Alt sier meg
at jeg er i ferd med å ta en feil avgjørelse,
men feil er noe man lærer av.
Hva vil verden med meg?
At jeg ikke skal løpe noen risiko?
At jeg skal vende tilbake dit jeg kom fra?
uten mot til å si ja til livet?