Alle innlegg Sukkerforum

Nordmenn er rare

Vis siste innlegg
Skjult ID med pseudonym forundret to. 30 juni 2011 22:41

Vi nordmenn er rare.

Jeg for min del undrer meg litt over hvordan politikkerne kan bruke ukesvis på å diskutere om vi skal ha 0, 10 eller 20 ulver her i landet og ha både etater, departementer og komiteer til å analysere og forvalte dette, mens det ikke er noen offentlig debatt om hva som skjer når rundt halvparten av befolkningen i Norge om 40 - 50 år består av mennesker med innvandrerbakgrunn. Og det er på landsbasis, i byene vil andelen være langt høyere. Ikke det at jeg gidder å engasjere meg selv særlig mye mer, dette er jo noe politikkerne og 80 prosent av befolkningen ønsker så det er uansett en tapt sak for de som er i mot det, men jeg lurer på om noen har tenkt på hva som vil skje med velferdsstaten og den norske "folkesjela" når vi gradvis vil få mindre og mindre solidaritet med hverandre etter hvert som vi blir et stadig mer heterogent samfunn. For det er et rimelig godt dokumentert faktum at likhet skaper en fellesskapsfølelse, en gruppefølelse, mens ulikhet ikke gjør det. Det er en grunn til at velferdsstatene oppsto i relativt små, noenlunde homogene og egalitære samfunn, og ikke i for eksempel smeltegryten USA. Men men, jeg sparer til min egen pensjon jeg, siden jeg regner med at dagens velferdssamfunn ikke overlever mer enn kanskje 20 år til. Omtrent så lenge som vi fortsatt har noen olje- og gassinntekter av betydning. Så kan jeg heller innrette meg med et fint hus på vestkanten eller utenfor byen et sted, med au pair fra Fillipinene, hushjelp fra Polen og gartner fra ett eller annet afrikansk land når klasseskillene igjen øker og vi får stadig større underklasser av fattige innvandrere som vil ta slike jobber for luselønn. Og barna kan gå på privatskole, for å slippe unna de offentlige skolene hvor 90 prosent av barna vil ha innvandrerbakrunn, karaktersnittene er elendige og norske elever vil mobbes og stå helt neders på rangstigen. Man kan jo alltid tilpasse seg. Kona kan forresten godt være innvandrer selv, jeg har ikke noe i mot utlendingene personlig. Det er konsekvensen av at Norge i økende grad vil bli et innvandrerland som for eksempel USA jeg er litt bekymret for.

At 40 - 50 prosent av befolkningen om 40 - 50 år trolig har innvandrerbakgrunn er forresten SSBs egne tall, ikke mine. Men de ble gjemt godt bort da de kom ut for et par yker siden, for de er jo ikke særlig spiselige politisk. Det er mye tryggere å diskutere antall ulv.

Skjult ID med pseudonym sushibabe to. 30 juni 2011 22:48

Hvis alle nordmenn tenker som deg, da er de rare og trangsynte yes, helt enig

Skjult ID med pseudonym østers to. 30 juni 2011 22:49

herregud for et oppkok! .. :(

Skjult ID med pseudonym blindebukk to. 30 juni 2011 22:52

litt redd for det blir klasseskille ja og det er ikkje bra for samfunnet..at det blir fleire kulturer i dette landet er både bra og mindre heldigt:)

Skjult ID med pseudonym irene;) to. 30 juni 2011 22:55

Alt har sine gode og dårlige sider.. men effekten av dette vil vi nok merke godt, det gjør vi jo allerede..Syns det er mange gode poeng i innlegget jeg...mange sannheter..

Skjult ID med pseudonym forundret to. 30 juni 2011 23:05

Mulig det sushibabe, men det er ikke det å dele av rikdommen som jeg tenker på her. Jeg for min del synes faktisk at vi godt kunne gitt betydelig mer penger i bistand hvis de ble brukt på en måte som ga dokumentert effekt. For eksempel rent drikkevann. For 50 - 60 mrd kr i året kunne rundt 170 millioner flere mennesker få rent drikkevann hvert år, og jeg synes godt at vi har råd til å bidra med en betydelig del av dette. Vaksinering er også relativt billig og effektivt, og noe vi absolutt kunne gitt enda mer til. Men jeg er ikke noen tilhenger av å la store deler av Oslo og andre større byer bli som Rinkeby utenfor Stockholm, forstadene til Malmø og banlieu'ene utenfor Paris, hvor ikke en gang politiet våger seg i dag uten at de kommer i store antall og tungt bevæpnet. Hvorfor behøver vi å ødelegge vårt eget samfunn og vår egen velferdstat i prosessen med å også la andre mennesker få et bedre liv? For, i det minste etter min mening, er det det som skjer når vi tar i mot millioner (ja, det er millioner det er snakk om her) av innvandrere fra land som ikke ligner vårt eget overhode, i løpet av noen tiår. Det er faktisk ikke slik at alle disse kommer til å klare å tilpasse seg og integreres, det ser man i alle andre europeiske land hvor innvandringen så langt har vært enda høyere. Det skapes parallelle samfunn som lever etter egne lover og regler, og hvor det er de innfødte som står nederst på rangstigen sosialt. De få svenske jentene som er igjen i Rinkeby farget stor sett håret mørkt for ikke å bli trakassert for å være blonde, visste du det? Og i de tyskiske forstedene utenfor Berlin er ikke tyskere velkommen, i det minste etter hva jeg har blitt fortalt av tyskere fra den byen. Jeg vet ikke hvordan du mener at solidaritetsfølelsen skal kunne stå inntakt når det etter hvert blir sånn.

Skjult ID med pseudonym VoksenMann to. 30 juni 2011 23:07

Jeg synes det er helt betimelige spørsmål TS stiller. Enten man liker det, eller ikke - kommer Norge til å forandres relativt dramatisk i løpet av en generasjon, eller to. En av de første tingene som ryker, er felleskapsfølelsen. Den er i stor grad tuftet på likhet. I USA, har de sin variant. De har erstattet etnisk felleskap, med felleskap rundt et sett med idéer. Det er USA nokså alene om i verden, og det er også etter mitt skjønn, det viktigste suksesskriteriet, som har gjort USA rikt og mektig. Leste en kommentar for ikke så lenge siden av en amerikaner, om et seminar hvor to hundre ledere i det multinasjonale Siemenskonsernet var samlet. Samtlige var tyske... Amerikanerens kommentar, var at det viste hvorfor Europa aldri vil ta igjen USA. Du må være nte generasjon tysker i Tyskland, for å bli akseptert. Heldigvis er Norge, og nordmenn annerledes. Jeg tror det er få samfunn i verden, som er så individualistiske og aksepterende som Norge. Det borger godt for fremtiden. Selv om jeg ser for meg mange utfordringer, og problemer.

Skjult ID med pseudonym irene;) to. 30 juni 2011 23:10

Vi nordmenn er gode, kalde og naive:)

Skjult ID med pseudonym sushibabe to. 30 juni 2011 23:11

Som innvandrer sørger jeg for en signifikant bedre tannhelse i Nord Trøndelag og betaler toppskatt.

Er det spiselig nok for deg TS ? Kan du leve med det?

Skjult ID med pseudonym blindebukk to. 30 juni 2011 23:14

høyrte eg ei som gauler rasisme??? trur det kom ifra trøndelag...nord i trøndelag:)

Skjult ID med pseudonym irene;) to. 30 juni 2011 23:16

Au da.. det var da litt utenfor og unødvendig sushubabe...Ser ikke relasjonen, eller jo, men det er ingen som sa det ikke er mye positivt med det og...men forstår det må ha vært et ømt punkt ja:/ Man må da kunne drøfte slike saker uten at folk skal trekke opp d kortet der!!

Skjult ID med pseudonym VoksenMann to. 30 juni 2011 23:17

Slapp av sushi. Det handler ikke om det (tror jeg). Det handler om felleskap og likhet. Hvis vi ser litt bredere på det - fører globaliseringen til, at det opprettes permanente underklasser i "rike" land. I Norge vil denne underklassen i høy grad bestå av de sist ankomne. De uten arv, hytte, og oppsamlet (familie)rikdom. Det kommer til å påvirke samfunnet, og vi bør ha et litt fundert syn på det. Å ikke snakke om det som skjer, i frykt for konflikt - tror jeg er en dårlig strategi.

Skjult ID med pseudonym forundret to. 30 juni 2011 23:17

Ja, selvsagt sushibabe. Hva i setningen "Kona kan forresten godt være innvandrer selv, jeg har ikke noe i mot utlendingene personlig" var det du ikke skjønte? Men størstedelen av innvandringen både i dag og fremover vil komme fra u-land, og jeg tviler på at en veldig stor andel av disse er utdannet som leger, tannleger eller ingeniører. Jeg bor i Oslo, og har et stort antall innvandrere i vennekretsen min, jeg har nære slektninger som har delvis innvandrebakgrunn og jeg har ekser som er innvandrere. Jeg er ikke rasist. Men jeg har vel lov til å være litt bekymret for utviklingen likevel? Eller nei, da er jeg vel rasist. Det var vel kanskje svaret på hvorfor dette overhode ikke blir debattert også...

