Alle innlegg Sukkerforum

Er alle like mye verdt?

Vis siste innlegg
Skjult ID med pseudonym Lilly ti. 5 feb. 2008 23:06

Jeg stiller nå dette kontroversielle spørsmålet, som er så vanskelig å svare på. Hva betyr verdi når det er snakk om mennesker?

(mann 35 år fra Sør-Trøndelag) ti. 5 feb. 2008 23:18 Privat melding

Kommer an på hvordan verdisystem det er snakk om.

Du kan jo se på samfunnsytelse...

Tom som voldtar unger, ikke jobber, får penger fra staten, byggeropp under kriminelle handlinger ved å kjøpe heroin og gatehorer, og som spytter på alle han ser, og har ingen familie.

Jonas som er i fast stabil lærerjobb hvor han hjelper med å sosialisere og utdanne nye generasjoner, betaler skatten sin, har kone og tre lykkelige barn, gir alltid en hjelpende hånd dersom det trengs, og som hjelper samfunnet på den måten.


Hvem er vel mer verdt av de to?

Men så gjør muligens Tom samfunnet en tjeneste ved å være et negativt ytterpunkt, en påminnelse om hva man ikke må ende opp som, en motvekt for å kunne se det positive i andre...


Tja... Jeg mener helt klart at folk ikke er like mye verdt for MIN del, men det var kanskje ikke det du mente.

(mann 42 år fra Oslo) ti. 5 feb. 2008 23:22 Privat melding

De man elsker er mest verdt.

Så kommer kanskje de man liker og de man hater (er det ikke deilig å ha noen?).

Til slutt kommer de man ikke vet om eller er fryktelig likegyldige til.

Skjult ID med pseudonym Lilly ti. 5 feb. 2008 23:25

Det sies at alle er vi like mye verd. Jeg velger å tro på det. Du bærer skinnjakke brødmannen. Er det fra ku?

(mann 51 år fra Oslo) ti. 5 feb. 2008 23:27 Privat melding

Hva mener du med verdi? I helseøkonomiske studier er verdien av ett menneske verdsatt i kroner, hvis det er det du lurer på.

Skjult ID med pseudonym kit001 ti. 5 feb. 2008 23:31

@Lilly. For den enkelte er ikke alle like mye verdt. Hvis en kommer i en valgsituasjon, der en må velge hvem som skal overleve og hvem som skal dø, vil de aller fleste velge noen de har ett nært forhold til, eksempelvis seg selv eller sin nærmeste familie.

Skjult ID med pseudonym Lilly ti. 5 feb. 2008 23:36

Ifølge dette resonnementet så skulle vi øke verdien straks noen bli glad i oss. Den dagen vi tviler på at noen kan bli det så taper vi også noe av vårt nære forhold til oss selv. Nærmer oss verdien til en ku.

Skjult ID med pseudonym Lilleulv on. 6 feb. 2008 00:01

Om vi i bunn og grunn er like mye verdt spiller vel ingen rolle så lenge vi verdettes ulikt av våre omgivelser?

(mann 35 år fra Sør-Trøndelag) on. 6 feb. 2008 00:01 Privat melding

Eh, menneskers verdi er individuelle, in the eye of the observer om du vil.

Kit her har omentrentlig ingen verdi for meg i forhold til en venn eller et familiemedlem. Men han er sikkert masse verdt for noen som har bånd til ham. Man legger verdi i ting man vil legge verdi i, rett og slett.

Er en ganske grei liste, som calavera poengeterer:

Meg
Familie/Venner
Bekjente jeg liker
Bekjente jeg har et nøytralt forhold til+resten av befolkningen


Men hva er poenget med å stille spørsmålet i det hele tatt?

Hvis jeg måtte velge mellom to ukjente mennesker, på liv og død, ville jeg nok lagt valget mitt først på hvorvidt individene kunne gi meg noe, og hvis det ikke var noen forskjell, ville jeg gått videre ned på samfunnsnytte og poensiale.

(mann 51 år fra Oslo) on. 6 feb. 2008 07:28 Privat melding

Nei Lilly, det føler kun vis din verdisetting av deg selv er summen av verdien alle andre har av deg. Forhåpentligvis har folk en positiv vurdering av seg selv, utover det at andre setter pris på en.

Skjult ID med pseudonym Perle on. 6 feb. 2008 08:20

Skrev for en tid siden i en annen tråd at jeg ble innblandet i en hendelse der en mann ble skutt. Det viste seg at han var fra A-gjengen. Jeg gikk inn i et usikret område, dvs at det kunne ha vært folk med skytevåpen og skumle hensikter der fremdeles. Da dette gikk opp for meg i ettertid fikk jeg endel å tenke på. Alt gikk bra, og mannen overlevde. Men jeg vil nok ikke igjen gå inn i et usikkret område for å redde noen, og vertfall ikke en vanekriminell. Meg selv først, vanekrimminelle sist. Kanskje ikke så vanskelig valg....

