Alle innlegg Sukkerforum

Tror du på Big Bang eller ikke?

Vis siste innlegg
Skjult ID med pseudonym McCloud sø. 11 mars 2012 12:41

Dvs bare tro, fordi det er vel neppe noen her med noen annen kompetanse på området enn bare evne til å tro.

(mann 33 år fra Akershus) sø. 11 mars 2012 12:42 Privat melding

Ja.

Skjult ID med pseudonym øyvind sø. 11 mars 2012 12:43

Nei.

(mann 32 år fra Oslo) sø. 11 mars 2012 12:54 Privat melding

Big Bang som at universet har blitt til ut av intet i et stort smell? Nei, det tror jeg ikke på.

(mann 64 år fra Akershus) sø. 11 mars 2012 12:59 Privat melding

Ja. Det er den beste forklaringen vi har til nå. Det å si at man ikke tror på den er nokså pretensiøst, spør du meg. :) Kom opp med en bedre forklaring, da! :)

Skjult ID med pseudonym Indigo85 sø. 11 mars 2012 13:05

Man trenger ikke ha en alternativ forklaring for å ikke tro på en bestemt teori.

Forklaring på *hva*, forresten?

(mann 33 år fra Akershus) sø. 11 mars 2012 13:05 Privat melding

"Problemet" med Big Bang er at det ikke gir noe endelig svar på hvor universet vårt kom fra. Man kan jo, uten å gå nærmere inn på hva Gud er eller hvordan Gud oppsto, anta at Gud skapte Big Bang. Så er man like langt.

Skjult ID med pseudonym Indigo85 sø. 11 mars 2012 13:09

Man må definere universet før det gir mening å snakke om "hvor universet kom fra". I min ordbok er universet "alt som eksisterer", og med denne definisjonen har ikke universet en opprinnelse. Det bare eksisterer. Ting kan ikke oppstå fra et tomt "intet".

Skjult ID med pseudonym stianen_ sø. 11 mars 2012 13:10

@Indogo85: Når den store majoriteten av vitenskapsfolk støtter seg til en teori, så ser jeg ingen grunn til å trekke den i tvil. Dette er jo tross alt folk som vet litt om hva de driver med, i motsetning til oss her.

Forklaring på hvorfor og hvordan Universet eksisterer, selvsagt.

En annen interessant teori går på eksistensen av flere univers. Multivers-teorien.

(mann 64 år fra Akershus) sø. 11 mars 2012 13:11 Privat melding

@Indigo85: Jo, ting kan oppstå fra ingenting. Kvantemekanikken forklarer til og med at det er uunngåelig. Ikke spør meg hvordan. Hehe... Google-det. :)

Skjult ID med pseudonym Indigo85 sø. 11 mars 2012 13:15

@stianen: Det jeg gjengir er bare den populærvitenskapelige framstillingen av Big Bang-teorien. Andre versjoner har jeg ikke nok kunnskap til å uttale meg om.

Hvorfor universet eksisterer er for øvrig et meningsløst spørsmål. For å finne svar på det må man innta et perspektiv som er "utenfor" universet, og et slikt perspektiv finnes ikke.

Skjult ID med pseudonym Indigo85 sø. 11 mars 2012 13:30

Jeg kjenner til kvantemekanikken. Den består strengt tatt kun av matematiske ligninger. Ligninger kan tolkes på flere måter. De tolkningene som postulerer slike ting som at partikler kan oppstå fra ingenting; at en bestemt partikkel kan befinne seg på flere steder til samme tid; at man kan reise bakover i tid, osv., bryter med grunnleggende logikk. Og logikk kommer som kjent før vitenskap.

(mann 57 år fra Oslo) sø. 11 mars 2012 13:34 Privat melding

Slutter meg til Stianen og de andre vitenskapsorienterte her.

