Nyt dagen kvinner, resten av dagene er det oss mannfolk som styrer.....