Skjult ID med pseudonym forundret to. 30 juni 2011 23:22

Og hvis noen lurer på tallene så finner dere de her:

http://www.ssb.no/folkfram/

Nøkkeltallet er 1,91. Det er tallet som står i SSBs artikkel, men som de ikke gjør noe mer ut av. De forventer i sine befolknings fremskrivninger at i den delen av befolkningen som ikke er innvandrere, altså den etnisk norske samt en økende blandet befolkning som ikke er definert som innvandrere lenger (dvs ikke har innvandret selv eller soom har to foreldre som begge er født i utlandet og som innvandret i sin tid), så vil det fortsatt bli født omtrent 1,91 barn per kvinne. Noe høyere i ”høy vekst” scenarioet, og enda lavere i ”lav vekst”. SSB sier det ikke selv, men det betyr jo at den norske ”urbefolkningen” faktisk gradvis vil gå litt ned i antall, eller i beste fall ligge på samme nivå som i dag, som er 4,3 millioner sånn omtrent. Kanskje litt mindre, for eksempel 4,1 – 4,2 millioner. Dette fordi det trengs ca 2,07 barn per kvinne bare for å opprettholde samme befolkningsstørrelse, ikke 1,91. SSBs mellomscenario er imidlertid at Norges befolkning i 2050 er på litt over 6,6 millioner, mens det i høy vekst scenarioet – som faktisk visst nok har vært det som har truffet klart best historisk – har Norge i 2050 en befolkning på litt over 8,2 millioner mennesker. Det betyr i så fall at den opprinnelige, norske befolkningen her i landet i 2050 vil være redusert til et sted mellom 52 og 64 prosent av landets innbyggere, og det uten å ta i betraktning at 1,91 barn per kvinne er for få til å opprettholde befolkningen. Mellom 50 og 60 prosent er vel derfor mer realistisk å tenke seg. Nå kan det selvsagt diskuteres hva det betyr å være ”norsk”, men dette må jo uten tvil gi noen utfordringer for velferdssamfunnet så vel som det norske samfunnet for øvrig? Med tanke på at mesteparten av disse menneskene vil innvandre fra land som ikke akkurat ligner vårt eget, og også med tanke på at yrkesdeltakelsen er såpass mye lavere blant mange av disse innvandrergruppene? For, som SSB selv forventer, vil en meget stor andel av disse fortsatt være førstegenerasjons innvandrere, og svært mange av disse vil være fra fattige utviklingsland, så vi kan vel i utgangspunktet forvente at de trendene vi har i dag med lavere sysselsetting, dårlige resultater på skoler etc. etc. , bare kommer til å fortsette.

Bare en tanke.

Skjult ID med pseudonym irene;) to. 30 juni 2011 23:22

men for å ha det sagt voksenmann, så er det plenty av ikkeinnvandrere uten arv, hytte og rikdommer;)

ja det er skremmende, man ser jo fort hvor lett ting feiltolkes og eskaleres....konflikter.. ja de kommer, oftere og oftere. men det er jammen viktigere ta det opp nettopp derfor..

Skjult ID med pseudonym kit to. 30 juni 2011 23:24

Klarer ikke den norske kulturen litt konkurranse, er den ikke noe å samle på. Eventuelt kan de som vil ha den sementerte kulturen flytte til Norsk-Amerikanerne, der holder de kulturen i hevd slik den engang var.

Skjult ID med pseudonym østers to. 30 juni 2011 23:27

haha kit! :) bra den!

Skjult ID med pseudonym irene;) to. 30 juni 2011 23:28

Nevnte jeg naiv?;)

Skjult ID med pseudonym forundret to. 30 juni 2011 23:34

Det med polsk hushjelp, afrikansk gartner, au pair og privatskole var forresten bare for å spisse budskapet litt. Men det er faktisk slik utviklingen er. De "besteborgerlige", de med høy utdannelse og høy inntekt, er i ferd med å skaffe seg slike i økende grad samtidig som de flytter stadig lenger vekk fra de bydelene hvor brorparten av våre nye landsmenn slår seg ned. Jeg vet, for jeg kjenner mange av førstenevnte pga jobb, og bor og lever blandt de sistenevnte på østkanten. I motsetning til en sinna tannlege fra Nord-Trøndelag vil jeg tro. Et stadig større antall av osloskolene nærmer seg nå 80 - 90 prosent fremmedspråklige elever, og selv de mer velbemiddlede innvandrerne tar sine barn ut derfra og sender dem til skoler på vestkanten. Og kriminalitet og voldtekter skal jeg ikke gå inn på her i et forsøk på å holde debatten saklig, men det er der bare å vise til politiets egen statistikk. Innvandring har en del utfordringer og det å stikke hodet i sanden og late som ingenting i frykt for å bli kalt rasist gjør ikke at disse faktisk forsvinner. Innvandring har helt klart også sine positive sider, men at det norske samfunnet står foran en del enorme utfordringer og at velferdsstaten kanskje ikke er mulig å opprettholde i lengden tror jeg ikke det er noen tvil om. Men igjen, det er mye tryggere å diskutere rovdyrspolitikk så det er det våre politikkere foretrekker.

Skjult ID med pseudonym sushibabe to. 30 juni 2011 23:34

Jeg er helt avslappet VM
Synes det er nødvendig for et sammfunn å være åpen for andre kulturer. Man kan ikke satse bare på olje og gasressurser. Menneskelige ressurser er mer viktig og det er det som mangler i Norge.
Det mangler fagfolk og folk generelt , norsk samfunn blir eldre og eldre....

Skjult ID med pseudonym VoksenMann to. 30 juni 2011 23:38

@kit

Problemet er bare, at det ofte er den mest aggresive som vinner. I politikken, kan det være de ekstremt engasjerte religiøse (se f.eks på konservative kristnes politiske innflytelse i USA). I klasserommet kan det være gutten fra Somalia, som alle er litt redde for. På Grønland kan det være de som ikke vil se homser i gatene.

Ting er ikke så enkelt som du fremstiller det. Personlig tror jeg vi må bli flinkere til å definere hva vi synes er bra med Norge, og som vi ønsker å fremelske. Det morsomme, er jo at de beste svarene ofte kommer fra innvandrere. De ser i høyere grad fordelene ved Norge, fordi de har noe å sammenligne det med. Det skal sies, at de også ser ulempene og manglene. Hvis vi evner å beholde og utvikle det sterke likhetsidealet, og jobber for like vilkår og muligheter for alle - tror jeg vi kan få et enda bedre og rikere samfunn. Alternativet er konflikt, og "de" mot "oss".

Skjult ID med pseudonym østers to. 30 juni 2011 23:38

Jeg tror statistikere ville fått seg en jobb rimelig lynkjapt!

Skjult ID med pseudonym irene;) to. 30 juni 2011 23:41

Flott innlegg VM:)

Skjult ID med pseudonym VoksenMann to. 30 juni 2011 23:45

Takk :)

Skjult ID med pseudonym blindebukk to. 30 juni 2011 23:46

for å sette det litt på spissen...mangen innvandrere vil vel ikkje bli norske,det vil sei å tilpasse seg det norske samfunnet.
det finnes sikkert innvandrere som har vert i norge i 20-30 år som ikkje kan språket..lever som dei levde der dei kom ifra
meiner ikkje ein skal gje avkall på sin opprinelse men trur nok eindel kunne gjort meir for å bli norsk:)

Skjult ID med pseudonym katte to. 30 juni 2011 23:46

En annen ting:
Sett at det kommer inn en god del som er mindre liberale eller nordmenn ellers, eller de er rent antiliberale av seg, samt at de evt også formerer seg raskere...

Da kan vi kanskje ende med at rettigheter vi tar for gitt idag kan forsvinne igjen?

Skjult ID med pseudonym sushibabe to. 30 juni 2011 23:47

Tror ikke du kan skikkelig norsk heller blindebukk

Skjult ID med pseudonym kit to. 30 juni 2011 23:49

@VoksenMann. Det er noe som vinner frem og annet går tilbake. Se bare på hvordan vi diskuterer nå. For 10 år siden ville vi ha sittet rundt ett bord og diskutert. Eller mest sannsynlig ikke diskutert i det hele tatt. Likevel har det ikke blitt færre kaffebord ute på byen. Poenget mitt er at kulturen er dynamisk. Den står ikke stille, men får masse impulser hele tiden. For meg blir de viktige tingene å ta vare på, de som de fleste er enige er viktige, og som de vil jobbe for å beholde.

@forundret. Jeg føler derimot jeg har mer til felles med en svensk akademiker som tilfeldigvis var født i Gøteborg enn mange som er født i Norge

Skjult ID med pseudonym østers to. 30 juni 2011 23:49

Min personlige erfaring er at man blir det man gjør, lever man i Norge lenge nok så blir man norsk, det blir iallfall barna til innvandrere. Dette temaet er for stort til at jeg klarer å behandle det på den måten det fortjener å bli behandlet, så good lukk og god natt! :)

Skjult ID med pseudonym blindebukk to. 30 juni 2011 23:50

hehe sitter ein dritsur innvandrer oppi trøndelagen:)

Skjult ID med pseudonym VoksenMann to. 30 juni 2011 23:52

Du får muntre henne opp, bukken! :)

Skjult ID med pseudonym blindebukk to. 30 juni 2011 23:54

eg kan nynorsk,viss eg vil..eg kan bokmål viss eg vil...og eg kan og eg vil dialekta mi:)

Skjult ID med pseudonym forundret to. 30 juni 2011 23:54

kit

Vel, jeg vet ikke med deg, men jeg for min del føler i alle fall en sterkere fellesskapsfølelse med en person som ligner meg selv, med samme kulturelle bakgrunn og samme språk, enn med en fattig analfabet fra Somalia eller en konservativ bonde fra landsbygda i Pakistan som ikke kan norsk og som ofte insisterer på å holde på sine egne skikker og kultur. Jeg kan godt betale ganske så høy skatt for at de som selv har jobbet og betalt skatt i mange år, være seg norske eller innvandrere, skal få en bra alderdom, men jeg vil ikke være villig til å måtte betale stadig mer skatt for å fø på stadig flere fattige mennesker som måtte finne det passende å slå seg ned her og automatisk få alle rettigheter som velferdsstaten gir landets befolkning, uansett om de har bodd her ett år eller femti.

