Alle innlegg Sukkerforum

Humanetiker...

Vis siste innlegg
(mann 34 år fra Buskerud) lø. 17 sep. 2011 13:26 Privat melding

Ser det er et valg under religion. Men religionsbladet på treet er som oftest grønn på de. Så er Humanetiker en religion, en kult eller hva?

Skjult ID med pseudonym bollox lø. 17 sep. 2011 13:37

er du redd for at noen skal komme og frelse deg eller, siden du er så redd for religiøse? ;o)

Skjult ID med pseudonym EvilSmurf lø. 17 sep. 2011 13:39

hah. that's never gonna happen. Men å ha en religiøs person i livet mitt er helt uaktuelt.

Skjult ID med pseudonym bollox lø. 17 sep. 2011 13:39

hvorfor?

Skjult ID med pseudonym EvilSmurf lø. 17 sep. 2011 13:43

Tror nok ikke det egner seg på trykk her. Tror det bare holder å si at det er uaktuelt.

Skjult ID med pseudonym McCloud lø. 17 sep. 2011 13:44

Teller fotball som religion, forresten? :)

Skjult ID med pseudonym bollox lø. 17 sep. 2011 13:45

du vet det finnes flere "grader" av religiøsitet? min beste venninne er personlig kristen, men har ikke hørt henne nevne gud eller jesus en eneste gang. og hun drikker og juger og har sex utenfor ekteskapet like mye som meg, som er ikke-troende ;op

Skjult ID med pseudonym EvilSmurf lø. 17 sep. 2011 13:48

At religiøse er like lite(eller mindre) til å stole på som oss andre var jeg ikke i tvil om. Har ikke med det å gjøre. Har sagt det er uaktuelt, og vil ikke gå mer i detalj om det på forumet.

(mann 44 år fra Akershus) lø. 17 sep. 2011 13:55 Privat melding

De fleste har da en eller annen grad av religion. Se på døende - av "en eller annen snodig" grunn er det veldig mange som konverterer fra ikke-troende til troende.

I tillegg er det mange som er religiøse, men som ikke har noe som helst ønsker eller planer om å konvertere andre. Jeg ser ikke problemet med dem. Det er jo ikke annerledes enn politikk eller andre meninger, slik jeg ser det. Noen ønsker eiendomsskatt og synes NRK-lisensen er helt ok. Andre ikke. Noen synes bingo er djevelens verk, andre ser ikke problemet. Noen håper de kommer et annet sted når de dør, andre ikke.

Selv synes jeg alle skal få mene det de vil så lenge de ikke skader eller plager andre...

Skjult ID med pseudonym EvilSmurf lø. 17 sep. 2011 14:14

jepp...fremdeles ingenting med min grunn å gjøre.

Men ennå ikke fått svar på spørsmålet mitt, jeg...

Skjult ID med pseudonym CH20Hn lø. 17 sep. 2011 14:22

Ifølge wikipedia er humanetikk følgende: "Humanetikk eller human-etikk var den betegnelse Kristian Horn valgte på det etiske system og (etter hvert) livssyn som Human-Etisk Forbund ble dannet for å utvikle og formidle i en norsk sammenheng. Horn hentet sitt begrep om human-etikk fra den danske filosofen Harald Høffdings (1843-1931) hovedverk Etik fra 1887. Høffding var igjen inspirert av empirismen og utilitarismen (David Hume og John Stuart Mill), og vektla det såkalte «verferdsprinsippet» som grunnverdi.

Humanetikk kan ses som enten snevrere eller sammenfallende med livssynshumanisme, også kalt sekulær humanisme. I internasjonal sammenheng finnes ikke et tilsvarende uttrykk og til engelsk oversettes gjerne humanetikk med humanism eller secular humanism."

Videre står det: "Med utgangspunkt i en snever forståelse av humanetikk som grunnlaget for en etikk, vektlegges en rasjonell og menneskelig forankret etikk, altså en etikk som utvikler etiske posisjoner og standpunkter gjennom rasjonelle vurderinger og utledninger av den menneskelige erfaring. Humanetikken er også baserte på oppfatningen om at det finnes en felles, allmenn moral/etikk. Dette kommer til uttrykk i de fellestrekk som kan ses i mange religiøse og etiske systemer. For eksempel var Kristian Horn opptatt av å vise hvor utbredt «den gyldne regel» er i mange religioner: «Du skal gjøre mot andre det du vil andre skal gjøre mot deg», eller negativt formulert: «Du skal ikke gjøre mot andre det du ikke vil andre skal gjøre mot deg.»"

