Er så fulle at de må krype istedenfor å gå.
Eller de som må komme krypende tilbake til eks-en.
Mer?