med hånden på hjertet påstå å ha rett?

*Jeg vet for min egen del at jeg ikke kan det. Jeg vet kun hva som stemmer for min egen del, og ikke engang DER har jeg alltid rett. ;-)*

Skjult ID med pseudonym petita lø. 9 okt. 2010 12:55

Alle tolker, kvinner tolker også det som ligger bak ting som blir sagt. Vi snakker mer indirekte enn menn. Istedenfor å spørre om noen om de kan lage pannekaker til oss (det er ikke noe feil i å spørre om slikt, det verste man får er et nei til svar) så kan vi finne på å si at vi så noen som lagde pannekaker på tv i går, for å ta et banalt eksempel. Ifølge Allan og Barbara Pease snakker kvinner indirekte, mens menn legger frem sine spørsmål og synspunkter direkte.

Og ingen har rett, men ingen kan påstå at vår tolkning er direkte feil heller, fordi den nettopp er en tolkning. Derfor burde man passe på hvordan man tolker, og prøve å se saken fra et annet perspektiv, kanskje det er flere som passer for deg?

Skjult ID med pseudonym katte lø. 9 okt. 2010 13:32

Googler en på ledere sykelige egoister så får en ut artikler som
http://www.dn.no/karriere/article1920108.ece.

Men jeg tror ikke Tingeling er en slik leder.

Skjult ID med pseudonym Tingeling lø. 9 okt. 2010 13:42

Takk for link, katte. Her ble mysteriet oppklart.
Denne ga noen holdepunkter, ja. :-)

*Vil tro jobb er naturlig å snakke med de fleste om, jeg...ihvertfall er det det for meg.*

Skjult ID med pseudonym bemybaby lø. 9 okt. 2010 13:51

Tingeling du fikk to linker om ledere i tråden min for noen dager siden.

Skjult ID med pseudonym pgmp lø. 9 okt. 2010 13:59

Uten missforståelser ville dette forumet vært ekstremt kjedelig!
(Udokumentert påstand)

Skjult ID med pseudonym Tingeling lø. 9 okt. 2010 14:03

Skummet gjennom tråden nå, fant kun den samme som katte oppga...og den er postet av en skjult ID etter at jeg var innom den tråden for siste gang. Og dersom jeg har oversett linkene dine, har jeg nok vært litt rask der inne. :-)

Anyway...poenget mitt er at det er greit å vite om vi snakker om en diagnose, eller en "subjektiv oppfatning".
Narsissisme er en diagnose som gjelder ca 1% av nordmenn, og disse tenderer (ifølge undersøkelsen fra BI) til å velge/bli valgt inn i lederstillinger. Dette skaper et HELT annet bilde enn startinnlegget gjorde.
Kontekst og forklaring kan definitivt være en fordel dersom man ønsker en god debatt.
Men det var kanskje ikke tanken?
:-)

Skjult ID med pseudonym BlueEyes73 lø. 9 okt. 2010 14:09

Vi går vel alle rundt i vår egen hverdag og leser forskjellige bøker, blader, aviser, ser forskjellige TV-programmer, surfer forskjellige nettsteder, snakker med ulike typer omgangsfeller... og ut fra dette bygger vi opp våre egne definisjoner. Noen ganger har vi kanskje ikke sjekket hva et ord eller uttrykk egentlig betyr eller hvor det kommer fra, men har plukket det opp når andre har brukt det, og ut fra sammenhengen i det som ble sagt funnet vår egen forståelse av det, og dermed tror vi at vi skjønner hva det betyr, og at andre deler den oppfatningen.

Men så møter vi folk utenfor vår krets, som har sitt eget bilde ut fra alle disse samme tingene, men på sin egen kant. Men vi tror nok ofte at alle andre deler vår oppfattelse og har erfart de samme tingene og tenkt de samme tankene, og dermed blir vi overrasket når folk ikke skjønner hva vi mener.

Ikke at jeg personlig opplever dette som noe stort problem i hverdagen, men... jeg skjønner hva du mener. ;-)

Enkelte ord og uttrykk tar man nok ofte for gitt at er felles og forstått av alle; f.eks. "A4". Min oppfatning av A4 er noe som er gjennomsnittlig og litt kjedelig (fordi det er så gjennomsnittlig). Ingenting som stikker seg ut og gir oppmerksomhet utover det "alle andre" gjør. Selve uttrykket kommer kanskje av at A4 er en standard størrelse. Men det kan godt hende andre har en helt annen oppfatning av hva det betyr. :D

Jeg er sjelden påståelig; jeg bruker gjerne uttrykk som 'jeg mener', 'jeg tror', 'det er vel sånn at' osv. Det er vel ( ;-) ) bare noen få ting jeg er mer bastant om, men da går det på rene faktaopplysninger som kan sjekkes av alle.