Skjult ID med pseudonym blindebukk sø. 11 mars 2012 13:38

den dagen meneskeheten kan godta at noke er berre sånn,uten å måtte tru på noke,overanalysere det..den dagen tar me eit skritt videre..:p

Skjult ID med pseudonym McCloud sø. 11 mars 2012 13:39

@Indigo85
Men det meste av nyere teknologi er jo basert på kvantemekanikken.
Og ikke den gamle klassiske mekanikken.

Skjult ID med pseudonym Indigo85 sø. 11 mars 2012 13:41

Det er ikke "vitenskapsorientert" å spørre hvorfor virkeligheten eksisterer. Det er religionene som spør slike spørsmål :) Vitenskapsorienterte mennesker forutsetter at virkeligheten eksisterer, og forsøker kun å avdekke virkelighetens natur.

Skjult ID sø. 11 mars 2012 13:43

Tror på big bang og på Gud.

Skjult ID med pseudonym Indigo85 sø. 11 mars 2012 13:44

@McCloud
Jeg har ingen problemer med kvantemekanikken som sådan - bare de mildt sagt eksotiske tolkningene av hva det er som foregår i den fysiske verden.

Skjult ID med pseudonym . sø. 11 mars 2012 13:46

Mennesker har alltid fundert på hvordan jorden ble til, og vil alltid gjøre det. I mellomtiden kan vi jo nyte livet og tenke på noe annet..... for så lenge vi lever får vi ikke svar, kanskje ikke etter livet heller..nobody knows........ ( er kaffen klar nå? )

(mann 45 år fra Oslo) sø. 11 mars 2012 13:57 Privat melding

Universets eksistens er avhengig av bevissthet.
Og vi kan ikke "bevise noe til bunns" ut ifra tall og teorier.
Heller ikke religiøse kretser kan bevise noe.
"Bevis" er ikke et holdbart ord:
Ordets sfære strekker seg ikke utenfor de "logisk tenkende" menneskers livs-realitet.

(mann 45 år fra Oslo) sø. 11 mars 2012 13:59 Privat melding

Forresten. Kaffe... Ja takk. Skal lage litt.

Skjult ID med pseudonym McCloud sø. 11 mars 2012 14:10

@Indigo85
En må kanskje hente inn elementer fra orientalsk tenking/filosofi ifbm kvantemekanikken.

(mann 34 år fra Oslo) sø. 11 mars 2012 15:54 Privat melding

Seff.

(mann 33 år fra Hordaland) sø. 11 mars 2012 16:47 Privat melding

Kvantemekanikken er merkelige greier ja. Feynman (nobelprisvinner i faget) uttalte "I think it is safe to say that noone understands quantum mechanics". Like fullt kan man bevise en god del av disse eksotiske påstandene eksperimentellt. At en partikkel kan være to steder samtidig bevises gjennom blant annet dobbelspalteeksperimentet, hvor 1 enkelt partikkel beviseling må ha passert gjennom 2 spalter, og vekselvirket med seg selv. I tillegg har vi den spede begynnelse på kvantedatamaskiner, som utnytter samme superposisjonfenomen. Det er et stykke frem til disse enda, men primitive databrikker basert på denne teknologien er allerede laget.

Vår dagligdagse logikk strekker ikke til på dette nivået, så å forsøke å forstå det basert på egne erfaringer kan vise seg fånyttes.

Og ja, jeg tror at Big Bang teorien stemmer, i hovedsak, akkurat som omtrent samtlige forskere på dette området. Å hevde noe annet er, om ikke annet, modig. :)

Skjult ID med pseudonym oslomann sø. 11 mars 2012 18:08

Om noen hundre år kan det hende at folk vil si at menneskene i 2012 som trodde på Big Bang var håpløst primitive som kunne tro på noe så tullete, når alle vet at universet oppsto fordi .... Omtrent som mange i dag latterliggjør religiøse mennesker fordi de tror at det står en gudommelig kraft bak skapelsen, enten det bokstavelig talt skjedde på sju dager eller om det bare var "noe" som satte det hele i gang men det tok milliarder av år før vi kom dit vi er i dag. Kanskje vil de si at kvantemekanikken også er helt feil, eller i det minste langt fra hele sannheten, og faktisk ha bevis for det. Men ingen av oss i dag kommer til å oppleve dette.