Det er nettopp poenget mitt, for jeg antar faktisk at jeg ikke er alene om å tenke og føle det slik. Og da står velferdsstaten ovenfor noen veldig store utfordringer på sikt. For olje har vi bare i 15 - 20 år til sånn omtrent, vi produserer allerede 40 prosent mindre enn for ti år siden og har kun blitt reddet fra allerede å ha en krise ved at oljeprisen har flerdoblet seg siden den gang (takket være flaks, i form av Kina og India, ikke pga noe vi selv har gjort), og gass har vi kanskje i 30 eller 40. Så er det slutt. Og dette skjer selvsagt ikke over natta, det vil skje gradvis, og vi vil oppleve at samtidig som vårt velferdssamfunn blir stadig dyrere å opprettholde så har vi stadig mindre oljepenger å finansiere det med. Og da hjelper det faktisk ikke med hundretusenvis av ufaglærte og analfabeter fra fattige afrikanske og asiatiske land. En del kan selvsagt hjelpe til med å ta vare på de gamle, men innvandrere blir jo også gamle en dag så dette er jo egentlig ikke noen langsiktig løsning. Så hva gjør vi da?

Svensker er jo ikke akkurat fra "et land som ikke ligner vårt eget da". Det du sier gjelder forresten også for mange innvandrere med høy utdannelse fra andre deler av verden, og det er en helt annen greie enn det jeg tok opp her. Disse bidrar etter min mening stort sett alle positivt til det norske samfunnet, sushibabe inkludert. Men flertallet som kommer tilhører faktisk ikke denne gruppen.

Skjult ID med pseudonym blindebukk to. 30 juni 2011 23:56

vm..kan slenge noke rå fisk opp til ho:)

Skjult ID med pseudonym irene;) to. 30 juni 2011 23:58

@forundret.. i det åndedraget må vi ikke glemme den delen av vår egenbefolkning som blir stadig fetere, latere og mer bortskjemt.. jeg har ikke imot å dele, for det er ikke riktig som det er nå.. Men de og oss sammenlagt med nedgang i inntekt er en dåååååårlig kombinasjon ja:)

Skjult ID med pseudonym VoksenMann to. 30 juni 2011 23:58

Det aller viktigste er at andregenerasjonsinnvandrere føler seg akseptert, og som en del av det norske samfunnet. Mislykkes man med det, har man lagt kimen til en dyp kløft mellom "urbefolkningen" og de nyere ankomne. En andregenerasjonsinnvandrer, har ikke noe annet hjem enn Norge. Han eller hun, vill med 99% sannsynlighet, ikke føle seg like komfortable i foreldrenes hjemland, som i Norge. Problemet oppstår når denne gruppen ikke føler seg hjemme hverken i Norge, eller noe annet sted. Føler man seg ikke akseptert eller trygg, vil man sannsynligvis heller ikke være en god og nyttig samfunnsborger.

Skjult ID med pseudonym sushibabe to. 30 juni 2011 23:59

Heldigvis gjennspeiler dere få forumister ikke det norske samfunnet.
Med den gledelige tanken tar jeg kvelden :)
God natt

Skjult ID med pseudonym Veteran fr. 1 juli 2011 00:00

TS har er absolutt inne på noe, men det er egentlig en tapt sak allerede. Befolkningen i Norge er nå på ca. fem millioner, 80 % av økningen de siste årene kommer fra innvandring. De resterende 20 % er resultat av barnefødsler, men hvem er det som får barn? Vi er bekymret for genene til villaksen......
Påstanden til en eller annen her i tråden om at vi nordmenn er kalde, er komplett nonsens! Det finnes neppe et mer gjestfritt land å komme til!
Jeg jobber sammen med innvandrere som stemmer FrP ( jeg gjør ikke det ). De mener at nok er nok.
Det bygges moskeer i Norge ( bl.a ), og det blir på alle måter tilrettelagt for at mennesker fra alle fremmede kulturer skal få beholde sin "egenart". Det er tragisk at enhver som tar til orde for å beskytte VÅR egenart, blir stemplet som rasist! Er den hvite rase den eneste som ikke har livets rett? Og hvorfor?

Skjult ID med pseudonym reger fr. 1 juli 2011 00:01

å faen, en frp tråd.

snakkes

Skjult ID med pseudonym kit fr. 1 juli 2011 00:03

TS.
Mener du å si at SSB hevder det kommer til å være 40-50 prosent som i utgangspunktet er født på landsbygda i Pakistan eller Somalia? Siden svensken ikke teller med?

Jeg vil gjerne ha en link til den påstanden på SSB sine sider.

Ja, vi har utfordringer på sikt. Det eneste som er sikkert er at vi materielt kommer til å ha en mye høyere levestandard, da vi blir stadig mer produktive.

Skjult ID med pseudonym irene;) fr. 1 juli 2011 00:03

Tror faktisk helt ærlig sushibabe at du mangler litt norskkunnskaper for du leser ikke rett her i det hele tatt! Kjenner jeg er glad du legger deg;)

Skjult ID med pseudonym forundret fr. 1 juli 2011 00:10

Beklager at du tar dette ille opp sushibabe, men det må faktisk være lov å diskutere noe såpass viktig. Og hvorfor skulle ikke vi nordmenn få lov til å diskutere vårt eget lands fremtid? Det er ingen som ville ha reagert om pakistanere diskuterte Pakistan eller marokanere Marokko. Dette er faktisk en viktig greie, selv om den er følesesladet og det er lett å bli mistenkt for å ha grumsete motiver. Og det er forresten ikke helt sant som jeg skrev innledningsvis at det ikke har blitt gjort noe som helst i offentlig regi. Det ble satt ned et utvalg, Brochmann-utvalget, og det har tidligere også blitt bestilt et par andre rapporter. Problemet er bare at de alle kommer med samme konklusjonen: Enten må vi kutte i innvandringen, eller så må vi kutte i velferdsstaten. Kort oppsummert. Men siden politikerne ikke liker å snakke om dette, annet enn FRP som jo regnes som nærmest politisk spedalske, så blir rapportene politikkerne selv har bestilt så godt som tiet ihjel og begravd.

Skjult ID med pseudonym forundret fr. 1 juli 2011 00:24

kit

Nei, nå tror jeg du misforstår meg med vilje. Selvsagt kommer ikke alle disse til å komme fra Somalia eller Pakistan. Jeg la forøvrig link lenger oppe, men kan gjøre det igjen.

http://www.ssb.no/folkfram/

Og deltaljerte tall finner du her.

http://www.ssb.no/folkfram/tab-2011-06-16-02.html

Hele poenget, som en debattant i VG gjorde meg oppmerksom på i dag, er at SSB fortsatt regner med at norske kvinner ikke vil føde nok barn til en gang å opprettholde egen befolkning. Altså vil HELE befolkningsøkingen komme fra innvandring, siden den opprinnelige norske befolkningen faktisk vil falle i antall. SSB sier ikke det rett ut, de har nok ikke lyst, men det er faktisk det som står der hvis du ser på tallene. Resten av argumentasjonen finner du lenger oppe i denne tråden. Merk forøvrig at 3. generasjons innvandrere og barn av en norsk og en utlending regnes som norske, noe jeg synes er helt greit. Norsk er for meg ikke det samme som etnisk norsk. Merk også at hvis en 2. generasjons innvandrer, f.eks. en godt integrert norsk-pakistansk jente, henter en ektemann fra landsbygda i foreldrenes hjemland som så blir familiens overhode så regnes deres barn også som helt norske, uansett om den nyankomne faren lar dem bli en del av det norske samfunnet eller ikke. Det kan vel kanskje mer diskuteres, men ok, forhåpentligvis går det helt bra det også.

Forøvrig vil flertallet av innvandrere fortsette å være 1. generasjons, med de intergreringsutfordringer det måtte medføre, fordi det hele tiden kommer stadig flere (se den andre linken over). Så argumentet om at 2. og 3. generasjon bedre blir en del av samfunnet har dessverre bare delvis relevans her.

Skjult ID med pseudonym Frankhj fr. 1 juli 2011 10:56

Sånn rundt regnet er jeg 20% svensk, 10% skogfinsk og 5% samisk, resten norsk.

Tilhører jeg da "den opprinnelige norske befolkningen" ?

Skjult ID med pseudonym forundret fr. 1 juli 2011 12:35

Til dere som mener at det er helt feil å diskutere innvandring og hvordan dette påvirker samfunnet, la oss snu ting på hodet.

- Hvorfor skal vi ha det slik som i dag hvor UDI behandler søknadene til de som kommer og bestemmer hvem som skal få bli og hvem som ikke får det? Hvorfor kan vi ikke bare åpne grensene helt og la alle som vil flytte til Norge og bli fullverdige medlemmer av vårt velferdssamfunn og våre velferdsordninger få lov til å gjøre det?

- Hvorfor er det ok at det flytter 40 – 50 000 nye hit i løpet av et år, men ikke 500 000? Eller synes dere at sistenevnte også er greit? Hvorfor er det rasistisk å si at for eksempel 5 000 per år burde være nok, men 50 000 er for mange? Men ikke å si at 50 000 per år er ok, men 500 000 for mange? Det er jo hundrevis av millioner av fattige mennesker som ønsker seg et bedre liv der ute. Hvem er vi som har rett til å hindre dem fra å få det ved å komme hit?

- Og hvorfor er det forresten bare mennesker som bor i Norge som skal få nyte godt av norske velferdsordninger? Afrikanere og asiater er jo like mye verdt? Så hvorfor skal ikke en person som bor i Kenya, Brasil eller Bangladesh få utbetalt barnetrygd og sosialhjelp fra den norske stat, uavhengig av om personen noen sinne har bodd i landet vårt? Eller forresten, det bør vel ikke være lov til å kalle det ”landet vårt” heller, for alle andre mennesker i verden bør jo ha like mye rett til å flytte hit og nyte godt av vår rikdom, har de ikke?

Vennligst svar. Skjønt regner egentlig ikke med at noen av forumdeltakerne tør å ta den utfordringen, i alle fall ikke under sitt vanlige nick, for jeg vil tippe at jeg ganske enkelt kan få dere til å fremstå som enten fordomsfulle rasister eller bare komplett idioter, avhengig av hva dere svarer.

