Det går an å være flere enn to, som trekant, to par, flere.
Er det gjennomført, ønsket men ikke ennå gjennomført, helt uaktuelt, regelmessig, gjort men gjentagelse uaktuelt etc?