Med andre ord er ikke humanetikk en religion, men et livssyn. Det er forankret i det man gjerne kaller "kristne verdier", selv om det uttrykket, historisk sett, ikke er så veldig snilt - derfor liker jeg ikke å bruke det. "Kristne verdier" var, inntil relativt nylig, synonymt med "tro det vi gjør, ellers får du svi!" ;) Humanetikere ønsker et humant (enda et uttrykk som egentlig ikke har positiv betydning med tanke på hva mennesker er kapable til å gjøre med hverandre) system der alle vurderes likt. Det er rom for å være religiøs, men religiøse tekster skal ikke brukes for å sette grensene.

Det er i hvert fall slik jeg ser på det. Men jeg har valgt å stå utenfor både statskirke og humanetiske samfunn. Dessverre betyr det at statskirken med jevne mellomrom bare "innrullerer meg" igjen, slik at jeg må melde meg ut på nytt. Men det får nå så være frem til jeg finner et samfunn som står for det jeg står for - og det har jeg ikke funnet enda...

Religion: nei
K

Skjult ID med pseudonym CH20Hn lø. 17 sep. 2011 14:22

(blech...ble visst for langt) Siste linjen skulle det stå "Kult: nei"

Skjult ID med pseudonym EvilSmurf lø. 17 sep. 2011 14:26

leste den Artikkelen jeg også, og satt igjen med et inntrykk av at svaret var både ja og nei....

og må vel være enig at det ikke virker veldig kult ;P

Skjult ID med pseudonym neptun lø. 17 sep. 2011 15:48

Jeg har, som ikke-troende, et problem med dedikerte humanetikere. Human-Etisk Forbund (HEF) var i følge Kjell Horn, sønn av grunnlegger Kristian Horn, opprinnelig først og fremst en pådriver for sekularisering av samfunnet. På den ene siden jobbet de med å påvirke det offentlige til å bli livssynsnøytralt, på den andre siden jobbet de selv med å skape slike tilbud - hvorav den borgerlige konfirmasjonen er det klart mest kjente. De hadde ikke mange medlemmer, men de hadde en viss betydning.

I dag, derimot, fremstår HEF som noe tilnærmet et ikke-religiøst trossamfunn. Når for eksemple debatten om KRL gikk som høyest, var det sterke krefter i HEF som gikk inn for å opprette egne humanetiske privatskoler, i stedet for å si, nei, vi aksepterer ikke bønn og forkynnelse i den offentlige skolen. Og for noen år siden begynte de med egne vigselsseremonier - på tross av at ikke-religiøse vigselsseremonier har vært utøvd av det offentlige i mange år - i stedet for å krve at vigsel skulle være et offentlig ansvar, slik det er i mange andre land, der en eventuell religiøs seremoni i etterkant kun er symbolsk.

Dermed blir faktisk humanetikken et likestilt alternativ til religionen

Skjult ID med pseudonym Veteran lø. 17 sep. 2011 15:51

Hvis du ikke finner svaret noen andre tenkelige steder, så prøv på Sukker-forumet :o)

Skjult ID med pseudonym EvilSmurf lø. 17 sep. 2011 15:52

grunnen til at jeg spurte her var jo fordi at valget humanetiker ligger under religion på sukker.

Skjult ID med pseudonym CH20Hn lø. 17 sep. 2011 15:56

@Neptun: Borgerlig konfirmasjon synes jeg er en styggedom uten like! Hvorfor konfirmere seg om man ikke konfirmerer sin kristne tro? Det er jo det det dreier seg om. Det blir som å døpe barnet for å få gaver. Nei, enten får man være religiøs og konfirmere troen sin og gå over til å bli en voksen troende, ellers får man bli voksen gjennom vanlig bursdag. Ellers synes jeg det er helt absurd med de gavene konfirmanter får...

Skjult ID med pseudonym EvilSmurf lø. 17 sep. 2011 15:59

Jeg hadde borgerlig konfirmasjon. På den tiden såtrodde jeg man måtte velge det ene eller det andre, og da måtte det jo bli borgerlig.

Skjult ID med pseudonym Veteran lø. 17 sep. 2011 16:00

Borgerlig konfirmasjon er faktisk en umulighet. Og hvorfor skal alle som er så forbanna på kristendommen absolutt lage noe som ligner? Komplekser?

Skjult ID med pseudonym neptun lø. 17 sep. 2011 16:10

@CH20HN
For egen del, dreide det seg jo selvsagt om penger og gaver - det er ikke til å stikke under en stol.