Skjult ID med pseudonym katte fr. 1 juli 2011 13:17

En stat er et sett institusjoner som innehar autoritet til å lage regler som styrer folket i ett eller flere samfunn og har indre og ytre suverenitet over et bestemt territorium. Ifølge Max Webers innflytelsesrike definisjon har en stat monopol på legitim bruk av fysiske tvangsmidler. Dette følger av at staten inkluderer institusjoner som væpnede styrker, statsforvaltning (statsadministrasjon) eller statlig byråkrati, domstoler og politi.

Merk det med suverenitet over et bestemt territorium.

Fra http://no.wikipedia.org/wiki/Stat

Skjult ID med pseudonym katte fr. 1 juli 2011 13:21

Pluss:

Tror neppe hundrevis av millioner av fattige mennesker ville bli noe mindre fattige om de kom hit.
Velstand er noe som må skapes.

Skjult ID med pseudonym forundret fr. 1 juli 2011 13:40

@ katte

Første innlegget ditt svarer ikke på spørsmålene mine. Ingen har hevdet at en stat ikke har rett til å stenge grensene, eller til å åpne de helt (eller jo, jeg gjorde vel det, men det var helt retorisk, siden enkelte ser ut til at hvem som helst nærmest bør ha en slags universell "rett" til å komme hit hvis de vil) . Spørsmålet er hvorfor vi ikke gjør det ene eller andre, og hvorfor det er slik at dagens nivå eventuelt er "passende". Hvem har bestemt det? Faktum er vel at det ikke er noen som har tatt den avgjørelsen, verken politikerne eller velgerne. Slik det er dag fungerer det slik at alle som vil og kan komme hit, gjør dette, og så forsøker myndighetene med varierende hell å sortere ut hvem som skal få bli etter ulike og over tid skiftende kriterier.

Og vedrørende spørsmål nummer to så er vel det ganske åpenbart. Men det svarer heller ikke på spørsmålet mitt om hvorfor dagens nivå på 40 - 50 000 per år sånn omtrent ikke kan diskuteres. 500 000 per år er åpenbart latterlig siden vi ikke en gang ville hatt nok boliger til alle disse og måtte ha opprettet teltleire, men hvorfor ikke 100 000? Eller 10 000? Velferdsstaten slik den er i dag vil ikke overleve særlig lenge med dagens nivå heller, i følge det som finnes av forskningsrapporter og utvalgsvurderinger om temaet. Med 500 000 ville velferdsstaten åpenbart kollapset i løpet av et år eller to, mens det med 50 000 per år kanskje tar 20 eller 30 år før vi blir nødt til å kutte kraftig i pensjoner, stønader og velferdstilbud. Med for eksempel 5 000 per år, uten at jeg vil si at dette nødvendigvis er riktig, så kunne vi kanskje opprettholde et høyere nivå på velferdsstaten enda lenger. Sier du det så blir du imidlertid beskyldt for å være både egoist og fremmedfiendtlig. Men hvorfor blir du ikke det samme hvis du sier at dagens ordning hvor vi faktisk avslår en god del søknader om opphold også er dette?

Skjult ID med pseudonym VoksenMann fr. 1 juli 2011 13:49

@forundret

Det er ikke noen automatikk i at velferdsstaten vil kollapse om 20-30 år grunnet innvandring på dagens nivå. Det vi derimot vet, er at eldrebølgen vil sette hele vår økonomiske modell i fare. Jeg tror det er en av grunnene, til at politikerne stilltiende godtar en del innvandring. For å sette det litt på spissen; uten innvandring, kommer ikke du til å ha noen til å vaske rompa di, når du sitter på sykehjemmet og blomstrer om noen år.

Da synes jeg de kulturelle og politiske utfordringene, er uhyre mer interessante å diskutere. Fordeling av velstand og rikdom i globalt perspektiv, er også noe vi burde snakket om, men som vi helst vil si minst mulig om - fordi det eneste riktige hadde vært å utjevne forskjellene globalt, og det ville svidd på pungen.

Skjult ID med pseudonym kit fr. 1 juli 2011 13:52

@forundret. De linkene sa ikke hva du påstod de sa. I hovedalternativet vil det være 25%, eller dobbelt så stor andel innvandrere som i dag. I alternativet med høyest innvandring vil det i 2060 være 37%. Innvandrer er da alle, også svensker.

Jeg er helt enig i at vi trenger en innvandringspolitikk. I dag har vi kun flyktningepolitikk. Jeg vil ha mye mer arbeidsinnvandring, der folk kommer og jobber for seg og sin familie. En må ha ett mottaksapparat som gjør det praktisk mulig å få inn mange flere folk.

Men la de komme og jobbe i hoper!

Skjult ID med pseudonym kit fr. 1 juli 2011 13:54

Den største trusselen mot Norge og ander stater er eldrebølgen, det blir for mange pensjonister i forhold til de som jobber. Da er det virkelig ikke ett problem om det kommer mange som vil jobbe!

Skjult ID med pseudonym forundret fr. 1 juli 2011 14:26

Kit

Det er fordi SSB har definert innvandrere her som kun 1. generasjons innvandrere, her kalt ”innvandrere”, samt de som har to foreldre som begge er 1. generasjons innvandrere, hva de kaller ”norskfødte med innvandrerforeldre”. Tredje generasjon er for eksempel ikke inkludert, uten at det er noen automatikk i at de er fullt ut en del av samfunnet for øvrig, og heller ikke barn av for eksempel en førstegenerasjons innvandrer og en 2. generasjons, som i eksempelet mitt tidligere med den norsk-pakistanske jenta som gifter seg med (eller blir giftet bort) til en fetter fra landsbygda i Pakistan, som så kommer hit gjennom familiegjenforening. Men er det noen automatikk i at den konservative bonden vil la sine barn kommer til å få bli fullverdige medlemmer av samfunnet, bare fordi kona har vokst opp her? Nei. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg må gjenta dette, men når du kun har 1,91 barn per kvinne så vil befolkningen synke over tid. Så dagens 4,3 millioner mennesker i Norge som ikke har innvandrerbakgrunn (for å unngå å kalle dem norske, siden det tydelig også er feil for enkelte) vil synke til kanskje 4,1 – 4,2 millioner eller der omkring. Og hvis befolkningen i 2050 er på 6,6 millioner, slik middels vekst scenarioet forespeiler, så må ca 6,6 millioner minus 4,1 millioner av innbyggerne, om lag 2,5 millioner, ha andre røtter enn i landet her. Og 2,5 millioner av 6,6 millioner er 38 prosent, ikke 25. Det var mellomscenarioet. I høy vekst scenarioet blir det tilsvarende tallet om lag 50 prosent (4,1 – 4,2 millioner har norske røtter av totalt over 8,2 millioner mennesker). Nå kan det selvsagt diskuteres i det uendelige når en person slutter å tilhøre ”innvandrerbefolkningen” og bli ”norsk”, men uansett så er tallene ganske store. Ble det klarerer nå? Jeg gidder ikke gjennomgå dette en tredje gang.

Forøvrig helt enig i at eldrebølgen er en enorm utfordring. Men vi løser ikke den ved å ta inn folk som har en yrkesdeltakelse ned i 40 - 50 prosent. Det betyr jo at for hver voksen som kommer til landet og jobber så får du en annen voksen som lever på trygd og stønader. Og han eller hun som jobber har jo også krav på diverse stønader og velferdsgoder. Det blir et tapsprosjekt, for å si det slik. Er for øvrig selvsagt helt enig at det er veldig stor forskjell på en arbeidsinnvandrer fra for eksempel Polen, Bulgaria eller Sverige, og en analfabet eller ufaglært fra Somalia eller Marokko. Men det er de sistenevnte det kommer suverent flest av.

Skjult ID med pseudonym kit fr. 1 juli 2011 14:38

forundret

Eldrebølgen skyldes at kvinner får for få barn til å vedlikeholde befolkningen. Hva mener du skal gjøres med det? Avlsklinikker?

Du blander forskjellige begrep hele tiden. Når du snakker om mengden innvandrere tar du med alt fra 3 generasjons svensker og utover. Når du snakker yrkesdeltakelse refererer du til små grupper flyktninger som gjerne kommer fra krigsherjede land.

Løsningen med for få som arbeider er åpenlys for meg. Det er mange som ønsker å komme for å jobbe. La dem nå det!

Skjult ID med pseudonym forundret fr. 1 juli 2011 15:11

Små grupper?

Sysselsettingen blant for eksempel afrikanere i Norge var i 2010 på 43,9 prosent og for asiater på 53,3, mot 69,1 prosent i befolkningen som helhet (og enda høyere blandt nordmenn, svensker og andre vestlige, siden gjennomsnittet blir dratt ned av de som deltar mindre i yrkeslivet).

Dette er gjennomsnittene for hele Asia og Afrika, og inkluderer at selv dette gjennomsnittet blir trukket ned av de du snakker om fra krigsherjete land som Somalia og Irak. Nær halvparten av innvandrerne er i dag fra Asia, Afrika og Latin-Amerika, og det er fra disse landene hvor innvandringen øker mest.

http://www.ssb.no/innvandring/

http://www.ssb.no/folkfram/tab-2011-06-16-02.html (se landgruppe 3)

Så si meg hvordan dette kan betegnes som "små grupper flyktninger"? Vi snakker om to - tre hundre tusen mennesker allerede i dag, og betydelig flere enn dette fram i tid? Hvis du ikke har fått det med deg så er det en enorm folkevandring på vei inn i Europa nå, ikke minst fra Afrika, men Norge som et lite landet langt mot nord har foreløpig ikke mottatt så mange sett i forhold til for eksempel Hellas, Italia, Spania og Tyskland.

