Innstillinger slik at man kan kun se oppslag fra motsatt kjønn. For idag må man gå gjennom en god del menn før man finner en dame.