Alle innlegg Sukkerforum

Offentlig mobbing - finns det noen løsning?

Vis siste innlegg
(mann 39 år fra Oslo) fr. 2 sep. 2011 12:27 Privat melding

Ble facinert idag når jeg leste denne artikkelen om nettmobbing:

http://www.dagbladet...nriks/17925973/

Sitat fra teksten: "I dag satt Andrea og hørte på kurset «Bruk Hue» som arrangeres av Telenor, Røde Kors, Barnevakten og Medietilsynet. Der hørte hun at sjikane og mobbing straffes hardt, hvis politiet blir koblet inn."

På meg virker det klart at mobbing av enkeltpersoner er en jævlig uheldig tendens for alle.

Nettoeffekten fører til dårligere stemning blandt folk generelt, dårligere gjensidig forståelse, ineffektiv kommunikasjon, svakere grunnlag for samarbeid og til syvende og sist: mindre effektiv utnyttelse av alle ressurser. Kort sagt: Et fenomen som på sikt skaper tap for alle.

De fleste ser også ut til å være enige i at mobbing "ikke er bra" - de politiske partiene er enige, foreldrene er enige, arbeidsgiverne er enige, alle er enige: Det finns mye bedre måter å kommunisere.

Samtidig har vi for eksempel britisk tabloidpresse. Disse organisasjonene har i flere tiår holdt på med systematisk og grov mobbing av enkeltpersoner ovenfor hele offentligheten - uten at effektive mottiltak er gjennomført.

Med tanke på hvilke signaler slik praksis sender til barn, unge og alle andre, er det lett å se hvilke enorme skadelige samfunnsmessige konsekvenser slik offentlig praksis sannsynligvis vil ha på sikt.

Spørsmålet mitt er derfor litt stort, langsiktig, men virker høyrelevant: Har noen ideer til effektive midler for å motvirke systematisk offentlig mobbing av enkeltpersoner?

Jeg tenker ikke bare på juridiske tiltak her, men like mye holdningskampanjer, "leading by example" og andre muligheter - i det hele tatt alle mulige ting som kan fungere effektivt for å motvirke at gale mediemoguler organiserer systematisk offentlig mobbing uten at noen kan sette stopper for det.

Hvis du skal bruke din skarpeste kløkt og din rikeste kreativitet og grave frem det ypperste gullet fra ditt mentale skattekammer:

Hva tror du kan funke?

Skjult ID med pseudonym neptun fr. 2 sep. 2011 20:30

Det er klart mediene og storsamfunnet har et stort ansvar her. Jeg tenker for eksempel på kampanjen media kjørte mot Åslaug Haga for noen år siden, for ikke å snakke om kampanjen de førte mot Tore Tønne - som førte til at han tok livet sitt, uten at det førte til det grann av selvkritikk.

Mobbing er en rest av det dyriske og primitive ved mennesket, der man forsøker å hevde seg ved å tråkke på andre. Kan en avis øke opplagstallet ved å tråkke på folk, så er det en seier både for journalisten og for redaktøren. Akkurat som mobbing på skoler og arbeidsplasser - målet til mobberen er ikke bare å tråkke på personer, det er også å opparbeide seg en status gjennom å gjøre dette. Og vi lar oss gjerne forlede av mobberen - enten det er i frykt for selv å bli et offer eller det er for å kunne stige i status sammen med mobberen. Dette er ikke ulikt det man ser på TV-programmer om apekatter, der alfahannen opprettholder sin status gjennom å alliere seg med andre og derigjennom gjøre seg i stand til å holde rivaler unna. Med utviklingen av menneskesamfunnet ble noe av dette undertrykt gjennom at det ble etablert sanksjoner mot de mest aggressive, slik at de ikke fikk ført genene sine videre, men tendensen er der fortsatt.

Jeg er derfor ikke sikker på at holdningskampanjer er nok - mobbing må gi reaksjoner. Det er helt hårreisende at det som regel er mobbeofferet, ikke mobberen, som må bytte skole eller finne seg en ny jobb. Det er helt hårreisende at media får lov til å trakassere offentlige personer. Og det er helt hårreisende at så mye av den politiske debatten handler om å stille motstanderen i et dårlig lys som ikke har noe med utøvelsen av vervet deres å gjøre - jf. f.eks. sex-anklagene mot Bill Clinton. Hva slags virkemidler man kan benytte seg av, vet jeg ikke, for særlig med tanke på media og den politiske debatten er det en fin linje mellom det å forhindre mobbing og det å innskrenke ytringsfriheten - det var helt på sin plass å kritisere en del av det Tore Tønne hadde gjort, men man kunne gjort det på en litt mer elegant måte.

Derimot mener jeg helt klart at skoler og kommuner burde få sterkere sanksjonsmidler enn de har i dag. Ikke bare er det der mobbingen er mest primitiv, åpen og avslørbar - særlig etter at mobbingen ble "teknologisk", men får vi med den oppvoksende generasjon mot mobbing, ser det med en gang lysere ut, tror jeg. Om mobberen blir tvunget til å skifte skole, i ekstreme tilfeller kanskje sendt på spesialskole, vil det bli avskrek