Eldrebølgen har ingen lett løsning dessverre. Det hjelper mye med sykepleiere fra andre land, enten de er svenske, baltiske eller afrikanske, men hvis du for hver innvandrer som tar jobb i helsesektoren - og som selv etter hvert blir gammel - får med en som går på trygd og kanskje også en familie som skal ha tilgang til barnehager, skoler, barnetrygd og alt det andre, ja da er det faktisk ikke sikkert at dette er noe mer enn en svært midlertidig løsning.

Skjult ID med pseudonym forundret fr. 1 juli 2011 15:11

Men uansett, dette var ikke poenget mitt med tråden. Poenget var at det jo ikke er noe som helst offentlig debatt om hvor vi er på vei og hva vi egentlig vil med dette landet vårt. Og jeg vil si vårt, ikke dems, akkurat som vi som folk ikke kan gjøre krav på suverenitet over andre land. Hva vil vi egentlig? Ønsker vi at Norge skal bli som USA, et land hvor alle er sin egen lykkes smed og alle i utgangspunktet (i det minste i teorien) har de samme mulighetene, men hvor de sosiale sikkerthetsnettene og velferdsordningene er minimale? Ønsker vi en hovedstad som om kanskje 30 år trolig er en millionby, men hvor 70 prosent av befolkningen har en annen kulturell bakgrunn enn den norske, hvor den hvite middelklassen (og enkelte spesielt suksessfulle innvandrere) i stadig økende grad holder seg til beste Oslo Vest og Bærum, og groruddalen og ytre øst blir som drabantbyene utenfor Paris, Stockholm, Malmø og Berlin, hvor folk med hvit hud knapt våger å sette foten? Ønsker vi stadig større klasseforskjeller og en stor underklasse av fattige innvandrere? Det er lov til å si ja, og jeg kjenner folk fra vestkanten her i Oslo som synes dette er bra fordi de da har billig arbeidskraft og hushjelp. Men uansett, det er jo ingen som diskuterer dette. Det var poenget mitt.

Skjult ID med pseudonym kit fr. 1 juli 2011 15:33

forundret

Små grupper bruktes selvsagt sammenliknet med det andre begrepet alle innvandrere som har besteforeldre som ikke er født i Norge.

Jeg er enig i at vi i Oslo har en utfordring med å få bedre spredning på de med en annen kulturell bakgrunn. Selv om tallet ditt på 70% er fantasifult

Skjult ID med pseudonym østers fr. 1 juli 2011 15:37

Jeg tror de fleste utregninger Ts står for er fantasifulle, hvordan du kan få 1,5% til å bli 50% er veldig kreativt.

Skjult ID med pseudonym forundret fr. 1 juli 2011 16:56

@ kit

Joda, 70 prosent var et tall ut av løse luften og bare ment for å illustrere et poeng. Men i og med at andelen er rundt 25 prosent i dag, ca 150 av 600 000 innbyggere, og økende, så er vel ikke 40 - 45 prosent i 2030 altfor urealistisk i hvertfall. Og trolig 80 - 90 prosent i deler av byen. For trenden er jo at minst 1/4 av alle innvandrere til Norge bosetter seg i Oslo, og selv med SSBs middelscenario vil det bety 1/4 av ca 600 000 nye mennesker - og det hvis vi kun bruker SSBs definisjon på hva en innvandrer er, for å unngå mer krangel på akkurat det. Jeg vet ikke hvor mange en regner med at det bor i Oslo i 2030, men et moderat ansalg fra SSB er at det bor like under 700 000 her i 2018. Legg til tolv år til med 2 - 3 prosent vekst hvert år, slik det er i dag, og du har minst 850 - 900 000 mennesker, hvorav minst 300 000 vil være første- og andregenerasjons innvandrere (ja, også svensker, men flest ikke-vestlige). Minst. Og i 2040 og 2050 vil andelen være enda høyere, på grunn av den samme bakenforliggende samfunnsutviklingen. Men uansett, jeg tror vi er enige om at byen har noen utfordringer her.

@ østers

1,5%? Vet ikke hvor du har det tallet fra. Men whatever.

Uansett, det er egentlig ganske poengløst å diskutere dette her siden denne utviklingen nok uansett ikke lar seg stoppe selv om en hadde lyst, og den politiske ledelsen i landet og folk flest enten vil ikke dette eller gir blaffen. Så jeg har for min del også for lengst kastet inn håndkleet og heller forsøkt å tilpasse meg situasjonen. Og det er masse flotte, hyggelige innvandrere som jobber hardt og bidrar til samfunnet, for all del. Jeg har slike både i vennekretsen og i slekta, og to ekser så langt. Men det betyr ikke at det ikke må være lov til å stille spørsmål med utviklingen? Blir Norge et bedre land å bo i når vi en dag når 8 eller 10 millioner mennesker her, og en fjerdedel, en tredjedel eller halvparten av befolkningen (avhengig av hvordan du regner og hvordan du definerer en innvandrer) har få eller ingen røtter i dette landet.? Det må være lov til å spørre. Jeg vet i alle fall at jeg allerede i dag knapt kjenner meg igjen i den delen av Oslo som jeg vokste opp i, og jeg vil ikke la mine egne barn bo der og gå på skole der. Så jeg flytter vel vestover jeg også, som alle andre som har råd. Villalivet i Bærum, Asker eller kanskje Tønsberg, med au pair og hushjelp, er sikkert ikke altfor vondt det heller. Så da tar jeg helg og avslutter for min del her.

Skjult ID med pseudonym østers fr. 1 juli 2011 18:32

Sier du det.

Skjult ID med pseudonym sushibabe fr. 1 juli 2011 19:53

@ Forundret
Har du selv noensinne bodd i utlandet? Det er nemlig en god måte å utvide egne horisonter og realisere at felleskapsfølelse i et heterogent samfunn er mulig.
At du ikke har noe mot utlendigene den kjøper jeg ikke uten videre. Dine apokalyptiske visjoner om Norge som innvanderland forteller jo nok for seg selv, da blir det i overkant patetisk å si at kona di kunne vært innvadrer selv HAHA
Men du fikk mye applaus i tråden her, så jeg håper du føler deg bedre nå

(mann 55 år fra Akershus) fr. 1 juli 2011 20:03 Privat melding

Vent til Oslo får Muslimsk ordfører.....da kommer det nok andre toner utfra pipene til enkelte...

Skjult ID med pseudonym barebea lø. 2 juli 2011 15:47

hva slags toner forventer du deg da Mr Pusten? Og hvor sikker er du på andres vegne?

Skjult ID med pseudonym neptun sø. 3 juli 2011 19:48

Mulig denne tråden er avsluttet nå, men som et apropos til dem som klager over folk som ikke vil bli kjæreste med en Frp-velger - denne tråden illustrerer godt hvorfor.

Skjult ID med pseudonym irene;) sø. 3 juli 2011 19:57

Noen av de som som synes ts har gode poeng er langt fra frp tilhengere.. men vi dater ikke trangsynte naive folk heller;) Dette er da et tema verdt belyse , men ikke lett når folk ikke gidder lese det som står der og istedet gnåler om rasisme og frp! Ta deg en bolle neptun;)

Skjult ID med pseudonym irene;) sø. 3 juli 2011 20:01

Tror foressten en muslimsk ordfører kunne vært genialt..litt nytenkning er på sin plass. Hvorfor skulle ikke en muslim kunne gjøre den jobben, minst like godt som den sittende.. Er vedkommede norsk statsborger så er det vel ikke noe problem det:)

Skjult ID med pseudonym kit sø. 3 juli 2011 20:19

Problemet mitt med TS er hans uredelige bruk av statistikk. Han bruker masse tall som i seg selv er riktige, men måten de prenteresters på er ikke konsistent. Eksempelvis når han skal ha ett stort tall for ikke-norske, blir en som har en svensk besteforeldre regnet som ikke norsk. Når han refererer kriminalitets rater, referer han til de ratenene en liten del av gruppen innvandrere har. Han glemmer å si at det er noen grupper innvandrere som har lavere rate enn de han regner som nordmenn.

Videre påstår han at hovedbudskapet hans er den lave fertilitetsraten for de han kaller norske kvinner. Men han vil ikke komme på banen med noen forslag om hva som kan gjøres. Bortsett fra å stenge grensene. At ett samfunn har en lav rate er en utfordring, siden en da får en kraftig eldrebølge.

Skjult ID med pseudonym irene;) sø. 3 juli 2011 20:24

Du da kit.. vil du ha en med rosiner eller uten?

Skjult ID med pseudonym kit sø. 3 juli 2011 20:33

Du får finne noen andre å pushe Shellbollene dine til

Skjult ID med pseudonym irene;) sø. 3 juli 2011 20:36

nååååh:) de er hjemmelaget kan du forstå.. men jeg spiser de gjerne selv,eller serverer de til teatime:)

Skjult ID med pseudonym hjelp sø. 3 juli 2011 20:38

@ irene;))
Da kan du spise bullshiten selv

Skjult ID med pseudonym neptun sø. 3 juli 2011 20:42

@irene
Kanskje ikke, men det er en politisk diskurs som fremfor alt assosieres med Frp, og jeg synes det er ganske så merkelig at det på den ene siden klages over at noen ikke vil ha en kjæreste med bestemte politiske synspunkter og at folk på den andre siden står for så outrerte synspunkter som dem blant andre TS gjør - Frp-velger eller ikke.

Selv synes jeg det er mye mer skremmende å tenke på at vi kan få et flertall med dette menneskesynet enn et flertall av mennesker med mørkere hudfarge enn dagens gjennomsnittsnordmann.

Skjult ID med pseudonym kit sø. 3 juli 2011 20:43

irene, har du vakuum mellom øra?

-1. TS har merket dette som en grønn tråd

-2. Jeg har gitt han kreditt for noen av problemstillingene han har reist. Noe som selv en gullfisk ville ha husket hvis de bare hadde giddet å lese tråden før de åpner munnen og avslører sin ignoranse.

