Hvordan bruker dere chatten ? Jeg får til stadig tilbud om chatt, uten at jeg har noen ide om hvem vedkommende er.
Jeg tenker at jeg først sender litt brev frem og tilbake, og deretter går over til chatt hvis det da er interessant...
Men hva er det egentlig som er vanlig?