Hokken ska’n blonke tel
A Kirsti er lys som e selje,
A Kari er mørk som e gran.
A Kari vil helst vera heme,
A Kirsti er alle stan.

A Kirsti er livat i leken
og le'ugst og lettest på tå.
A Kari sit inne ved rokken
og tvinner den mjuke tråd.

A Kirsti er kvek som en mårrå.
A Kari er blyg som en kveld.
og je, je er gla i dem båe.
- Men hokken ska'n godblonke tel.

Einar Skjæraasen (Bumerke, 1966)