Opplever at noe av det jeg skriver forsvinner fra mitt vindu så jeg ikke vet om den er sendt eller ikke. lite oversiklig er den og, med dårlige farger. (hjelper ikke en som er fargesvak)

vennligst fiks dette, eller kom med råd som kan hjelpe.

Mange takk