Finnes det en plass man kan lese diverse statistikk over medlemsmassen til denne siden her? Kjønnsfordeling, aldersfordeling, brukere pålogget pr dag, når på døgnet osv.. Hadde vært veldig interessant lesning :)