Røde Kors starter innsamling til sitt nødhjelpsfond via telefonnummer 820 44 000

http://www.rodekors.no/Nyheter_og_presse/Nyheter/Rode_Kors_i_Norge_klare_til_a_bista_Stillehavsregionen/