MEN dette blir slett ikke alltid sett på som noe positivt. En mann skal visst helst være påståelig og litt brautende, etter min erfaring. Da er han visst mest mann, og virker mest handlekraftig (og kanskje mest kunnskapsrik, dersom han klarer å overbevise folk om at han har rett).

- Ifølge MINE opplevelser i hverdagen og på nettet. Men det kan godt tenkes at jeg tar feil. ;-)

Skjult ID med pseudonym katte lø. 9 okt. 2010 14:10

Nei, hvorfor blande inn fakta i debatter.
Det er helt unødvendig.

Skjult ID med pseudonym Dragefrukt lø. 9 okt. 2010 14:16

Om jeg spør deg, Tingeling; Er du redd? Er du glad? Er du nervøs? Må jeg da definere disse ordene?

Skjult ID med pseudonym Tingeling lø. 9 okt. 2010 14:41

Ordene i seg selv trenger jo ikke defineres sånn sett, Drage...men det er snakk om følelser her, mer bestemt èn følelse som gjerne beskriver en tilstand i forhold til noe/noen?
Og dersom jeg skal uttrykke redsel (f.eks), kan det jo være kjekt at jeg evner å si noe om hvordan det oppleves? Jeg tror ikke vi opplever følelser likt, selv om selve ordet er "lettforståelig".
Redsel for å fly...kan jo være alt fra å kjenne uro, spenning eller nervøsitet til komplett angst, frykt og handlingslammende skrekk. :-)
Jeg mener at ingen ord har en egen mening før vi legger en mening til ordet. Og meningen er jo som regel subjektiv? Slår man opp i ordbøker finnes det gjerne mange ord som er synonyme eller beskrivende for selve ordet. Definisjoner finnes jo nettopp fordi at vi skal forstå hva vi snakker om. Og jeg går ikke automatisk ut fra at andre forstår den meningen jeg legger i et ord, en påstand eller et spørsmål.
:-)

@BlueEyes73
Bra skrevet. :-)
Jeg tenker endel på dette med å gi rom for at andre har rett, og at jeg ikke sitter med noen sannheter. Det har gitt meg mange flere muligheter og svar enn om jeg til enhver tid påstår å ha rett og har "forstått alt".
I tillegg tenker jeg på hvor begrensende det er å ikke være åpen for andres synspunkter, oppfatninger og meninger...eller å se verden gjennom andres øyne. :.)
Og jeg opplever det ikke som et stort problem i hverdagen selv, så det er ikke det innlegget mitt handler om. Jeg greier fint å spørre når jeg ikke er sikker. Men jeg ser det godt særlig her inne, hvor lite det spørres...oppklares. Og er det da slik folk generelt er? Snakker...snakker...påstår...argumenterer....og lytter ikke til andre?
:-)

Skjult ID med pseudonym vibe lø. 9 okt. 2010 15:22

Tingeling,
enig i at kommunikasjon er en viktig nøkkel som forårsaker mange misforståelser og problemer man kunne unngått i hverdagen. Men dette synes jeg blir vel kvasiintellektuelt.
Kommunikasjon har som kjent tre hovedkomponenter: avsender, budskap og mottaker.
Jeg vil si at hvis man ikke forstår de eksemplene du referer, så er hovedproblemet hos deg som mottaker.

"Sykelige egoister blir ofte ledere": Hva er sykelig egoisme?
Man kan hevde at alle mennesker er egoister, det ligger i vår natur, så avsender mener her at ledere ofte er langt mer egosistiske enn det som er å betrakte som "naturlig", sagt på en kanskje upresis eller sleivete måte. Men come on, er det virkelig så vanskelig å forstå?
(Det kan jo være en usaklig påstand basert på egne subjektive opplevelser, men nå er det faktisk bevist at det blant eldere er flere store egoer enn i resten av befolkningen. Hybris er beslektet. Det ligger i lederens natur, for å komme til topps må man være tøff, har en (over)dose selvtillit og være villig til å prioritere egne ambisjoner først.

