ER det så ille egentlig?
Det er jo noen som har litt forutintatte og nedlatende holdinger ovenfor søringer som meg, men stort sett er folka imøtekommende her oppe---

Men, slik jeg har sett det på østlandet har ikke jeg opplevd at det er negative holdninger mot nord-norsk.
Men som jeg har skrevet i andre debatter, jeg vet jo ikke alt, og ser det fra mitt ståsted.

ER det noen som har negative opplevelser vedrørende å bo i en annen landsdel enn der man oprinnelig kommer fra?
Kjør debatt...