Pent brukt nyre ønskes byttet i fyldig mørk hårmanke.