Når det er sagt så ja, jeg ser på Big Bang som den beste forklaringen så langt. Men den forklarer langt fra alt, og heller ikke hva som var før smellet. Så er villig til å tro på noe helt annet hvis det kommer en bedre teori på banen.

(mann 33 år fra Hordaland) sø. 11 mars 2012 18:32 Privat melding

@oslomann,
Tvilsomt, siden vi i dag anerkjenner vitenskapsmenns tanker fra over 1000 år siden, og enda lenger. En del av det som ble tenkt på den tiden er gyldig også i dag. De var på et langt lavere nivå enn vi er, men det er på grunn av dem at vi har kommet hit. Poenget er at selv om de tok feil i en del, var det gjennom vitenskapelig prosess de kom frem til sine svar. Ingen latterliggjør dem, og det med god grunn.

Newton la grunnlaget for mekanikken på 1600-tallet. Under hans forutsetninger, og for alle våre praktiske daglige gjøremål, stemmer den helt, men Einstein viste at den er et spesialtilfelle for relativistisk lave hastigheter (under ca 0,2 ganger lyshastigheten). Det betyr ikke at latterliggjør Newton.

Religiøse tanker fra samme tid, som at man kan finne ut om en kvinne er heks ved å drukne henne, ler jeg av. I hvertfall om det ikke var for at mange tok det seriøst, og drepte en masse kvinner. Over en bok som forkynner nestekjærlighet. Et fnugg av logikk hos de geistlige hadde reddet mange.

Og angående kvantemekanikken, så mener mange at den ikke er en grunnleggende teori, men heller en manifestasjon av noe dypere. Det er per i dag ukjent, men kvantemekanikken er likevel i stand til å beskrive virkeligheten i overenstemmelse med det vi observerer gjennom eksperiment.

Angående "Før big bang", så er det ikke sikkert spørsmålet gir mening engang. :) Anbefaler denne artikkelen, FAQ om det store smellet: http://kollokvium.no/2012/02/20/hva-var-for-big-bang-og-10-andre-ofte-stilte-spo rsmal-om-ursmellet/

(mann 37 år fra Sør-Trøndelag) sø. 11 mars 2012 19:50 Privat melding

Flott svar Inx, men direktelink funker ikke.

http://kollokvium.no/2012/02/20/

Skjult ID med pseudonym kamelåså sø. 11 mars 2012 20:01

Nå har vel aldri big bang-teorien prøv å forklare hvordan universet ble til. Så når du "tror" på big bang-teorien, så tror du på at den forklarer hvordan universet har utviklet seg etter det ble til og prediksjonene teorien gjør om hvordan universet utvikler seg videre.

Skjult ID med pseudonym Tingeling sø. 11 mars 2012 20:03

Ja...nei...vet ikke.
Det er vel med Big Bang som med julenissen og storken. Det var pappa!
:p

Skjult ID med pseudonym fjesløs sø. 11 mars 2012 20:44

En vanlig teori om hva som skjedde før Big Bang er vel Big Crunch-teorien, altså at det universet som var før det vi lever i nå utvidet og utvidet seg (som vårt gjør), og så imploderte det til ett enkelt punkt uten utstrekning, før det igjen eksploderte i The Big Bang, og slik har det pulsert mange ganger i mange milliarder av år. Eller år er vel relativt. Tid og naturlovene oppsto kanskje på nytt hver gang :) Utover det har man selvsagt multiverser osv.

Tror ikke vi kommer til å virkelig forstå hva som skjedde med det første, men man kommer jo ingen vei uten å prøve.