Skjult ID med pseudonym grilløster sø. 3 juli 2011 20:44

ta de bollene og sitt på de irene! ;)

hvis du ikke forstår hvor villedende og direkte feil og indirekte feil Ts har, så kan du diskutere ALT du vil, men jeg melder meg ut fordi dette er jug! For det meste. Kan godt diskutere tema men da må man la statistikken være i fred eller utelukke den helt! Men "åliksom" diskutere på direkte feil grunnlag er jo bare fascistisk.

Og det første man lærer i faget statistikk er at ALL statistikk lyver, så ikke kom rennende med liksom RIKITG statistikk heller.

*skumme, skumme, mysatanicass*

Skjult ID med pseudonym blindebukk sø. 3 juli 2011 20:45

eg for min del kunne aldri vert gift med ei sv kjerring....sjølv om eg ikkje er frp mann:)

Skjult ID med pseudonym grilløster sø. 3 juli 2011 20:50

feil tråd blindebukk, ingen av de her!

Skjult ID med pseudonym irene;) sø. 3 juli 2011 20:50

hehe jeg er ikke ignorant:) men denne tråden lyser av nettopp slike innlegg... En håpløs gjeng stort sett her inne.. men og derfor jeg sjelden gidder diskutere og nøyes med å fjase.. For det er tilnærmet umulig oppnå noe med det likevel...
Sparer min lynende intelligens til et mer passende fora:))) Sitte på bollene? Spise de gjør jeg iallefall ikke;)

Gjesp

Skjult ID med pseudonym neptun sø. 3 juli 2011 20:53

Gidder ikke å diskutere? Synes heller det virker som du kommer med påstander og beskyldninger, for så å rygge ut når du ikke har noe svar å komme med, jeg. Svært lite tiltrekkende, må jeg si...

Skjult ID med pseudonym irene;) sø. 3 juli 2011 20:55

@neptun.. hudfargekortet??? ialledager...om det var ts du siktet til der så er jeg fullstendig uenig med deg. Det er virkelig ikke det han sier! De som tenker slik er jeg enig om at er farlig.. mest for at de er hjerneløs...
Men dette er nytteløst OG kjeeeeeeedelig..

Skjult ID med pseudonym .... sø. 3 juli 2011 20:59

Irene har da vært høyt og lavt på forumet i hele dag og det er tydelig at hun kjeder seg. Men det er lov å ta litt hensyn. Egentlig veldig lite tiltrekkende :-(

Skjult ID med pseudonym irene;) sø. 3 juli 2011 21:06

Ta hensyn? Beklager at jeg er lite tiltrekkende for deg ....som tydeligvis har fulgt med på forumet høyt og lavt i dag;) stikker i hjertet;)

Skjult ID med pseudonym hjelp sø. 3 juli 2011 21:07

Usympatiske kjerringer kjeder seg som regel , sånn er det bare @irene

Å betegne andre som hjerneløs er arrogant og ikke lurt i det hele tatt.

Det viser bare at det mangler sosiale antenner hos deg

Skjult ID med pseudonym sø. 3 juli 2011 21:09

Morsomt at @hjelp skriver på samme måte som @kit;)

Skjult ID med pseudonym neptun sø. 3 juli 2011 21:10

@irene
Når TS bruker begrepet "etnisk norsk" er forskjellen fra det man tidligere kalte "ariere" bare akademisk. For det er jo åpenbart at det ikke er polakker og party-svensker han er redd for at skal overta landet. Hva vil det si å være etnisk norsk? Hvem er etnisk norsk? Er en person som er adoptert fra Colombia etnisk norsk? Eller barnet vedkommende får med en person som er født i Norge av norske foreldre? Er en person med en svensk mor og en norsk far etnisk norsk? Hva da med en som har gambisk mor og norsk far? Eller en såkalt "fjerde generasjons innvandrer"? Hvor mye "norsk blod" må man egentlig ha for å være "etnisk norsk"? Det hele reduseres ganske raskt til raseteori.

Men hvis du ikke vil diskutere dette, hvorfor diskuterer du det likevel? Dette stinker dårlig skjult dobbeltkommunikasjon.

Skjult ID med pseudonym irene;) sø. 3 juli 2011 21:10

Stang ut@hjelp.. det viser bare nok en gang hvordan folk leser her inne:) Tøffinger som bytter nick foressten;)

At jeg kaller folk for hjerneløs som er redd for mørk hudfarve står jeg fortsatt inne for! Eller leste du feil kanskje.. ta tiden til hjelp...

Skjult ID med pseudonym kit sø. 3 juli 2011 21:16

Jeg er ikke hjelp. Jeg bruker aldri @feil.

@irene. Empirien tilsier du er ignorant. Vi må forholde oss til fakta ikke metafysiske forklaringer om at du egentlig er skaperen av alt liv.

Det er også tegn som tyde på om en sparer hjernen, er det like smart som å spare muskulaturen. Den forsvinner.

Skjult ID med pseudonym 1881 sø. 3 juli 2011 21:20

Det er merkelig hvordan enkelte drar frem rasismekortet hver gang noen tar opp konsekvensene av dagens innvandringspolitikk. Det er ingen tvil om at det er mange som bidrar til samfunnet på bra måter, men vi kan ikke lukke øynene for alle de utfordringene det medfølger.

Noen eksempler på slike er:

- Overfallsvoldtekter (uansett hvor lite man måtte like det, faktum viser seg å være at det er stort sett ikke vestlige innvandrere som står bak disse).

- Belastningen på vårt velferdssystem (stikker man snuta inn på NAV så er det åpenbart at innvandringen fører med seg store økonomiske belastninger)

- Salg av dop (ulovlige innvandrere reiser rett fra grensa til akerselva for å selge dop)

- Skoler med 90% innvandrere (jeg vet ikke hva dere synes, men jeg ønsker ikke å sende mine barn til en skole hvor norsk kun eksisterer i norsktimen)

- For ikke å glemme det faktum at Nordmenn om 50 år vil være i mindretall i sitt eget land. Norge er ikke stort. Vi har ikke kapasitet til å redde hele verden. Innvandringen må derfor begrenses kraftig.

Skjult ID med pseudonym irene;) sø. 3 juli 2011 21:21

Sorry kit, jeg greier ikke bli irritert engang for du er så fullstendig på siden, (nett som@hjelp)

Sorry neptun jeg gidder som sagt ikke, så kan du få stemple det nett som du vil:)

Skjult ID med pseudonym hjelp sø. 3 juli 2011 21:22

Ikke bare meg som synes du er usympatisk....ta deg tid å les de siste innleggene. Du trenger sikkert ikke lesehjelp, du er såååå intelligent og smart.

Hvorfor har jeg byttet nicket er helt enkelt....HJELP er min først reaksjon når jeg leser det du skriver :P

Skjult ID med pseudonym Elfrodo sø. 3 juli 2011 21:23

Her er det som det pleier å være på søndager ser jeg ;-)

Jeg rimelig sikker på at Irene og Kit har et hefitg elskerforhold og dette bare er spill for galleriet (som det pleier å være på forumet...hehe)

Skjult ID med pseudonym kit sø. 3 juli 2011 21:24

Du har demonstrert til det fulle at du blir irritert. Dine innlegg den siste timen taler for seg selv.

Og prøv å bruke hue litt. Tror du jeg har behov for plutselig å skifte nick etter jeg fremholdt under eget nick at en gullfisk har bedre hukommelse enn deg?

Skjult ID med pseudonym irene;) sø. 3 juli 2011 21:27

Hehe, kan ikke forestille meg at heftig ville være tilstede i en slik setting..ikke på en positiv måte i allefall;)

jepp@hjelp.. jeg er den nye typen blond... vi er livsfarlig.. du vil ikke ane hva som traff deg engang, vi har et supert cover!:)

CC

Skjult ID med pseudonym neptun sø. 3 juli 2011 21:27

@1881
Til det du skriver:

- 99,9 prosent av ikke-vestlige innvandrere begår IKKE overfallsvoldtekter. Da må det vel være noe litt mer avansert enn at det er det at de tilhører den statsitiske kategorien som gjør at de begår det. Videre utelukker du bevisst alle andre voldtekter enn overfallsvoldtekter - mener du de ikke er like ille?

- Da Os kommune skulle lage sitt vidgjtne innvandrerragnskap, viste det seg at det gikk i pluss. Se rundt deg i Oslo: Hvem kjører T-banen? Hvem vasker kontoret ditt? Hvem holder butikken på hjørnet gående? Hvem kjører drosjene? Uten innvandring stopper Norge opp - så enkelt er det!

- Nettopp - de som selger dop er ULOVLIGE innvandrere. De risikerer ingenting på det. De lever i Norge uten noen mulighet til å tjene til livets opphold på annen måte. Tenk over det en gang før du uttaler deg.

- Hvis du ser på de skolene du skriver om, vil du se at de som gjør det best er jenter med innvandrerbakgrunn. De gjør det bedre enn både jenter og gutter med innvandrerbakgrunn. I Oslo er dette først og fremst et spørsmål om den klassedelte byen. Nei - jeg vil ikke være redd for å sende barna mine på en skole der de får se andre enn bleikfeite norske unger.

- Hvorfor fremstiller du det som et faktum at nordmenn vil være i mindretall når Kit så ettertrykkelig har vist at det er løgn og forbannet dikt? Og hvem er forresten dissse "nordmennene"? Hvor rent blod må man egentlig ha? Og er det noen forskjell på svensk og somalisk blod?

Jeg kjenner lusa på gangen når jeg ser dem, og jeg er ikke redd for å omtale det ved sitt egentlige navn - reinspikka rasisme og fremmedfrykt.

Skjult ID med pseudonym kit sø. 3 juli 2011 21:28

Elfrodo, ikke aktuelt så lenge jeg har 2 gode armer....