Skjult ID med pseudonym MannX on. 6 feb. 2008 08:57

Ett poeng er at Tom som

"voldtar unger, ikke jobber, får penger fra staten, byggeropp under kriminelle handlinger ved å kjøpe heroin og gatehorer, og som spytter på alle han ser"

ikke kan noe for at han er blitt som han er blitt. Dette sett ut i fra at det alltid er et gitt sett av forutsetninger/påvirkninger som gjør at han blir slik han blir.

Dvs. hvis en løfter det hele opp til det universelle/Gudommelige som skal se på hvem som er mest verdt, så er alle like mye verdt. Om et slikt prinsipp finnes kan jo diskuteres.

(mann 35 år fra Sør-Trøndelag) on. 6 feb. 2008 09:14 Privat melding

MannX:

Hvordan er det et poeng?

Hvis du ser på det som om det finnes en Eneste Gud som er allvitende og derfor vet alle valg som blir tatt før de blir tatt, eller en upåvirkelig åndelig "Skjebne" som dirigerer alt nådeløst, og som dermed fjerner illusjonen av fri vilje, så joda da er nok Tom som alle andre bare et offer i en sinnsyk Guds underholdningsplan, helt enig der.

Men dersom vi tenker at man selv er ansvarlig for ethvert valg man tar i livet, så er det kun Toms feil at han har blitt som han er.


Jeg heller mot option B her, man foretar valg og lever konsekvensene.

(kvinne 42 år fra Akershus) on. 6 feb. 2008 09:50 Privat melding

Vi er alle verdt like mye, vi er alle like sårbare, og mange av de valgene vi tar er urettferdige valg pga hvor vi ble født, omstendighetene rundt vår oppvekst og de menneskene vi møter i hverdagen.
Verdien ligger i den enkeltes måte å takle de utfordringer og valg han/hun måtte møte.
Jeg tror også det har mye å si hvor godt man liker seg selv, og ikke minst, hvor mye medmenneske man er. Hvis man, uten å dømme, klarer å se at bak hvert ansikt ligger en skjebne, og bak hver skjebne ligger både veloverveide og tilfeldige valg, da kan man se at alle er like mye verdt.
I "Toms" tilfelle, har hans verdi som samfunnsborger sunket i takt med de valg han har tatt, og den personen han har valgt å bli, men han har likevel samme verdi som alle andre i utgangspunktet, og har fortsatt, så lenge det er liv, muligheten til å bli et bedre menneske.
Så...jeg mener vel at vi alle er like mye verdt i utgangspunktet, og det er hva vi gjør med det grunnlaget som gir oss den verdien vi har i oss selv.

(mann 35 år fra Sør-Trøndelag) on. 6 feb. 2008 15:25 Privat melding

Scarlet: poenget er jo om man ville valgt Tom i nåværende tilstand over Jonas, som er der Tom har MULIGHETEN til å KOMME SEG over TID.

Veldig enkelt valg.

De valgene vi tar er "urettferdige", det er greit nok, men sånn er livet. Jeg syntes også at alle BØR være likestilte til en viss grad, men det er jo ikke slik.

Selvverdien er nok det som skiller menneskeverdi generelt. Har man stor nok følelse av selvverdi har man større verdi i andres øyne da dette helt klart affekterer alle valg man tar og hvem man former seg selv til å bli.

Skjult ID med pseudonym Toca on. 6 feb. 2008 20:05

Verdi er å godta akkurat det mennesket med sine posetive og negative sider og tenke at det er en stor verdi å ha akkurat de egenskapene som gjør det mennesket til hva det er. Det samme er for seg selv. Godta og elske seg selv........
Da blir det en stor verdi................

Skjult ID med pseudonym fremmed on. 6 feb. 2008 23:19

Når du er bevist på din egenverd er det lettere å se andres verdi ......elsk deg selv så din neste :))

Skjult ID med pseudonym Fattig to. 7 feb. 2008 00:19

Jeg føler meg rik, men jeg har ingen penger...

(mann 43 år fra Akershus) lø. 9 feb. 2008 10:18 Privat melding

Du stiller jo egentlig to spørsmål. Hva er verdi, og er alle like mye verdt?

I den mest abstrakte, prinsipielle forstand er alle like mye verdt, men spørsmålet blir egentlig først interessant når man introduserer valg. Om jeg skulle velge hvem jeg ville ha med meg i den eneste båten som kunne unnslippet vulkanutbrudd i nærområdet ville jeg valgt Jonas framfor Tom, om jeg kjente til begges bakgrunn, og det er vanskelig å argumentere for at det ikke er et verdivalg.

Et annet eksempel med en annen konklusjon. Når man velger å ikke utføre dyre operasjoner på gamle mennesker med ytterligere sykdommer som kommer til å ta livet av dem om relativt kort tid uansett, sier man da at dette mennesket har lavere verdi? Her vil jeg påstå at det ikke er et verdivalg, men en nyttevurdering, og at systemet som foretar denne vurderingen skal bygge på prinsippet om at alle er like mye verdt og gi like stor hjelp til Tom som til Jonas. (Om vi ser bort fra at herionbruken kan ha ødelagt Toms helse.) Det er altså ikke en vurdering av samfunnsnytten, men av nytten for personen. 1 mill for å forlenge et liv 40 år, mot 1 mill mot å forlenge det 10, og ingen vurdering av om det livet vil gagne samfunnet.