(mann 45 år fra Sør-Trøndelag) sø. 11 mars 2012 22:44 Privat melding

1. For det förste, er Big Bang neppe noe som man bör / ikke bör tro på. Dette er en hypotese som etter hvert forhåpentligvis blir / ikke blir bevist gjennom labbeksperimenter (inkl. LHC) og observasjoner i rommet. Det er bare at det er en av hypotesene som er svärt dyre å teste :-)

2. For å diskutere dette stoffet, trenger man ganske grundi kunnskap på noen ganske spesielle områder av teoretisk fysikki, bl.a. kvantefeltteori og gen. relativitet, og noen ganske avanserte deler av matte (topologi, tensoranalyse inkl kovariante deriverte, gruppeteori inkl. Lie grupper). Selv om jeg behersker noe av dette apparatet, er jeg ikke i stand til å lese faglig litteratur på Big Bang. Ordentlig faglig litteratur, ikke Hawking eller Penrose sine brosjyrer. De absolutt fleste med ing. utdanning eller master i anv. fysikk, som jeg er, har det ikke heller. Og uten dyp forståelse av disse områder i fysikk er det helt håplöst å pröve å diskutere det, dessverre.

3. Vil du lese noen gode Big Bang tråder, anbefaler jeg ikke sukker, men http://www.physicsforums.com/

Vil du studere stoffet seriöst, kan jeg anbefale noen gode böker i matte og fysikk. Men de krever både tid og tålmodighet :-)

Med mindre det handler om Big Bang a la James Bond, selvsagt :-)

Skjult ID med pseudonym McCloud sø. 11 mars 2012 23:04

@WhiskySour
Nettopp derfor jeg skrev tro.
Kompetansemessig står nok folk her med like gode evner til å vurdere en veldig forenklet prosaisk sammendrag av Big Bang eller visualisert på TV, som ovenfor prosaen i 1. Mosebok eller en TV-versjon av det samme.

(mann 49 år fra Østfold) sø. 11 mars 2012 23:08 Privat melding

Tro på big bang? Religiøse tror og trives med det. Vi andre tviler inntil noe er bevist så vi kan vite sikkert. Det har jeg tro på.

(mann 45 år fra Sør-Trøndelag) sø. 11 mars 2012 23:17 Privat melding

@BruceW

Midt i blinken :-)

Skjult ID med pseudonym arneand sø. 11 mars 2012 23:32

Har virkelig ingen lest "The Science of Discworld" 1, 2 og 3?
Der har dere svaret ;p

(mann 33 år fra Akershus) sø. 11 mars 2012 23:32 Privat melding

Hehe, minner meg om en lærer jeg hadde på elektrolinja.

"Tror du jeg kan låne en skrutrekker?" - "TRO!? Tro kan man gjøre i kjerka!"
og den også minneverdige "Jeg kunne vel ikke få lånt en skrutrekker?" - "Neivel."

Gode minner :)

(mann 49 år fra Østfold) sø. 11 mars 2012 23:40 Privat melding

Who are you, and how did you get in here?

- I am a locksmith. And I am a locksmith.

Det hele kommer altså også an på hva du egentlig spør om. Og svarer på.

(mann 33 år fra Hordaland) ma. 12 mars 2012 00:00 Privat melding

@WhiskySour,

1. Jeg tror Big Bang er ganske vidt ansett å være en teori nå, heller enn en hypotese.

2. Sterkt uenig! Selvsagt kan man diskutere temaet med langt mindre kunnskap enn det. Denne tråden er bevis nok i seg selv. Ikke bare kan man; jeg vil påstå at man burde ;) Det er sånt man lærer av. Hvis man ikke kan diskutere ting man ikke har inngående kunnskap om, er det faktisk svæææært lite å diskutere. Blir som å si at en mekaniker ikke kan drive med faget sitt fordi han ikke kjenner de metallurgiske detaljene om metallet han jobber med.

Knut Jørgen Røed Ødegaard er en som har gjort folk oppmerksomme på, og interessert i, astronomi, ved en helt populærvitenskapelig tilnærming, og jeg mener det er kjempebra.

