Vi kan herved fremlegge fotografisk bevis for at vi selv ikke har noe som helst kontroll over dette området.

http://www.dagbladet.no/2011/11/02/nyheter/pareidoli/vitenskap/18863857/