http://morgenbladet.no/debatt/2012/til_forsvar_for_einstoinger

Grunn til ettertanke. Mer enn 1 av 5 voksne nordmenn bor alene, alle er vel ikke gærne og/eller kriminelle?