Hva med å opprette et panel bestående av noen folk som frivillig medler seg, som kan komme med innspill, råd og veiledning om profiler her?
Så kan man som bruker sende en forespørsel - og panelet komme med innspill og begrunne ting de reagerer på osv..Komme med forslag..
Eksempel: En ny person oppretter en profil - og for de fleste som oppretter en ny profil, er det famlende vanskelig å vite hvordan andre ser på hvordan man selv fremstiller seg.. Vi ser jo eksempelvis mange menn med segselvibaroverkroppforanspeiletmedmobiltelefonihåndaogavkuttethode-bilder.. Intensjonen er sikkert god da man, når man oppretter profilen, tror at en slik site som dette handler om å "markedsføre" sine beste sider :) Dette var bare ett eks..