3. Siden du nevner linker, så slenger jeg inn www.kollokvium.no .. en populærvitenskapelig blågg som ofte kommer med veldig bra innlegg.

Skjult ID med pseudonym Lazarus75 ma. 12 mars 2012 00:07

*slike tråder gjør meg trist*

Skjult ID med pseudonym Tingeling ma. 12 mars 2012 00:09

@kompromiss
Jepp, og den klassiske:
"Kan jeg spørre deg om å få låne en skrutrekker?"
-"Nei"

evt
-"Ja"
(Hvorpå man venter på at vedkommende skal stille spørsmål om å låne den der skrutrekkeren...)
:p

(mann 32 år fra Oslo) ma. 12 mars 2012 00:52 Privat melding

@tresnitt
"Universets eksistens er avhengig av bevissthet."

Hvem sin bevissthet? Din eller min? Universet eksisterer selvfølgelig uavhengig av bevisstheten!

@lnx
"Kvantemekanikken er merkelige greier ja. Feynman (nobelprisvinner i faget) uttalte "I think it is safe to say that noone understands quantum mechanics". Like fullt kan man bevise en god del av disse eksotiske påstandene eksperimentellt."

Man vil aldri kunne bevise noe som strider mot logikkens lover, fordi logikk ligger til grunn for ethvert bevis.

(mann 33 år fra Hordaland) ma. 12 mars 2012 01:11 Privat melding

@Indigo85, hvordan stiller du deg til at det er bygget databrikker som nettopp er avhengig av dette såkalte superposisjonsprinsippet, og at disse faktisk fungerer?

Påstander som din imponerer meg. Du kjenner sikkert til at kvantemekanikk ikke bare er en eksotisk sak uten rot i virkeligheten, men en bredt anerkjent og ikke minst, anvendt, teori? Og at man har svært kapable mennesker som jobber med disse tingene, men uten fnugg av ydmykhet mener du at alle disse tar feil? :) Som sagt, en imponerende påstand. Selvsikkerhet har du i hvert fall!

Skjult ID med pseudonym Indigo85 ma. 12 mars 2012 01:25

Jeg har som sagt ingen problemer med kvantemekanikken - kun tolkningene som innebærer selvmotsigelser. Hvis en partikkel er der (*peker på et punkt*), så er den der, og ikke der (*peker på et annet punkt*). Når du kommer over det som ser ut til å være en selvmotsigelse, så må enten observasjonen eller minst ett av premissene dine være feil. Kvantemekanikken fungerer, så det er åpenbart at feilen må ligge tolkningen av det som skjer.

(mann 50 år fra Akershus) ma. 12 mars 2012 01:30 Privat melding

Det med superposisjon, at noe er på flere steder samtidig, har lest at elektronet kan være opp til 10 opphøyd i 500 steder samtidig, og sånn sett er alle steder for å dekke alle muligheter samtidig. Det må vel bety at hvis man observerer ett elektron akkurat her og nå, får det en direkte konsekvens alle de andre stedene?

Helt teoretisk vil det jo si at det får enorme konsekvenser, bare antall direkte observasjoner av enkeltelektroner er tilstrekkelig stort nok.

Skjult ID med pseudonym Ropeburn ma. 12 mars 2012 01:33

At det kollapser fra å være i superposisjon til å være ett sted som partikkel, mener jeg.

(mann 33 år fra Hordaland) ma. 12 mars 2012 01:52 Privat melding

@Indigo85,
Hva om jeg postulerer at, siden dobbelspalteeksperimentet viser at 1 partikkel har gått gjennom 2 spalter, så kan er partikkel befinne seg på mer enn 1 sted? Det er nemlig eneste LOGISKE konklusjon på det eksperimentet.