Skjult ID med pseudonym neptun sø. 3 juli 2011 21:29

Til siste innlegget mitt - jeg mener selvfølgelig at innvandrerjenter gjør det bedre enn jenter og gutter UTEN innvandrerbakgrunn.

Skjult ID med pseudonym irene;) sø. 3 juli 2011 21:31

Nå må du roe deg Kit, den eneste som er irritert her er deg:) Du kan nekte, men mine telepatiske evner aner at du koker litt:)))) Prøve å rakke ned på meg slik personlig er bare barnslig.. hehe skulle gjerne tilbydd deg en bolle til, men er tomt gitt:)

Var ikke jeg som beskyldte deg for å ta nicket *hjelp*... men det visste du jo.. siden du leser så grundig;)

Skjult ID med pseudonym neptun sø. 3 juli 2011 21:32

Neptun tenker at Irene enten er litt småfull eller kjeder seg veldig...

Skjult ID med pseudonym blindebukk sø. 3 juli 2011 21:35

eg er imot forstor innvandring men ER ikkje imot innvandrere:) dei som stempler det som rasisme er etter min meining idioter som ser kunn sin eigen sak....

Skjult ID med pseudonym irene;) sø. 3 juli 2011 21:35

næh.. klin edru bergenser.. bare litt bakfull og fandenivolsk:) men såpass må folk tåle.. men siden jeg ikke gidder samtale med dere om dette emnet skal jeg trekke meg ut.. Jeg følte bare for å forsvare ts og det han prøver si.. men jeg ser faktisk når noe er håpløst:) Be bye

Skjult ID med pseudonym 365 sø. 3 juli 2011 21:47

@Neptun: Takk!! Jeg kan bare slutte meg til dine innlegg. Ord for ord og alt sammen. :)

Skjult ID med pseudonym kit sø. 3 juli 2011 21:59

Dette var en seriøs tråd helt til irene fant ut den var kjedelig og under hennes verdighet, og da mente det var helt greit å spore den av.

@irene. Ta deg en bolle.

Skjult ID med pseudonym neptun sø. 3 juli 2011 22:07

@blindebukk
Jeg har for så vidt ikke rettet det mot deg, men den typen argumenter som lanseres mot innvandring her, kan vanskelig omtales som noe annet. Det handler om å se folk for hvem de er.

Personer fra den tredje verden er ikke bare en statistisk kategori. Det er kurdere som har deltatt i krig mot Tyrkia, palestinere som har fått hjemmene sine fjernet av israelske buldosere, karener som har blitt fordrevet av de burmesiske myndighetene, iranere som har flyktet på grunn av sitt medlemskap i ikke-religiøse partier, somaliere som har levd hele livet sitt i en stat som ikke er en stat, tsjetsjenere som har fått hele familien drept av russiske tanks, bosniere som er så uheldige å ha blandet opphav, afghanere som har våget å protestere mot krigsherrene som styrer landet, eritreere som har falt i unåde hos et paranoid regime, kongolesere som har havnet midt i skuddlinjen i krigen som foregår der, vietnamesiske opposisjonelle, tamiler som har blitt utsatt for systematisk diskriminering fra srilankiske myndigheter, marokkanske kvinner som flykter fra vold og tvangsekteskap. For å nevne noen.

Nettopp med dette i mente, blir det svært vanskelig for meg å se hvordan man kan være mot innvandring som sådan. Som sagt, jeg skulle likt å sett hvordan kollektivtrafikken i Oslo skulle sett ut uten nettopp disse individene.

Skjult ID med pseudonym blindebukk sø. 3 juli 2011 22:17

neptun..va ikkje deg den komentaren min va retta mot heller:) men eg synst me må gjere meir for innvandrene..og da kan me starte med dei som er her..for måten dei blir behandla i dette landet er ikkje norge verdigt..når det er på plass kan me ta inn fleire,ikkje det at me skal stenge grensa imellotida men ta inn så mangen at dei er istand til å hjelpe og gje dei eit verdigt liv:)

Skjult ID med pseudonym Elfrodo sø. 3 juli 2011 22:19

Frp-politikk med andre ord ;-)

Skjult ID med pseudonym blindebukk sø. 3 juli 2011 22:22

nei...meir omtanke for det enkelte inndivid enn å plassere dei i ein statestikk og sei alt er bra:)

Skjult ID med pseudonym katte sø. 3 juli 2011 22:27

@neptun, endel av de du nevner går vel inn under asyl-institusjonen, som ikke er det samme som innvandring.

Skjult ID med pseudonym blindebukk sø. 3 juli 2011 23:03

ja...i god meining av våre kjære politikere men alle veit jo at det er berre prat og null handling derifra:)

Skjult ID med pseudonym neptun sø. 3 juli 2011 23:04

@katte
Det er for så vidt riktig, men jeg tviler på om TS sondrer så mye mellom disse kategoriene.

@blindebukk
Spørsmålet er hvilken innvandring du vil stoppe. Vi har fire grupper som kommer fra land i den tredje verden til Norge - asylsøkere, kvoteflyktninger, innvandrere på familiegjenforening og arbeidsinnvandrere.

Asylsøkere er jo mennesker som er på flukt fra myndighetene, og for å få asyl eller opphold på humanitært grunnlag, er det ganske omfattende beviskrav - strengere i Norge enn i de aller fleste land, selv enn i Berlusconis Italia. Kvoteflyktninger er mennesker FNs høykommissær for flyktninger mener har de samme behovene. Kort fortalt, er det som er felles for disse at de risikerer tortur, forfølgelse og drap hvis de ikke får opphold.

Arbeidsinnvandrere er mennesker det er et definert behov for i Norge. Man kan ikke komme fra Somalia for å søke arbeid i Norge, man må ha et arbeid å komme til, jf. for eksempel Marie Amelie. Arbeidsinnvandrere er derfor ikke en utgift for Norge, det er en gruppe som trengs for å få hjulene til å gå rundt. Det kan være snakk om filippinske hjelpepleiere eller indiske IT-eksperter - det er i alle tilfeller arbeidskraft vi har bruk for, de bidrar til å få hjulene til å gå rundt.

Så har man familiegjenforening. I Norge i dag er det omfattende krav til forsørgerevne for familiegjenforening og botid, og hovedregelen er at det kun er barn og ektefelle/samboer som kan få opphold. Dette er da mennesker som er her enten som flyktninger, asylsøkere eller arbeidsinnvandrere. Å kreve at disse ikke skal få ha kontakt med familien sin, selv om de oppfyller disse kravene, er rett og slett hjerteløst. Om du hadde flyktet fra en krig eller flyttet til et land som trengte arbeidskraften din - hvordan ville du oppfattet dette samfunnet om de tvang deg til å finne deg i at familien din befant seg på motsatt side av jorda, og hvor mye ville du egentlig gjort for å bli integrert i dette samfunnet?

Så når du skriver du vil stenge grensene, hvem er det for? Er det for dem som risikerer å bli drept om de blir sendt hjem? Er det dem vi har bruk for for å holde velferdsstaten gående? Eller er det den nærmeste familien til disse gruppene?

Skjult ID med pseudonym neptun sø. 3 juli 2011 23:05

Og forresten, jeg snakket senest i dag med en kompis som jobber med å utarbeide det opplegget HDV skriver om. Selv om man vedtar at noe skal utarbeides, betyr det ikke at det er på plass neste dag. Den som tror det, har skjønt lite av hvordan staten fungerer.

Skjult ID med pseudonym blindebukk sø. 3 juli 2011 23:13

neptun:) du har allerede vridd på det eg har sagt..har ikkje nevnt at me skal stenge grensa:) men viss du meiner me skal ha den på vidt gap og fylle norge med innvandrere som me ikkje er istand til å håndtere er det beste for norge,nordemenn og dei innvandrerne som allereder er her...vil eg kalle deg litt naiv:)

(mann 37 år fra Akershus) ma. 4 juli 2011 13:20 Privat melding

Etter å ha lest denne tråden kjenner jeg at jeg blir oppgitt over at alle skal være så forbanna "politisk korrekte" hele tiden. Det startet med at det ble stilt spørsmål ved Norges innvandringspolitikk, og degenererte til den vanlige drittslengingen og usaklige kommentarer som det pleier hver gang innvandring nevnes. Jeg har ikke svarene på alt, og ikke helt sikker på NÅR man kan kalles "etnisk norsk", men definisjonen på etnisitet er en gruppe mennesker som deler like verdier, moralske oppfatninger, religiøse meninger, lever på et begrenset landområde. Ut fra dette mener jeg man kan utlede at 1.- og 2.-generasjons innvandrere ikke kan regnes for å være "etnisk" norske, da disse ikke deler våre verdier, moralske oppfatninger eller religiøse meninger. De bor på samme landområde, men det er ikke nok per definisjonen. I 3. og 4. generasjon kan man da begynne å se på dem som "etnisk" norske, da de er såpass langt fra tilhørighet til fremmede verdier, moraler og religiøsitet til å akseptere det norske samfunnet for hva det er.

Og når man leser om ulovlige innvandrere som Zarife, som har brutt norsk lov ved flere tilfeller, har blitt nektet oppholdstillatelse ved flere tilfeller, men fortsatt får bli fordi hun har pult på seg et par unger, er det ikke rart man blir litt redd for hva som vil skje med det norske samfunnet. Kommer man som flyktning til dette landet fra områder med rasistisk eller religiøs forfølgelse, er du velkommen til å komme hit og være trygg, men dette betyr ikke at de har rett til å bryte loven igjen og igjen. Ei heller betyr det at de har rett til å bli værende her når situasjonen i hjemlandet har roet seg ned. De KAN få lov til å bli værende, men da kreves det også at de tilpasser seg vårt samfunn. Med det mener jeg ikke at de skal glemme alt de noensinne har vært, men et minimums-krav er at de lærer seg norsk. Deretter hadde det vært greit at de aksepterte oss nordmenn for hva vi er. Har lest flere uttalelser fra muslimske gutter som mener at norske kvinner bare er horer, og at det ikke regnes som voldtekt etter muslimsk lov å ta for seg som man lyster, fordi vi er "vantro". Jeg respekterer mennesker som respekterer meg, uavhengig av farge, religion, språk, klesdrakt, osv osv. Men jeg respekterer IKKE de som mener at jeg skal brenne i helvete, eller MÅ omvendes til "den rette tro", eller folk som ikke respekterer meg og mine meninger og vaner. Jeg går ikke i kirken, tempelet eller synagogen og prøver å omvende folk fra religion selv....