"Er du redd for å være A4" og hva er A4?
Som flere har forsøkt å forklare i en anne tråd, så er A4 en standard. Dvs det som er det vanligste, det tradisjonelle, det konforme. Er det også så vanskelig å forståt?
Hvis du ikke har reflektert over hva det er, så har det hittl vært middelklasse mann og kone, to barn, han som hovedforsørger i et mannsdominert yrke, hun med biinntekt i et kvinnedominert yrke. Feriene legges gjerne til populære reisemål. De omgås stort sett mennesker i samme sistuasjon som dem selv. De kler seg og ter seg på en måte som ikke tjener til å skille dem ut i vesentlig grad. Hvem er da A3, A5, B7? Folk som lever på tvers av dette og avviker fra standarden i vesentlig grad. Typisk vil være folk som ikke gifter seg og får barn, som livnærer seg på frie yrker.

Tingeling,
når du sliter med å forstår formuleringer som ytres i et forum som dette, så kan det være problemet ligger hos deg og du må legge godviljen til? Denne type refleksjoner opplever i alle fall jeg som konstruert og temmelig kvasiintellktuell. Hvis man ikke har vilje eller evne til å tolke denne type meldinger ut fra kontekst eller fora, men må ha vitenskapelig begrepsavklaringer for å ta del i en debatt, har man etter mitt syn lite å tilføre, fordi man aldri får diskutert selve påstanden (=budskapet).

Skjult ID med pseudonym katte lø. 9 okt. 2010 15:24

Og etter hybris kommer nemesis...

Skjult ID med pseudonym Dragefrukt lø. 9 okt. 2010 15:25

Jeg tror ikke at mangel på forståelse av budskap er det samme som uvilje til å lytte.

Skjult ID med pseudonym petita lø. 9 okt. 2010 20:17

Mennesker er forskjellige, noen vil gjerne definere hva de snakker om først. Her en dag skrev jeg om religion med noen, og tydeligvis la vi helt forskjellige ting i begrepet, nettopp fordi det er mye man kan legge i det. Selv om alle har sin egen tolkning av hva religion er. Når man da skal diskutere det er det greit å ha samme utgangspunkt. Men for alle del, hvis mennesker har lyst til å misforstå hverandre for å presse frem sin mening som den eneste rette, nei da er det ikke rart vi har krig i verden.

Skjult ID med pseudonym Tingeling lø. 9 okt. 2010 21:38

@frøkna
Dersom jeg sliter med formuleringer i et forum som dette, stiller jeg spørsmål for å konkretisere hva det snakkes om. :-)
For å si det rett ut...jeg "sliter" ikke med hva som skrives her inne. For meg handler det like mye om trening i kommunikasjon og observasjon, heller enn å ha en mening om alle mulige tema.
Og legge godviljen til? Da forutsettes det at jeg skal tolke etter beste evne og "late som" om jeg skjønner?
Vet du hva? Så viktig er det faktisk ikke for meg, og jeg synes da virkelig at jeg har min rett til å be om oppklarende info. Eller...er ikke det nettikette her, synes du?
Om det oppleves for deg som at jeg er uvillig til å lytte, eller kverulantisk, eller har manglende vilje/evne til å tolke får være opp til deg. :-)

Når det postes påstander som den nevnte sykelige egoismen, synes jeg virkelig det er en fordel å ha en kontekst å forholde meg til. I den tråden kommer det frem at egoisme oppleves forskjellig fra person til person...det skulle bare mangle. Men dersom påstanden (tydeligvis) var hentet fra en artikkel i DN, kan det jo være kjekt å opplyse om at det handler om en diagnose...og en undersøkelse?
Eller?
:-)

Hehe...det er godt mulig at problemet ligger hos meg, frøkna. Kanskje jeg ikke skjønner en skjit. ;-)
Men i det store og hele opplever jeg ikke at jeg har problemer med å kommunisere med mennesker, og det settes nok litt på spissen her med at jeg på en vitenskapelig kvasiintellektuell måte må definere alt som skrives. Dette var kun to konkrete eksempler på at jeg spurte om forklaringer.
En påstand...og et begrep.
:-)

*Og jeg opplever fortsatt ikke at A4 er et begrep jeg vil/kan bruke på meg selv eller andre, eller forholde meg til. Thats my choice. ;-)*