Jeg hevder ikke annet enn hva eksperimentet viser, ved logikk. Du hevder at en partikkel ikke kan være mer enn 1 sted. Du må begrunne det... :)

Som nevnt, vår dagligdagse logikk, anvendt på vår størrelsesorden i naturen, strekker ikke nødvendigvis til på mikroskopisk nivå. Ei heller i relativistisk store hastigheter/gravitasjonsfelt. Relativitetsteorien er jo også absurd - tid skal liksom kunne sakke ned farten? Alle vet jo at tiden går jevnt og trutt... Men hadde det ikke stemt, hadde ikke GPSen din fungert.

Skjult ID med pseudonym Indigo85 ma. 12 mars 2012 02:41

lnx, hva om postulatet ditt er både sant og usant?

(mann 33 år fra Hordaland) ma. 12 mars 2012 02:52 Privat melding

Det er ikke så fjernt å tenke seg, egentlig. Om man setter en sensor ved den ene spalten, som registrerer om elektronet passerer den eller ikke, vil man oppdage at elektronet ikke lenger passerer begge spaltene, men kun den ene. Kun på grunn av at vi observerte det ved spaltene. Hvis man velger å observere *etter* at elektronet har passert spaltene, kan man bevise at det var gjennom begge.

Postulatet var likevel at det *kan* være to steder, ikke at det *må* være det. :)

Skjult ID med pseudonym Indigo85 ma. 12 mars 2012 02:56

Hva om alt du skriver er både sant og usant samtidig?

Skjult ID med pseudonym lnx ma. 12 mars 2012 03:01

Tja.. har du noe som tilsier det? :)

Skjult ID med pseudonym Indigo85 ma. 12 mars 2012 03:12

Siden sannhet og usannhet er gjensidig utelukkende, er det umulig at noe kan være både sant og usant på samme vis og til samme tid. Mer generelt: En ting kan ikke være både A og ikke-A samtidig (kontradiksjonsprinsippet). Dette filosofiske prinsippet ligger til grunn for all vitenskap.

(mann 33 år fra Hordaland) ma. 12 mars 2012 03:37 Privat melding

Jeg beveger meg muligens ut på tynn is nå, men... kvantemekanikkens superposisjoner gjør vel nettopp det - resultatet av en type bolsk operasjon kan være både sant og usant frem til det måles. Da brytes superposisjonen, og det ene utfallet vises. Tankeeksperimentet Schrödingers katt handler om akkurat dette paradokset. Katta er både død og levende frem til noen åpner boksen og ser etter.

http://kollokvium.no/2011/10/20/ - "Å være to steder på en gang"
http://www.youtube.com/watch?v=DfPeprQ7oGc - "the double slit experiment"

Begge disse gir en bra forklaring. Så bra som man kan gi på noe såpass merkelig, i hvert fall.

Skjult ID med pseudonym Indigo85 ma. 12 mars 2012 03:46

Selv om vi ikke vet om katten er levende eller død før vi åpner boksen, så må den enten være levende eller død. I enkelte tilfeller kan det være at målingen/observasjonen av et system påvirker systemet, men det er fortsatt slik at systemet til enhver tid må ha en bestemt tilstand.

Skjult ID med pseudonym tresnitt ma. 12 mars 2012 03:53

Fascinerende mye som dere skriver her. Men det er mye jeg ikke forstår. (Kan lite om det.) God natt.

Skjult ID med pseudonym lnx ma. 12 mars 2012 05:22

Faktum er at verden på mikronivå kan beskrives konsistent ved sannsynligheter, i stedet for sant/usant, og det fungerer i praksis. Det finnes en del forskjellige tolkninger av kvantemekanikken, og ingen av dem er noe mindre merkelige enn det. Nå tror jeg argumentasjonssirkelen er fullført ;)

(mann 51 år fra Oslo) ma. 12 mars 2012 06:27 Privat melding

Big bang er den beste teorien fram til nå.

@kvantedebatten. Hvis observerer hendelser som ikke stemmer med teorien en bruker, er teorien feil.

Skjult ID med pseudonym McCloud ma. 12 mars 2012 08:09

@Indigo85
Bølgenatur, og bølgeligningene angir vel sannsynlighet for posisjon.