(mann 37 år fra Akershus) ma. 4 juli 2011 13:31 Privat melding

...om jeg mener at ALL religion kun er et apparat for å holde folk undertrykte. Så lenge religion praktiseres privat, er det ingen problemer for meg.

Jeg har ingen problemer med arbeidsinnvandring, for saken er enkelt og greit at vi trenger dette. Men jeg har problemer med innvandrere som kommer hit, kaller meg for rasist fordi jeg forventer å bli behandlet som et tenkende menneske, og nekter å integrere seg i det hele tatt. Hvis det stedet de kom fra, ikke var mer ille enn at de ønsker de samme tingene i vårt samfunn, så dra tilbake dit dere kom fra da. Det er jo da ganske tydelig at det var bedre enn Norge, ikke sant?

Jeg er for å ta hensyn til andre mennesker, men når andre mennesker ikke tar hensyn til meg, fortjener heller ikke de at jeg tar hensyn til dem.

At vi nordmenn kan bli flinkere til å vise forståelse er mulig. Men da har vi også rett til å forvente at andre skal vise forståelse for oss. Kristne vil kjenne igjen dette, fordi det er kalt "den gylne regel": Gjør/Vær mot andre som du vil at andre skal gjøre/være mot deg." Når innvandrere nekter å integrere seg i det norske samfunnet, betyr det at det norske samfunnet ikke har noen plikt til å forsøke å integrere dem heller. Vi gir dem opphold, velferd og muligheter. Da er det helt naturlig å forvente at de bidrar til å øke velferden og mulighetene for andre også.

Skjult ID med pseudonym irene;) ma. 4 juli 2011 13:48

:)@ ottifanten. Selv om jeg aner at noen vil trekke kortet her også:)

Folk må innse at der finnes fler nyanser, hverken jeg eller ts er rasister eller stemmer frp, det er utrolig banalt dra frem slike beskyldninger bare for at dere vet vi trenger arbeidskraft og må være mer åpen for andres kultur. Det er fullstendig på siden av poenget. Det å åpne landet for mennesker så forskjellig fra oss gir konflikter, mest nettopp fordi vi er en gjeng med bønder som er oppdratt til å være snille, det er politisk ukorrekt å kalle en neger for en neger. Fremmedfrykten florerer, jeg bor i dette landet, riktignok ikke i den største byen, takk og lov for det! Jeg ser det, diskuterer det og river meg i håret av det!..
Vi nordmenn skal være så snille og gode, men ER vi det? Om du gidder gå litt inn i deg selv så ser du at det er vi selv som står i veien for at dette vil lykkes. Vi må ha en bedre integreringspolitikk, slutte være redd ta opp problemet, vi må alle ta noen omganger med oss selv og finne ut hvor skoen egentlig trykker.

Jeg tenker at den dagen vi kan ta slike diskusjoner uten at noen drar opp rasistkortet, ja først da er vi kommet der vi burde vært for lengst, der flesteparten av dere tror dere er, bare dere har ikke tenkt tanken lenge nok!

Innvandrere er en stor gruppe med individuelle mennesker og ikke ensartet, uansett må vi selv, alle sammen ta et ansvar for å innkludere dem, gi dem en mulighet til å passe inn. Vi må finne en måte å sameksistere på, en bedre måte...og første steg er å tørre snakke åpent rundt det!

Skjult ID med pseudonym 365 ma. 4 juli 2011 14:18

Takk og pris at enkelte velger å skrive med åpent nick og bilde her - så vet jeg hvem jeg aldri, aldri må finne på å kontakte. Jeg får frysninger.

@Irene: Jeg skjønner ikke halvparten av hva du mener, du surrer sånn.

Skjult ID med pseudonym neptun ma. 4 juli 2011 15:22

@blindebukk
Du skriver at du ikke vil stenge grensa for alle, men jeg forstår jo at du mener at dagens praksis er for liberal, og det betyr jo at du må stenge grensa for noen? Om ikke du må gjøre det, så må i hvert fall de som skal stramme inn politikken ytterligere ta noen valg her - hvilke grupper er det som skal ofres på selvgodhetens alter?

@Ottifanten
TS har ikke "stilt spørsmål ved dagens innvandringspolitikk". Han har tatt utgangspunkt i tall som Kit på en forbilledlig måte har vist at ikke stemmer, og så har han brukt dem til å hevde at dette truer den norske folkesjela. Og det er nøyaktig det samme du gjentar - da kan du for pokker ikke vente å bli strøket medhårs heller? Hvis du ikke vil bli anklaget for rasisme, får du la være å komme med slike usmakelige oppgulp som du gjør.

Det er nettopp de holdningene du står for som er det største hinderet for integrering - som gjør at folk med minoritetsbakgrunn holder seg til sine egne og at velutdannede mennesker fra den tredje verden ikke velger Norge.

Skjult ID med pseudonym irene;) ma. 4 juli 2011 15:54

hehe @365.. får ta det til etteretning:) Ofte har man mange meninger om mye som man prøver ytre, og man tenker at de forstår hva jeg mener.Men i følge dette forumet så er det ikke alltid slik nei;) Mulig derfor jeg liker ha verbale diskusjoner, mye som forsvinner mellom linjene....Folk leser ofte det de ønsker å lese, forutintatte holdninger... Som å stange hue i veggen.....Blir sjelden noe vettugt av slik.

Men jeg vet jeg har rett:)) og nøyer meg med det i denne sammenhengen;)

Skjult ID med pseudonym blindebukk ma. 4 juli 2011 17:26

neptun..ja no vrir du ikkje:) eg har ikkje nok informasjon til å ta den avgjersla og det er ikkje min jobb heldigvis,for det er ikkje ein koslig jobb
selvgodhetens alter? du ligger berre å fisker etter å kalle meg rasist hehe:)

Skjult ID med pseudonym neptun ma. 4 juli 2011 20:05

@blindebukk
Jeg er ikke ute etter å kalle deg rasist, du har foreløpig ikke stilt deg i samme kategori som TS og Ottifanten. Men jeg mener faktisk at man, når man krever at noe skal gjøres, skal ta innover seg hva det innebærer også og argumentere ut fra disse forutsetningene.

Skjult ID med pseudonym Rasist? ma. 4 juli 2011 20:11

Er det noen som er uenige i at vi tar inn for mange i forhold til hvor mange vi greier å ta vare på?

Skjult ID med pseudonym neptun ma. 4 juli 2011 20:23

@Rasist?
Ja, det er det.

Skjult ID med pseudonym blindebukk ma. 4 juli 2011 20:52

ja ser den Neptun:) men no kan me ikkje ha svara på alt og løyse problemene berre med å knipse med fingrene..trur me berre kan bli enige om at me 2 er uenige:)
og ja er fulstendig klar over ka det vil sei for enkelte å ikkje komme til norge men står fremdeles for at norge kan ikkje redde heile verden med å ta alle hit..

Skjult ID med pseudonym Byggern ma. 4 juli 2011 21:40

Vi trenger arbeidskraft fordi vi må bygge så mange nye boliger, vi trenger nye boliger fordi vi tar inn så inn i h.......ampen med innvandrere! Mohahahahahahahahahahahahahahahahaa

Skjult ID med pseudonym neptun ma. 4 juli 2011 21:40

Men i all verden, da, det er ingen som har sagt at alle skal komme til Norge heller. Men med 43 millioner mennesker på flukt, er det ganske så pinlig på vegne av den rike verden at 80 prosent av byrdene med å ta seg av flyktninger faller på land i den tredje verden.

Skjult ID med pseudonym blindebukk ma. 4 juli 2011 21:50

hehe det va jo å sette ting på spissen:) men det at 80 prosent flykter til andre land i tredje verden er nok naturligt..for det er sikkert nabolandet eller i "nærheten"... hadde eg måtte rømt norge hadde nok svergie eller danmark vert førstevalget:)

Skjult ID med pseudonym neptun ma. 4 juli 2011 21:59

Tja, Norge nekter jo å ta imot flyktninger fra vårt store naboland i øst.

Skjult ID med pseudonym blindebukk ma. 4 juli 2011 22:02

russland du tenker på?:) ja dei har sikkert ein grunn for det....

Skjult ID med pseudonym neptun ma. 4 juli 2011 22:05

Jo, men det går jo mot påstanden din om at det er naturlig at det er naboland som tar imot flyktninger, eller hva? Iran og Pakistan kan rett og slett ikke være så selektive overfor flyktninger fra Afghanistan som Norge er for flyktninger fra Russland, for eksempel tsjetsjenere eller medlemmer av andre minoritetsgrupper.

Skjult ID med pseudonym blindebukk ma. 4 juli 2011 22:11

for å vere litt flåsete..men for å rekne russland som eit naboland må ein vere same:) men me kommer ingen vei med denne diskusjonen så me kan like godt gje oss:) respekterer dine meininger og det du står for men er lov å vere uenig:)

(mann 38 år fra Østfold) ma. 4 juli 2011 22:17 Privat melding

Der kryr jo av flyktninger fra vårt store naboland i øst. Ihvertfall i Oslo. Ifølge enkelte er de ikke særlig velkomne heller tydeligvis: http://farm4.static.flickr.com/3595/3624180427_825a891e1d.jpg