Jeg kunne dessverre ikke komme på festen på lørdag. Kan noen være så snill å gi en kort situasjonsrapport? Hva var aldersfordelingen, mest gutter eller jenter etc. Please.