@lnx
Man trenger ikke store hastigheter for at spesiell relativitet skal slå ut.
GPS-system må faktisk ta hensyn til dette for å fungere i det hele tatt.

@kit001
Absolutt hele teorien er feil?
(Eller, det er vel egentlig snakk noen sett med mindre teorier som utgjør et hele.)

Skjult ID med pseudonym tresnitt ma. 12 mars 2012 14:31

@Indigo85
Vel...Du spør, jeg svarer (fra min vinkel).
Jeg sier "Universets eksistens er avhengig av bevissthet."
Jeg snakker ikke om "Din eller min?" -som du foreslår.
Det er en måte å si at jeg trur på det guddommelige.

Skjult ID med pseudonym Indigo85 to. 15 mars 2012 13:10

Da bør du være nøye med å understreke at dette er noe du *tror* på, og ikke framsette det som om det var et faktum.

Skjult ID med pseudonym tresnitt to. 15 mars 2012 13:25

Jeg prater ikke på dine vegne hvis du trodde det, Indigo.

Skjult ID med pseudonym Indigo85 to. 15 mars 2012 13:29

Til opplysning er det universets eksistens som er en forutsetning for bevissthet - ikke omvendt. Bevissthet er noe som oppstår når universets fysiske bestanddeler innordner seg på en bestemt måte.

Skjult ID med pseudonym kit to. 15 mars 2012 13:38

@McCloud. Den delen av teorien som ikke stemmer med virkeligheten er feil. Det kan tenkes andre deler av teorien som stemmer.

Skjult ID med pseudonym tresnitt to. 15 mars 2012 13:40

Ja, det du sier er formet av vår kulturs tankegang i vår tid. Jeg trur mange er enig med deg.

Skjult ID med pseudonym tresnitt to. 15 mars 2012 13:41

Forrige var til Indigo.

Skjult ID med pseudonym Indigo85 to. 15 mars 2012 13:44

Hvis du tviler på det jeg sier, kan du forsøke å operere vekk hjernen din og se hvor mye bevissthet som er igjen :)

Skjult ID med pseudonym tresnitt to. 15 mars 2012 13:53

@Indigo
Det du (fra min vinkel) ikke forstår er at når jeg igjen og igjen trekker fram åndelige
aspekt - og du ikke gjør det - så er egentlig denne kommunikasjonen absurd. Jeg
har nok egentlig ikke noe i denne samtalen å gjøre.

(mann 49 år fra Østfold) to. 15 mars 2012 14:14 Privat melding

Hvorfor må du absolutt tro noe som helst om et emne som ennå ikke er helt oppklart med konsensus blant de forskerne som jobber med saken. Jeg synes det er festlig å se at religion stadig må vike plass mer og mer for fornuftige forklaringer. Tipper opprinnelsen til det hele er oppklart før jeg legges i kista.

(mann 50 år fra Akershus) to. 15 mars 2012 20:32 Privat melding

Hvis alt til syvende og sist er kvantemekanikk, finnes da fri vilje hos f.eks mennesket? Jeg'et, tanker og følelser er vel ikke annet enn kvantemekanikk (atomer og elektroner som svirrer rundt i hodene på folk).

Hvis EPR paradokset (at for eksempel to tvillingfotoner tilsynelatende vet hvorvidt dens tvilling blir direkte observert, enda de ikke kan kommunisere med hverandre) skyldes at alt som skjer på kvantenivå er fastsatt allerede ved Big Bang, blir det ganske interessant å få vite hva liv og fri vilje egentlig er, eller om fri vilje i det hele tatt eksisterer. Eller om vi bare oppfatter det som fri vilje.

Skjult ID med pseudonym BruceW to. 15 mars 2012 20:52

Ser ikke helt sammenhengen. Selv om vi etter et par milliarder med evolusjon er sinnsykt kompliserte og sammensatt av et utall pittesmå byggeklosser har vi fortsatt fri vilje så det holder. Bortsett fra noen i nord-korea og et par steder til..