Ikke så farlig hva jeg får tak i, bare det blir noe på meg:
http://www.youtube.com/watch?v=7XPDUnr_y8g

Frustrerte hanner slår seg sammen:
http://www.youtube.com/watch?v=SzpNumA6uU4