Men selv om den kristelige konfirmasjonen har form av en "bekreftelse", noe det slett ikke er for alle som tar den, er det først og fremst en overgangsrite som man finner i alle samfunn - overgangen fra barn til voksen. Det er noe det er på sin plass å markere, enten man er religiøs eller ikke

Skjult ID med pseudonym ducktape lø. 17 sep. 2011 16:58

Har ikke vært i en borgerlig konfirmasjon, men kjenner en prest som var med der, han sa de kom med noen fraser i fra Bibelen. Ikke direkte sitater, men formuleringer som var ganske like.

Skjult ID med pseudonym neptun lø. 17 sep. 2011 17:05

@ducktape
Nå er vel ganske mange av frasene i Bibelen temmelig allmenne. Det er jo ikke akkurat som om kristendommen har monopol på "gjør mot andre det du vil andre skal gjøre mot deg".

Skjult ID med pseudonym ducktape lø. 17 sep. 2011 17:37

Hehe, vet at kristendommen ikke har patent på å være snille eller ha omsorg for andre, men humanismen bygger jo på kristne verdier.

F.eks. kopiert fra: http://www.human.no/Seremonier/Humanistisk-konfirmasjon/

"
Formålet med Humanistisk konfirmasjon er å styrke humanistiske verdier i samfunnet.
Humanistisk konfirmasjon er et tilbud til ungdom som ønsker et kurs i livssyn og etikk og en høytidelig seremoni på dette grunnlaget.

Målsettingen for kurset er å styrke de unges evne til selvstendig tenkning og etisk handling, gjennom å fremme:

innsikt i egne opplevelser, holdninger og atferd
evne til refleksjon og til å stille kritiske spørsmål
bevissthet om livssyn
evne til omtanke, respekt, toleranse og til å ta ansvar

Skjult ID med pseudonym fjesløs lø. 17 sep. 2011 17:42

Åpenbart en kult for folk som absolutt må være med i en livssynsorganisasjon, men som ikke tror på høyere makter.

Dessuten er jeg svært skeptisk til å kalle "(humanistisk) kurs i livssyn og etikk" konfirmasjon, selv om jeg synes det er et helt kurant valg.

Skjult ID med pseudonym neptun lø. 17 sep. 2011 18:11

@ducktape
Nemlig, det er der jeg tror den humanistiske konfirmasjonjen skiller seg fra den gamle borgerlige konfirmasjonen. Og nettopp dette er et utviklingstrekk ved HEF jeg misliker.

På den annen side - om de verdiene der kjennetegner kristne verdier, er jeg mer i tvil om...

(mann 37 år fra Oslo) lø. 17 sep. 2011 18:35 Privat melding

Err.. Skjønner ikke helt issuet her.

Jeg ble selv konfirmert i regi av human-etisk forbund.

Skal være ærlig å innrømme at motivasjonen stort sett var å ha en konfirmasjon og få gaver, men det er det defintivt for veldig mange som konfirmerer seg kristent også, i hvert fall der jeg har vokst opp.

Imidlertid var opplegget veldig bra.

Istedenfor å dra i en kirke og høre på presten snakke om kristendom, var det temakvelder der gjesteforelesere kom på besøk og så ble dette diskutert i grupper etterpå.
Dette bidro nok til at en del unge mennesker ble mer reflekterte.
Bl.a. mener jeg å huske at Amnesty var innom og en annen kveld var temaet seksualitet.

Det viktigste prinsippet med human-etisk forbund slik jeg ser det, er å vise at man ikke behøver å være religiøs for å ha et godt verdigrunnlag og føle empati med andre mennesker, også de man ikke kjenner.

Er faktisk en del religiøse mennesker som ikke tror det er mulig..

Hvorfor en del her ser ut til å tro det er en form for sekt, går meg hus forbi.

Jeg har ikke hatt noe å gjøre med dem i etterkant og de har heller ikke kontaktet meg, men jeg er takknemlig for det jeg opplevde hos dem i forbindelse med min konfirmasjon.

Skjult ID med pseudonym Mongo lø. 17 sep. 2011 18:46

Synest det er fint de religiøse gir oss noe å le av jeg :)

http://www.youtube.com/watch?v=qghr9RK9xc4

haha!
Priceless!

Skjult ID med pseudonym ruggen lø. 17 sep. 2011 18:47

@Erikmy,
bra innlegg. Jeg har liknende erfaring med dette selv.